Raportit

Välitysraportin käyttäminen

Käytettävissä olevat suodattimet, kategoriat ja mittarit

Välitysraportti on AdMobin luoma valmis oletusraportti. Raporttia voi käyttää sellaisenaan, tai voit muuttaa raportin suodattimia, ulottuvuuksia ja mittareita ja tallentaa sen uutena raporttina.

Suodattimet

Suodattimien avulla voit piilottaa raporteistasi tarpeettoman datan. Valitsemalla suodattimen määrität, mitä dataa haluat nähdä raportissa. AdMob piilottaa kaiken datan, joka ei vastaa suodattimien ehtoja.

Seuraavat ovat käytettävissä tässä raportissa ja raporttiin pohjautuvissa tallennetuissa raporteissa:

Laajenna kaikki  Tiivistä kaikki

Sovellus

 1. Valitse niiden sovellusten valintaruudut, joita haluat käyttää suodatusperusteina. Voit valita useita valintaruutuja. Raportissa näytetään valittujen sovellusten data. Voit hakea tiettyä sovellusta kirjoittamalla sen nimen hakukenttään.
 2. Ota suodatin käyttöön raportissa klikkaamalla Käytä.
 3. Jos haluat lisätä uuden suodattimen, klikkaa Lisää suodatin ja valitse uusi suodatin.
Mainosyksikkö

 1. Valitse niiden mainosyksiköiden viereiset valintaruudut, joiden mukaan haluat suodattaa dataa. Voit valita useita valintaruutuja. Valittujen mainosyksiköiden data näytetään raportissa. Voit hakea tiettyä mainosyksikköä kirjoittamalla sen nimen hakukenttään.
 2. Ota suodatin käyttöön raportissa klikkaamalla Käytä.
 3. Jos haluat lisätä uuden suodattimen, klikkaa Lisää suodatin ja valitse uusi suodatin.
Maa

 1. Valitse niiden alueiden tai maiden viereiset valintaruudut, joiden mukaan haluat suodattaa tietoja. Voit määrittää yksityiskohtaisempia suodatusehtoja tuomalla kunkin alueen maat näkyviin nuolia klikkaamalla.
 2. Ota suodatin käyttöön raportissa klikkaamalla Käytä.
 3. Jos haluat lisätä uuden suodattimen, klikkaa Lisää suodatin ja valitse uusi suodatin.
Mainoslähde

 1. Valitse niiden mainoslähteiden viereiset valintaruudut, joiden mukaan haluat suodattaa tietoja.
 2. Ota suodatin käyttöön raportissa klikkaamalla Käytä.
 3. Jos haluat lisätä uuden suodattimen, klikkaa Lisää suodatin ja valitse uusi suodatin.
Muoto

 1. Lisää valinta niiden muotojen valintaruutuihin, joita haluat käyttää suodatusperusteina.
  Voit valita useita muotoja. Niitä käyttävien mainosyksiköiden tiedot näytetään raportissasi.
 2. Ota suodatin käyttöön raportissa klikkaamalla Käytä.
 3. Jos haluat lisätä uuden suodattimen, klikkaa Lisää suodatin ja valitse uusi suodatin.

Ulottuvuudet

Ulottuvuudet määrittävät, miten raportti järjestetään. Jos esimerkiksi haluat nähdä tulosi maittain eriteltyinä, lisää Maa-ulottuvuus. Kun lisäät uusia ulottuvuuksia, saat entistä tarkempaa dataa uudelleen järjestettynä.

