Отчети

Използване на отчета „Открито офериране“ (бета)

Включване на наличните филтри, величини и показатели
В момента тази функция е в бета-версия за ограничен брой издатели.

Отчетът „Открито офериране“ представлява предварително създаден стандартен отчет, предоставян от AdMob. Той може да се използва като самостоятелен отчет или можете да правите промени в неговите филтри, величини и показатели и да го запазите като нов отчет.

Филтри

Функционално, филтрите скриват ненужни или нежелани данни от отчетите Ви. Когато изберете филтър, определяте какво искате да видите в отчета и AdMob ще скрие с филтрите си всичко, което не съответства на критериите.

В този отчет и запазените отчети, които го използват като шаблон, е налице следното:

Разгъване на всички  Свиване на всички

Приложение

 1. Поставете отметки в квадратчетата до приложенията, по които искате да филтрирате. Можете да поставите отметки в няколко квадратчета. В отчета ще се показват данните за избраните приложения. Чрез полето за търсене можете да търсите по име конкретни приложения.
 2. Кликнете върху Прилагане, за да приложите филтъра към отчета си.
 3. За да добавите друг филтър, кликнете върху Добавяне на филтър и изберете отново.

Рекламен елемент

 1. Поставете отметки в квадратчетата до рекламните елементи, по които искате да филтрирате. Можете да поставите отметки в няколко квадратчета. В отчета ще се показват данните за избраните рекламни елементи. Чрез полето за търсене можете да търсите по име конкретни рекламни елементи.
 2. Кликнете върху Прилагане, за да приложите филтъра към отчета си.
 3. За да добавите друг филтър, кликнете върху Добавяне на филтър и изберете отново.
Държава

 1. Поставете отметки в квадратчетата до регионите или държавите, по които искате да филтрирате. За по-детайлно филтриране кликнете върху стрелките, за да се покажат държавите във всеки регион.
 2. Кликнете върху Прилагане, за да приложите филтъра към отчета си.
 3. За да добавите друг филтър, кликнете върху Добавяне на филтър и изберете отново.
Източник на рекламата

 1. Поставете отметки в квадратчетата до източниците на рекламата, по които искате да филтрирате.
 2. Кликнете върху Прилагане, за да приложите филтъра към отчета си.
 3. За да добавите друг филтър, кликнете върху Добавяне на филтър и изберете отново.
Формат

 1. Поставете отметки в квадратчетата до форматите, по които искате да филтрирате.
  Можете да поставите отметки в няколко квадратчета. В отчета ще се покаже информацията за рекламните елементи, използващи избраните формати.
 2. Кликнете върху Прилагане, за да приложите филтъра към отчета си.
 3. За да добавите друг филтър, кликнете върху Добавяне на филтър и изберете отново.

Величини

Функционално, величините определят начина на организиране на отчета Ви. Ако например искате да видите приходите си по държави, можете да добавите величината за държава. Добавянето на нови величини допълнително реорганизира и прецизира данните.

В този отчет и запазените отчети, които го използват като шаблон, е налице следното:

 • Източник на рекламите: Преглеждайте ефективността по източници на рекламите. Източникът на рекламата измерва трафика от посредничество и може да включва директни продажби, персонализирани събития, собствени реклами или рекламни мрежи на трети страни.
 • Рекламен елемент: Преглеждайте ефективността на отделни рекламни елементи.
 • Приложение: Преглеждайте ефективността по приложения.
 • Държава: Преглеждайте разбивки на ефективността по държавите на посетителите, видели рекламите в приложението Ви.
 • Дата: Преглеждайте ефективността по дати.
 • Формат: Преглеждайте ефективността по рекламни формати (напр. банер, заставка).
  Ако сте надстроили рекламни елементи от наследената версия на AdMob, във „Формат“ може да виждате и „Всякакъв“. Това означава, че рекламният елемент може да заявява банерни реклами или рекламни заставки. Това важи само за рекламните елементи, които са надстроени от наследената версия на AdMob (отпреди 2014 г.). Всички нови рекламни елементи, създадени в AdMob, ще бъдат за банери или за заставки.
 • Група за посредничество: Преглеждайте ефективността по групи за посредничество.
 • Месец: Преглеждайте ефективността по месеци.
 • Платформа: Преглеждайте ефективността с разбивка по платформа на устройствата.
  • Android
  • iOS
 • Седмица: Преглеждайте ефективността по седмици.

