Merk: På grunn av juleferie er den personlige brukerstøtten stengt fra 25. desember til 4. januar. Vi oppfordrer deg til å ta turen innom brukerstøtten og brukerforumet for å finne flere ressurser. Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre, men ber om forståelse for at selv vi trenger en pust i bakken.

Rapporter

Bruk av medieringsrapporten

Ta med tilgjengelige filtre, dimensjoner og beregninger

Medieringsrapporten er en forhåndslaget standardrapport levert av AdMob. Den kan brukes som en frittstående rapport, eller du kan gjøre endringer i de tilhørende filtrene, dimensjonene og beregningene, og lagre den som en ny rapport.

Filtre

Du kan skjule unødvendige eller uønskede data fra rapportene dine ved å bruke filtre. Når du velger et filter, angir du hva du ønsker å se i rapporten, og AdMob skjuler da alt som ikke samsvarer med kriteriene i filtrene.

Følgende alternativer er tilgjengelige for denne rapporten og lagrede rapporter der denne rapporten brukes som mal.

Vis alle  Skjul alle

App

 1. Merk av i rutene ved siden av appene du ønsker å filtrere etter. Du kan merke av i flere avmerkingsbokser. Dataene for de valgte appene vises i rapporten din. I søkefeltet kan du søke etter spesifikke apper etter navn.
 2. Klikk på Bruk for å ta i bruk filteret i rapporten din.
 3. For å legge til enda et filter, klikk på Legg til et filter og velg på nytt.
Annonseenhet

 1. Merk av i avmerkingsboksene for annonseenhetene du ønsker å filtrere etter. Du kan merke av i flere avmerkingsbokser. Dataene for de valgte annonseenhetene vises i rapporten. I søkefeltet kan du søke etter spesifikke annonseenheter etter navn.
 2. Klikk på Bruk for å ta i bruk filteret i rapporten din.
 3. For å legge til enda et filter, klikk på Legg til et filter og velg på nytt.
Land

 1. Merk av i avmerkingsboksene ved siden av områdene eller landene du ønsker å filtrere etter. Klikk på pilene for se landene i hvert område hvis du ønsker mer granulær filtrering.
 2. Klikk på Bruk for å ta i bruk filteret i rapporten din.
 3. For å legge til enda et filter, klikk på Legg til et filter og velg på nytt.
Annonsekilde

 1. Merk av i avmerkingsboksene for annonsekildene du ønsker å filtrere etter.
 2. Klikk på Bruk for å ta i bruk filteret i rapporten din.
 3. For å legge til enda et filter, klikk på Legg til et filter og velg på nytt.
Format

 1. Merk av ved siden av formatene du vil filtrere etter.
  Du kan merke av i flere avmerkingsbokser. Rapporten din inneholder informasjon om hvilke annonseenheter de valgte formatene brukes i.
 2. Klikk på Bruk for å ta i bruk filteret i rapporten din.
 3. For å legge til enda et filter, klikk på Legg til et filter og velg på nytt.

Dimensjoner

Funksjonelt sett avgjøres organiseringen av rapporten ut fra dimensjonene. Hvis du for eksempel ønsker å se inntektene dine inndelt etter land, kan du legge til dimensjonen for land. Hvis du legger til nye dimensjoner, organiseres og finstemmes dataene på nytt ytterligere.

Følgende alternativer er tilgjengelige for denne rapporten og lagrede rapporter der denne rapporten brukes som mal.

 • Annonsekilde: Se resultatene inndelt etter annonsekilde. «Annonsekilde» er et mål på medieringstrafikken og kan omfatte direktesalg, egendefinerte hendelser, egenannonser samt tredjeparts annonsenettverk.
 • Forekomst av annonsekilde: Se resultatene for de unike forekomstene av hver annonsekilde som vises i denne rapporten. De kan omfatte forekomster fra AdMob-nettverket, tredjeparts annonsenettverk, egendefinerte hendelser, direktesolgte kampanjer og andre annonsekilder.
 • Annonseenhet: Se resultatene for enkeltannonseenheter.
 • App: Se resultatene inndelt etter app.
 • Appversjon: Se resultatene inndelt etter appversjon. I appversjoner skilles det mellom hver av appoppdateringene dine. 
  Merk: I AdMob-rapporteringen finnes det ikke data om appversjoner fra tiden før 19. juli 2020. 
 • Land: Se resultatene inndelt etter hvilket land de besøkende som har sett annonsene i appen din, kommer fra.
 • Dato: Se resultatene inndelt etter dato.
 • Format: Se resultatene inndelt etter annonseformat (f.eks. banner- eller interstitial-annonse).
  Hvis du har oppgradert annonseenheter fra en eldre versjon av AdMob, kan det hende du også ser «Alle» oppført under format. Dette er en indikasjon på at det kan sendes forespørsler om både bannerannonser og interstitial-annonser for den aktuelle annonseenheten. Dette gjelder bare annonseenheter som ble oppgradert fra en eldre versjon av AdMob (før 2014). Alle nye annonseenheter som opprettes i AdMob, er enten banner- eller interstitial-annonser.
 • Medieringsgruppe: Se resultatene inndelt etter medieringsgruppe.
 • Måned: Se resultatene inndelt etter måned.
 • Plattform: Se resultatene inndelt etter enhetsplattform.
  • Android
  • iOS
 • Uke: Se resultatene inndelt etter uke.

Beregninger

Funksjonelt sett representerer beregninger data- eller verditypene som finnes i den aktuelle rapporten. De er vanligvis organisert i kolonner og inneholder tall eller prosentandeler. Når dimensjoner blir lagt til, beregnes beregningsverdiene på nytt ut fra den nye rekkefølgen eller de nye grupperingene dimensjonene oppretter. Når du legger til eller fjerner beregninger, blir en kolonne med informasjon lagt til i eller fjernet fra rapporten.

Følgende alternativer er tilgjengelige for denne rapporten og lagrede rapporter der denne rapporten brukes som mal.

Vis alle  Skjul alle

Klikk

Totalt antall ganger brukere har klikket på annonsene som vises i appen din.

Beregn. inntekt

De samlede inntektene dine for den valgte datoperioden omfatter inntekter fra AdMob-nettverket, optimaliserte annonsenettverk fra tredjeparter og annonsekjøpere utenfor AdMob som deltar i åpen budgivning. 

Dette beløpet er et estimat som kan endres.

I AdMob blir nå inntektene beregnet proporsjonalt basert på antallet visninger de ulike annonseenhetene oppnår. På denne måten kan vi unngå at inntekter telles dobbelt når tilordning av annonseenheter brukes på nytt i flere annonseenheter. Finn ut mer om hvordan beregnede inntekter rapporteres.

AdMob anslår tredjepartsinntektene ut fra informasjon hentet fra de optimaliserte annonsenettverkene for tredjeparter. 

Du kan se avvik mellom inntektsdataene som er rapportert i AdMobs rapporter, og inntektsdataene som er rapportert i annonsenettverkene fra tredjeparter. Nedenfor ser du noen mulige årsaker til avvik:

 • Ugyldig optimalisering av annonsenettverk: Kontrollér at optimaliseringen av annonsenettverket er riktig konfigurert. 
 • Feil tilordning av annonseenheter: Alle AdMob-annonseenheter skal ha en tilhørende annonseenhet i annonsenettverket fra en tredjepart. AdMob skraper (utvinner data) på annonseenhetsnivå, så hvis du tilordner den samme annonseenheten fra en tredjepart til flere AdMob-annonseenheter, kan det føre til at en høyere inntekt enn forventet vises i rapportene og oversiktene. 
 • Ulike tidssoner: Tidssonen for rapportering i AdMob og tidssonen for rapportering i annonsenettverket fra tredjeparter kan være forskjellige.
 • Skrapeforsinkelser: Det forekommer forsinkelser mellom dataene som vises i AdMob-rapportene, og dem du kan se i rapportene for annonsenettverk fra tredjeparter.
 • Avvik i dataene: Hvis det oppstår avvik på annonsekilde-, annonseenhets- eller landsnivå, forekommer det også avvik i den beregnede totalinntekten.
Du kan bare se inntektsdata for annonsenettverkene fra tredjeparter som optimalisering er slått på for.
Visninger

Totalt antall annonser vist til brukere av appen din.

CTR for visninger

Klikkfrekvens (CTR) for visninger er antallet annonseklikk delt på antallet enkeltvisninger av annonsen. Denne verdien beregnes slik: klikk / visninger.

Hvis du for eksempel fikk 20 klikk i løpet av 1000 annonsevisninger, blir CTR-verdien for visningene 2 %.

Registrert eCPM

Registrert eCPM er den anslåtte gjennomsnittlige eCPM-verdien for et tredjeparts annonsenettverk. Verdien beregnes med utgangspunkt i historiske inntektsdata.

Registrert eCPM vises bare for optimaliserte tredjeparts annonsenettverk.

Verdien i «Totalt»-raden i tabellen er et gjennomsnitt av alle verdiene i «Registrert eCPM»-kolonnen.

AdMob anslår tredjepartsinntektene ut fra informasjon hentet fra de optimaliserte annonsenettverkene for tredjeparter. 

Du kan se avvik mellom inntektsdataene som er rapportert i AdMobs rapporter, og inntektsdataene som er rapportert i annonsenettverkene fra tredjeparter. Nedenfor ser du noen mulige årsaker til avvik:

 • Ugyldig optimalisering av annonsenettverk: Kontrollér at optimaliseringen av annonsenettverket er riktig konfigurert. 
 • Feil tilordning av annonseenheter: Alle AdMob-annonseenheter skal ha en tilhørende annonseenhet i annonsenettverket fra en tredjepart. AdMob skraper (utvinner data) på annonseenhetsnivå, så hvis du tilordner den samme annonseenheten fra en tredjepart til flere AdMob-annonseenheter, kan det føre til at en høyere inntekt enn forventet vises i rapportene og oversiktene. 
 • Ulike tidssoner: Tidssonen for rapportering i AdMob og tidssonen for rapportering i annonsenettverket fra tredjeparter kan være forskjellige.
 • Skrapeforsinkelser: Det forekommer forsinkelser mellom dataene som vises i AdMob-rapportene, og dem du kan se i rapportene for annonsenettverk fra tredjeparter.
 • Avvik i dataene: Hvis det oppstår avvik på annonsekilde-, annonseenhets- eller landsnivå, forekommer det også avvik i den beregnede totalinntekten.
Du kan bare se inntektsdata for annonsenettverkene fra tredjeparter som optimalisering er slått på for.
Forespørsler

Dette er antallet ganger appen eller annonseenheten din etterspør en annonse. Det registreres en annonseforespørsel hver gang en forespørsel blir sendt, selv om ingen annonser returneres.

Ulike typer forespørselsberegninger i medieringsrapporten

Forespørsler blir talt ulikt avhengig av hvilke dimensjoner du bruker i medieringsrapporten din.

Når dimensjonen for annonsekilde eller forekomst av annonsekilde blir brukt 

Dette er antallet ganger de ulike annonsekildene har mottatt forespørsler. Enkelte av disse forespørslene kan bli talt mer enn én gang når de passerer gjennom sammenkjedingen for mediering. Eksempel: Én enkelt forespørsel som sendes til nettverk A, nettverk B og nettverk C i medierings-stacken, blir talt tre ganger. 

I rapportens oppsummeringsrad kan du se følgende:

 • Unike forespørsler om annonseenheter: Dette er det samlede antallet unike forsøk på å be om en annonse. Dette tallet omfatter ikke gjentakelser av samme forespørsel. 
  Eksempel: Én enkelt forespørsel som sendes til nettverk A, nettverk B og nettverk C i sammenkjedingen for mediering, blir bare talt én gang.
 • Samlet antall forespørsler for annonsekildene: Dette er antallet ganger appen eller annonseenheten din har sendt en forespørsel til en annonsekilde. Forespørsler blir talt selv om ingen annonser blir returnert. Hvis du har tatt med en annonsekilde flere ganger i en medieringsgruppe, kan enkelte av disse forespørslene bli talt mer enn én gang når forespørselen passerer gjennom sammenkjedingen for mediering. 

Når dimensjonen for medieringsgruppe blir brukt 

Dette er antallet annonseforespørsler som er sendt til en medieringsgruppe. En forespørsel blir talt når den sendes til en av annonsekildene i en medieringsgruppe. Forespørselen blir bare talt én gang per medieringsgruppe, selv om forespørselen passerer gjennom sammenkjedingen for mediering. 

I rapportens oppsummeringsrad kan du se følgende:

 • Unike forespørsler om annonseenheter: Dette er det samlede antallet unike forsøk på å be om en annonse. Dette tallet omfatter ikke gjentakelser av samme forespørsel. 
  Eksempel: Én enkelt forespørsel som sendes til nettverk A, nettverk B og nettverk C i sammenkjedingen for mediering, blir bare talt én gang.
 • Samlet antall forespørsler for medieringsgruppene: Dette er antallet annonseforespørsler som er sendt til en medieringsgruppe. 

En forespørsel blir talt når den sendes til en av annonsekildene i en medieringsgruppe. Hvis forespørselen sendes til flere annonsekilder i medieringsgruppen, blir den bare talt én gang. 

Merk: Det samlede antallet forespørsler om medieringsgrupper kan være lavere enn antallet forespørsler om unike annonseenheter på grunn av målrettingskriteriene for medieringsgruppen din. Hvis du for eksempel angir at alle medieringsgruppene dine utelukkende skal målrettes mot land i Europa, blir ikke annonseforespørsler som er generert i Asia, sendt til noen av medieringsgruppene dine.   
Fullføringer med belønning

Antallet ganger brukere så gjennom en hel video med belønning.

Søk med belønning

Antallet ganger det ble bedt om en video med belønning.

Begynnelser med belønning

Dette er antallet ganger brukere har begynt å se på en video med belønning.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

true
<p>«Min AdMob-hjelpsiden» – den personlig tilpassede hjelpesiden vi har opprettet for at du skal kunne gjøre det skarpt med AdMob.</p>

Vi lanserer den nye og enda bedre Min AdMob-siden – en personlig tilpasset hjelpeside med relevant informasjon om kontoen din. Med utgangspunkt i denne informasjonen kan du påse at kontoens tilstand alltid er god, sikre at det nødvendige oppsettet er på plass, og få optimaliseringstipsene skreddersydd etter appene dine. Følg med for å få mer nyttig informasjon.

Finn ut mer

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
73175
false