Seuraavat ovat käytettävissä tässä raportissa ja raporttiin pohjautuvissa tallennetuissa raporteissa:

 • Mainoslähde: Näyttää tulokset eri mainoslähteissä. Mainoslähde mittaa välitysliikennettä, ja se voi sisältää suoramyyntiä, omia tapahtumia, oman yrityksen mainoksia tai kolmannen osapuolen mainosverkostoja.
 • Mainoslähteen esiintymä: Näyttää kunkin tässä raportissa olevan mainoslähteen yksilöllisten esiintymien tulokset. Näihin voi sisältyä AdMob-verkoston, kolmansien osapuolten mainosverkostojen, omien tapahtumien, suoramyyntikampanjoiden ja muiden mainoslähteiden esiintymiä.
 • Mainosyksikkö: Näyttää yksittäisten mainosyksiköiden tulostiedot.
 • Sovellus: Näyttää tulokset eri sovelluksissa.
 • Sovellusversio: Näyttää kehityksen eri sovellusversioissa. Sovellusversiot erottavat sovelluksesi päivitykset toisistaan. 
  Huom. Sovellusversioita koskeva data on käytettävissä AdMob-raportoinnissa 19.7.2020 alkaen.
 • Maa: Näyttää tulokset eri maissa, joissa käyttäjät ovat katsoneet sovellukseesi sisältyviä mainoksia.
 • Päivämäärä: Näyttää tulokset eri päivämäärinä.
 • Muoto: Näyttää tulokset eri mainosmuodoissa (kuten bannereissa ja välimainoksissa).
  Jos olet siirtänyt mainosyksiköitä vanhasta AdMobista, muodon kohdalla voi lukea myös Kaikki. Se tarkoittaa, että mainosyksikkö voi pyytää joko bannereita tai välimainoksia. Tämä koskee vain vanhasta AdMobista (ennen vuotta 2014) siirrettyjä mainosyksiköitä. Kaikki AdMobissa luodut uudet mainosyksiköt ovat joko bannereita tai välimainoksia.
 • Välitysryhmä: Näyttää tulostiedot välitysryhmäkohtaisesti.
 • Kuukausi: Näyttää tulostiedot kuukausikohtaisesti.
 • Alusta: Näyttää tulostiedot laitteen alustan mukaan:
  • Android
  • iOS
 • Viikko: Näyttää tulostiedot viikkokohtaisesti.

Mittarit

Mittarit kuvaavat raportin sisältämää dataa tai arvoja. Ne on yleensä järjestetty sarakkeisiin, ja ne sisältävät erilaisia lukuja ja prosenttiosuuksia. Kun raporttiin lisätään ulottuvuuksia, mittareiden arvot lasketaan uudelleen uuden järjestyksen tai ryhmittelyjen perusteella. Kun lisäät tai poistat mittarin, raporttiin lisätään tai siitä poistetaan tietosarake.

Seuraavat ovat käytettävissä tässä raportissa ja raporttiin pohjautuvissa tallennetuissa raporteissa:

Laajenna kaikki  Tiivistä kaikki

Klikkaukset

Sovelluksessa näytettyjen mainosten saamien klikkausten kokonaismäärä.

Arv. tulot

Tämä arvo ilmaisee valitulla ajanjaksolla kertyneet tulot, joihin sisältyvät tulot AdMob-verkostosta, optimoiduista kolmansien osapuolten mainosverkostoista ja Open Biddingiin osallistuvilta kolmantena osapuolena toimivilta mainosostajilta. 

Summa on arvio, joka voi muuttua.

AdMob arvioi tulot suhteellisesti käyttäen perusteena kunkin mainosyksikön saamien impressioiden määrää. Tämä ehkäisee tulojen laskemisen toistamiseen, kun mainosyksikön mäppäystä käytetään uudelleen eri mainosyksiköissä. Lue lisää arvioitujen tulojen raportoinnista.

AdMob arvioi kolmannen osapuolen tulot optimoiduista kolmansien osapuolten mainosverkostoista saatujen tietojen perusteella. 