Показатели

Функционално, показателите представляват видовете данни или стойности, съдържащи се в даден отчет. Обикновено са подредени в колони и съдържат числа или проценти. Когато се добавят величини, стойностите на показателите се преизчисляват въз основа на новия ред или групиранията, създадени от величините. Добавянето или премахването на показатели добавя или премахва колона с информация от отчета.

В този отчет и запазените отчети, които го използват като шаблон, е налице следното:

Разгъване на всички  Свиване на всички

Участващи в търга оферти

Броят на офертите, изпратени от източника на реклама, които са участвали в търгове на „Открито офериране“. 

Забележка: Не всички изпратени оферти участват в търгове на „Открито офериране“. Офертите трябва да отговарят на критериите на търга, като например минимална eCPM или типове рекламни формати. 

Участващи в търга оферти (%)

Процентът на офертите, които са участвали в търгове на „Открито офериране“. 

Изчислява се, като офертите в търга се разделят на заявките за оферти:

Оферти в търга/заявки за оферти

Ако например източникът на реклама е изпратил 20 оферти от 1000 заявки за оферти, той ще е 2%. 

Заявки за оферти

Броят на заявките, отправени към източник на реклама в „Открито офериране“.

Кликвания

Колко пъти потребителите са кликнали върху реклама.

eCPM

Прогнозните приходи, натрупани за всеки 1000 импресии, получени от дадена реклама. Изчислява се, като прогнозните приходи се разделят на броя получени импресии и резултатът се умножи по 1000:

(Прогнозни приходи/импресии) * 1000

Отговарящи на условията заявки

Броят на заявките за реклами, които отговарят на условията за „Открито офериране“.

За да отговаря на условията за „Открито офериране“, заявката за реклама трябва да бъде изпратена до група за посредничество, която включва източници на реклами от „Открито офериране“, като тези източници трябва да могат да участват в търга за рекламния елемент. 

Прогн. приходи

Натрупаните Ви до момента приходи. Тази сума е прогноза, която може да се промени, когато приходите Ви се проверяват за точност в края на всеки месец. 

Забележка: Приходите от повечето източници на реклами в „Открито офериране“ ще бъдат плащани чрез AdMob. За източници на реклами с директно плащане приходите се плащат директно от източника на реклама. 

Импресии

Общият брой реклами, показвани на потребителите.

Печеливши оферти

Броят на офертите, спечелили търг в „Открито офериране“.

Печеливши оферти (%)

Процентът на офертите, спечелили търг в „Открито офериране“. 

Изчислява се, като печелившите оферти се разделят на офертите в търга:

Печеливши оферти / оферти в търга

Печеливши оферти, намерили съответствие

Броят на печелившите оферти, които са довели до показването на реклама в приложението Ви.
  
Забележка: Ако в каскадата от посредничества има източници на реклами с по-висока eCPM от печелившата оферта, първо ще бъдат извикани тези източници на реклами, а не печелившата оферта от „Открито офериране“. Ако те обаче нямат реклама за показване, източникът на реклама в „Открито офериране ще покаже рекламата.

Печеливши оферти, намерили съответствие (%)

Процентът на печелившите оферти, довели до показването на реклама в приложението Ви. 

Изчислява се, като печелившите оферти, намерили съответствие, се разделят на печелившите оферти:

Печеливши оферти, намерили съответствие/печеливши оферти

Ако например източникът на реклама е показал 10 реклами от спечелени 100 търга, печелившите оферти, намерили съответствие, ще са 10%. 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си