AdMobin raporteissa ilmoitettu tulodata saattaa poiketa kolmansien osapuolten mainosverkostoissa ilmoitetusta tulodatasta. Seuraavassa on muutamia mahdollisia syitä tähän:

 • Virheelliset mainosverkoston optimoinnin asetukset: Varmista, että mainosverkoston optimoinnin asetukset on määritetty oikein. 
 • Virheellisesti yhdistetyt mainosyksiköt: Jokaisella AdMob-mainosyksiköllä pitäisi olla kolmannen osapuolen mainosverkostossa vastaava mainosyksikkö. AdMob kerää dataa mainosyksikkötasolla, joten saman kolmannen osapuolen mainosyksikön yhdistäminen useisiin AdMob-mainosyksiköihin voi aiheuttaa sen, että raporteissa ja hallintapaneeleissa näkyy odotettua suuremmat tulot. 
 • Eri aikavyöhykkeet: AdMobin raportoinnin aikavyöhykkeesi voi olla eri kuin kolmannen osapuolen mainosverkostossa käytetty raportoinnin aikavyöhyke.
 • Keruuviiveet: AdMobin raporteissa ja kolmansien osapuolten mainosverkostojen raporteissa näkyvän datan välillä voi olla viiveitä.
 • Ristiriitainen data: Jos mainoslähteen, mainosyksikön tai maan tason data on ristiriitaista, myös arvioiduissa kokonaistuloissa voi olla eroja.
Voit nähdä vain niiden kolmansien osapuolten mainosverkostojen tulodatan, jotka ovat ottaneet käyttöön optimoinnin.
Impressiot

Sovelluksesi käyttäjille näytettyjen mainosten kokonaismäärä.

Impressiokohtainen klikkausprosentti

Impressiokohtainen klikkausprosentti on mainoksesi saamien klikkausten määrä jaettuna yksittäisten mainosten impressioiden määrällä. Se saadaan laskemalla klikkausten ja impressioiden suhde.

Jos mainoksesi on saanut esimerkiksi 20 klikkausta tuhatta impressiota kohden, sen impressiokohtainen klikkausprosentti on 2 %.

Havaittu todellinen tuhannen impression hinta

Tämä on kolmannen osapuolen mainosverkoston arvioitu keskimääräinen todellinen tuhannen impression hinta, joka lasketaan aiemman tulodatan perusteella.

Havaittu todellinen tuhannen impression hinta näytetään vain optimoiduista kolmansien osapuolien mainosverkostoista.

Yhteensä-rivillä näkyvä arvo on Havaittu todellinen tuhannen impression hinta ‑sarakkeen kaikkien arvojen keskiarvo.

AdMob arvioi kolmannen osapuolen tulot optimoiduista kolmansien osapuolten mainosverkostoista saatujen tietojen perusteella. 

AdMobin raporteissa ilmoitettu tulodata saattaa poiketa kolmansien osapuolten mainosverkostoissa ilmoitetusta tulodatasta. Seuraavassa on muutamia mahdollisia syitä tähän:

 • Virheelliset mainosverkoston optimoinnin asetukset: Varmista, että mainosverkoston optimoinnin asetukset on määritetty oikein. 
 • Virheellisesti yhdistetyt mainosyksiköt: Jokaisella AdMob-mainosyksiköllä pitäisi olla kolmannen osapuolen mainosverkostossa vastaava mainosyksikkö. AdMob kerää dataa mainosyksikkötasolla, joten saman kolmannen osapuolen mainosyksikön yhdistäminen useisiin AdMob-mainosyksiköihin voi aiheuttaa sen, että raporteissa ja hallintapaneeleissa näkyy odotettua suuremmat tulot. 
 • Eri aikavyöhykkeet: AdMobin raportoinnin aikavyöhykkeesi voi olla eri kuin kolmannen osapuolen mainosverkostossa käytetty raportoinnin aikavyöhyke.
 • Keruuviiveet: AdMobin raporteissa ja kolmansien osapuolten mainosverkostojen raporteissa näkyvän datan välillä voi olla viiveitä.
 • Ristiriitainen data: Jos mainoslähteen, mainosyksikön tai maan tason data on ristiriitaista, myös arvioiduissa kokonaistuloissa voi olla eroja.
Voit nähdä vain niiden kolmansien osapuolten mainosverkostojen tulodatan, jotka ovat ottaneet käyttöön optimoinnin.
Pyynnöt

Niiden kertojen määrä, jolloin sovelluksesi tai mainosyksikkösi on pyytänyt mainosta. Pyyntö lasketaan aina, kun se lähetetään, vaikka mainosta ei palautettaisi.

Välitysraportin pyyntömittarien tyypit

Pyynnöt voidaan laskea eri tavalla välitysraportissa käytettyjen ulottuvuuksien mukaan.

Kun käytetään mainoslähteen tai mainoslähteen esiintymän ulottuvuutta 

Tämä on niiden kertojen määrä, jolloin kukin mainoslähde vastaanotti pyynnön. Osa näistä pyynnöistä saatetaan laskea monta kertaa, kun pyyntö siirtyy waterfall-välityksessä. Esimerkki: Välityspinossa verkostoihin A, B ja C lähetetty yksittäinen pyyntö lasketaan kolme kertaa. 

Raportin yhteenvetorivillä näkyvät seuraavat tiedot:

 • Yksittäiset mainosyksikön pyynnöt: Yksittäisten mainospyyntöjen kokonaismäärä. Useaan kertaan lähetetyt samat pyynnöt eivät sisälly tähän lukuun. 
  Esimerkki: Waterfall-välityksessä verkostoihin A, B ja C lähetetty yksittäinen pyyntö lasketaan vain kerran.
 • Mainoslähteen pyynnöt yhteensä: Niiden kertojen määrä, jolloin sovelluksesi tai mainosyksikkösi lähetti pyynnön mainoslähteeseen. Pyyntö lasketaan, vaikka mainosta ei palautettaisi. Jos olet sisällyttänyt mainoslähteen välitysryhmään useamman kerran, osa näistä pyynnöistä saatetaan laskea monta kertaa, kun pyyntö siirtyy waterfall-välityksessä. 

Kun käytetään välitysryhmän ulottuvuutta 

Tämä on välitysryhmään lähetettyjen mainospyyntöjen määrä. Pyyntö lasketaan, kun se lähetetään mihin tahansa välitysryhmän mainoslähteeseen. Pyyntö lasketaan vain kerran välitysryhmää kohden, vaikka pyyntö siirtyisi waterfall-välityksessä. 

Raportin yhteenvetorivillä näkyvät seuraavat tiedot:

 • Yksittäiset mainosyksikön pyynnöt: Yksittäisten mainospyyntöjen kokonaismäärä. Useaan kertaan lähetetyt samat pyynnöt eivät sisälly tähän lukuun. 
  Esimerkki: Waterfall-välityksessä verkostoihin A, B ja C lähetetty yksittäinen pyyntö lasketaan vain kerran.
 • Välitysryhmän pyynnöt yhteensä: Välitysryhmään lähetettyjen mainospyyntöjen määrä. 

Pyyntö lasketaan, kun se lähetetään mihin tahansa välitysryhmän mainoslähteeseen. Jos pyyntö lähetetään välitysryhmässä useampaan kuin yhteen mainoslähteeseen, se lasketaan vain kerran. 

Huom. Välitysryhmän pyyntöjen kokonaismäärä voi olla alhaisempi kuin yksittäisten mainosyksikön pyyntöjen määrä välitysryhmän kohdistusehtojen takia. Jos olet esimerkiksi kohdistanut välitysryhmäsi ainoastaan Euroopan maihin, Aasiassa luotua mainospyyntöä ei lähetetä mainosryhmiisi.   
Palkkion tarjoavat päättymiset

Niiden kertojen määrä, jolloin käyttäjät katsoivat palkkion tarjoavan videomainoksen kokonaan.

Palkkion tarjoavat kyselyt

Niiden kertojen määrä, jolloin käyttäjät pyysivät palkkion tarjoavaa videomainosta.

Palkkion tarjoavat aloitukset

Tämä arvo ilmaisee, kuinka monta kertaa käyttäjät aloittivat palkkion tarjoavan videomainoksen katselun.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun