Få tilpassede optimeringstips, forstå din kontos tilstand, og sørg for, at den er optimalt konfigureret, på den forbedrede "Min AdMob-side".

Rapporter

Brug af rapporten Formidling

Inklusive tilgængelige filtre, dimensioner og metrics

Formidlingsrapporten er en foruddefineret standardrapport, der leveres af AdMob. Den kan bruges som en selvstændig rapport, eller du kan ændre filtre, dimensioner og målinger og gemme den som en ny rapport.

Filtre

Funktionelt set skjuler filtre unødvendige eller uønskede data fra dine rapporter. Når du vælger et filter, definerer du, hvad du vil se i rapporten, og AdMob skjuler alt, der ikke matcher kriterierne i filtrene.

Følgende er tilgængeligt til denne rapport og gemte rapporter, som denne rapport er brugt som skabelon for:

Udvid alle  Skjul alle

App

 1. Markér afkrydsningsfelterne ud for de apps, du vil filtrere efter. Du kan markere flere felter. Dataene for de valgte apps vises i din rapport. Du kan bruge feltet Søg til at søge efter bestemte apps efter navn.
 2. Klik på Anvend for at anvende filteret på din rapport.
 3. Hvis du vil tilføje endnu et filter, skal du klikke på Tilføj filter og vælge et.
Annonceenhed

 1. Markér afkrydsningsfelterne ud for de annoncekilder, som du vil filtrere efter. Du kan markere flere felter. Dataene for de valgte annonceenheder vises i din rapport. Du kan bruge søgefeltet til at søge efter specifikke annonceenheder efter navn.
 2. Klik på Anvend for at anvende filteret på din rapport.
 3. Hvis du vil tilføje endnu et filter, skal du klikke på Tilføj filter og vælge et.
Land

 1. Sæt kryds i afkrydsningsfelterne ud for de regioner eller lande, du ønsker at filtrere efter. Klik på pilene for at få vist landene i hver region og få en mere granuleret filtrering.
 2. Klik på Anvend for at anvende filteret på din rapport.
 3. Hvis du vil tilføje endnu et filter, skal du klikke på Tilføj filter og vælge et.
Annoncekilde

 1. Markér afkrydsningsfelterne ud for de annoncekilder, du vil filtrere efter.
 2. Klik på Anvend for at anvende filteret på din rapport.
 3. Hvis du vil tilføje endnu et filter, skal du klikke på Tilføj filter og vælge et.
Format

 1. Markér afkrydsningsfelterne ud for de formater, du vil filtrere efter.
  Du kan markere flere afkrydsningsfelter. Der vises oplysninger om annonceenheder, der bruger de valgte formater, i din rapport.
 2. Klik på Anvend for at anvende filteret på din rapport.
 3. Hvis du vil tilføje endnu et filter, skal du klikke på Tilføj filter og vælge et.

Dimensioner

Funktionelt set afgør metrics, hvordan rapporten organiseres. Hvis du f.eks. vil se din fortjeneste fordelt på lande, kan du tilføje landedimensionen. Når du tilføjer nye dimensioner, omorganiseres og justeres dataene yderligere.

Følgende er tilgængeligt til denne rapport og gemte rapporter, som denne rapport er brugt som skabelon for:

 • Annoncekilde: Se de enkelte annoncekilders effektivitet. Annoncekilde måler formidlingstrafik, som kan omfatte direkte salg, tilpassede hændelser, egenannoncer eller tredjepartsannoncenetværk.
 • Annoncekildeforekomst: Se ydeevne på tværs af de unikke forekomster af hver annoncekilde, der vises i denne rapport. Kan omfatte forekomster fra AdMob-netværket, tredjepartsannoncenetværk, brugerdefinerede hændelser, direkte solgte kampagner og andre annoncekilder.
 • Annonceenhed: Se effektiviteten for individuelle annonceenheder.
 • App: Se den enkelte apps effektivitet.
 • Appversion: Se effektiviteten efter appversion. Hver appversion repræsenterer en appopdatering. 
  Bemærk! Data om appversionen er ikke tilgængelig i AdMob-rapportering før den 19. juli 2020. 
 • Land: Se effektiviteten efter hjemlandet for de besøgende, der har set annoncer i din app.
 • Dato: Se effektiviteten på dagsbasis.
 • Format: Se effektiviteten efter annonceformater (f.eks. banner- eller mellemliggende annonce).
  Hvis du har opgraderet annonceenheder fra en forældet version af AdMob, vises "Alle" muligvis også under Format. Det betyder, at annonceenheden både kan anmode om bannerannoncer og mellemliggende annoncer. Dette gælder kun for annonceenheder, der er blevet opgraderet fra en forældet version af AdMob (en version fra før 2014). Alle nye annonceenheder, der oprettes i AdMob, er enten til bannerannoncer eller mellemliggende annoncer.
 • Formidlingsgruppe: Se effektiviteten efter formidlingsgruppe.
 • Måned: Se effektiviteten på månedsbasis.
 • Platform: Se effektiviteten efter enhedsplatform.
 • Android
 • iOS
 • Uge: Se effektiviteten på ugebasis.
 • Metrics

  Funktionelt set repræsenterer metrics de typer data eller værdier, som en rapport indeholder. De organiseres normalt i kolonner og indeholder tal eller procentsatser. Når der tilføjes dimensioner, beregnes metrics-værdierne igen ud fra den nye rækkefølge eller de nye grupperinger, som dimensionerne opretter. Når metrics tilføjes eller fjernes, tilføjes eller fjernes der en kolonne med oplysninger fra rapporten.

  Følgende er tilgængeligt til denne rapport og gemte rapporter, som denne rapport er brugt som skabelon for:

  Udvid alle  Skjul alle

  Klik

  Det samlede antal gange, brugere har klikket på annoncer, der er blevet vist i din app.

  Est. indtjening

  Din akkumulerede indtjening for det valgte datointerval, herunder omsætning fra AdMob-netværket, optimerede tredjepartsannoncenetværk og tredjepartsannoncekøbere, der deltager i Åben budgivning. 

  Dette beløb er et estimat, der kan ændre sig.

  I AdMob estimeres indtjeningen proportionelt ud fra det antal eksponeringer, som hver annonceenhed opnår. På den måde forhindres det, at omsætningen tælles med to gange, når annonceenhedstilknytning genbruges på tværs af annonceenheder. Få flere oplysninger om rapportering af estimeret indtjening.

  AdMob estimerer tredjepartsomsætningen baseret på oplysninger, som hentes fra de optimerede tredjepartsannoncenetværk. 

  Du kan opleve afvigelser mellem de omsætningsdata, der rapporteres i AdMobs rapporter, og de omsætningsdata, der rapporteres i dine tredjepartsannoncenetværk. Nedenfor kan du se nogle af de mulige årsager til afvigelser:

  • Ugyldig konfiguration af optimering af annoncenetværk: Sørg for, at optimering af annoncenetværk er korrekt konfigureret. 
  • Forkert tilknytning af annonceenheder: Hver AdMob-annonceenhed skal have en tilsvarende annonceenhed på tredjepartsannoncenetværket. AdMob kopierer på annonceenhedsniveau, så hvis den samme tredjepartsannonceenhed knyttes til flere AdMob-annonceenheder, kan det medføre, at en omsætning, der er højere end forventet, vises i rapporter og kontrolpaneler. 
  • Forskellige tidszoner: Rapporteringstidszonen for AdMob og rapporteringstidszonen for tredjepartsannoncenetværket kan være forskellige.
  • Kopieringsforsinkelser: Der er forsinkelser mellem de data, der vises i AdMob-rapporterne, og hvad der kan ses i rapporter fra tredjepartsannoncenetværket
  • Afvigelser i data: Hvis der er en afvigelse på annoncekilde-, annonceenheds- eller landeniveau, vil der være en afvigelse i den samlede estimerede indtjening.
  Du kan kun se omsætningsdata for de af dine tredjepartsannoncenetværk, der har aktiveret optimering.
  Eksponeringer

  Det samlede antal annoncer, der er blevet vist for brugere af din app.

  Klikrate for eksponeringer

  Klikrate (CTR, clickthrough rate) for eksponeringer er antallet af annonceklik divideret med antallet af individuelle annonceeksponeringer. Værdien beregnes som klik divideret med eksponeringer.

  Hvis din annonce eksempelvis har opnået 20 klik ud af 1.000 eksponeringer, er CTR for eksponeringer lig med 2 %.

  Registreret eCPM

  Den gennemsnitlige eCPM for et annoncenetværk fra tredjepart beregnet ved hjælp af historiske omsætningsdata.

  Registreret eCPM vises kun for optimerede tredjepartsannoncenetværk.

  Værdien i rækken "I alt" i tabellen er et gennemsnit af alle værdierne i kolonnen Registreret eCPM.

  AdMob estimerer tredjepartsomsætningen baseret på oplysninger, som hentes fra de optimerede tredjepartsannoncenetværk. 

  Du kan opleve afvigelser mellem de omsætningsdata, der rapporteres i AdMobs rapporter, og de omsætningsdata, der rapporteres i dine tredjepartsannoncenetværk. Nedenfor kan du se nogle af de mulige årsager til afvigelser:

  • Ugyldig konfiguration af optimering af annoncenetværk: Sørg for, at optimering af annoncenetværk er korrekt konfigureret. 
  • Forkert tilknytning af annonceenheder: Hver AdMob-annonceenhed skal have en tilsvarende annonceenhed på tredjepartsannoncenetværket. AdMob kopierer på annonceenhedsniveau, så hvis den samme tredjepartsannonceenhed knyttes til flere AdMob-annonceenheder, kan det medføre, at en omsætning, der er højere end forventet, vises i rapporter og kontrolpaneler. 
  • Forskellige tidszoner: Rapporteringstidszonen for AdMob og rapporteringstidszonen for tredjepartsannoncenetværket kan være forskellige.
  • Kopieringsforsinkelser: Der er forsinkelser mellem de data, der vises i AdMob-rapporterne, og hvad der kan ses i rapporter fra tredjepartsannoncenetværket
  • Afvigelser i data: Hvis der er en afvigelse på annoncekilde-, annonceenheds- eller landeniveau, vil der være en afvigelse i den samlede estimerede indtjening.
  Du kan kun se omsætningsdata for de af dine tredjepartsannoncenetværk, der har aktiveret optimering.
  Anmodninger

  Det antal gange, din app eller annonceenhed anmoder om en annonce. Anmodninger tælles, hver gang der sendes en anmodning, også selvom der ikke returneres nogen annoncer.

  Typer af anmodningsmetrics i din formidlingsrapport

  Afhængigt af de dimensioner, som du anvender i din formidlingsrapport, kan anmodninger tælles forskelligt.

  Når dimensionen for annoncekilden eller annoncekildeforekomsten anvendes 

  Dette er det antal gange, hver annoncekilde har modtaget en anmodning. Nogle af disse anmodninger tælles muligvis mere end én gang, når anmodningen bevæger sig gennem formidlingsvandfaldet. Eksempelvis tælles en enkelt anmodning til Netværk A, Netværk B og Netværk C i formidlingsstakken tre gange. 

  Oversigtsrækken i rapporten viser:

  • Unikke anmodninger fra annonceenheder: En annonceenheds samlede antal unikke forsøg på at anmode om en annonce. Dette tal inkluderer ikke flere forekomster af den samme anmodning. 
   Eksempel: En anmodning, der er blevet sendt til netværk A, netværk B og netværk C i formidlingsvandfaldet, tælles kun én gang
  • Samlet antal anmodninger fra annoncekilder: Det antal gange, din app eller annonceenhed har sendt en anmodning til en annoncekilde. Anmodninger tælles, selvom der ikke returneres nogen annoncer. Hvis du har medtaget en annoncekilde flere gange i en formidlingsgruppe, tælles nogle af disse anmodninger muligvis mere end én gang, når anmodningen bevæger sig gennem formidlingsvandfaldet. 

  Når dimensionen for formidlingsgruppen anvendes 

  Dette er antallet af annonceanmodninger, der er sendt til en formidlingsgruppe. Der tælles en anmodning, når den sendes til en af annoncekilderne i en formidlingsgruppe. Anmodningen tælles kun én gang pr. formidlingsgruppe, også selvom anmodningen bevæger sig gennem formidlingsvandfaldet. 

  Oversigtsrækken i rapporten viser:

  • Unikke anmodninger fra annonceenheder: En annonceenheds samlede antal unikke forsøg på at anmode om en annonce. Dette tal inkluderer ikke flere forekomster af den samme anmodning. 
   Eksempel: En anmodning, der er blevet sendt til netværk A, netværk B og netværk C i formidlingsvandfaldet, tælles kun én gang
  • Samlet antal anmodninger til formidlingsgruppe: Antallet af annonceanmodninger, der er sendt til en formidlingsgruppe. 

  Der tælles en anmodning, når den sendes til en af annoncekilderne i en formidlingsgruppe. Hvis anmodningen sendes til flere annoncekilder i formidlingsgruppen, tælles den kun én gang. 

  Bemærk! Samlet antal anmodninger til formidlingsgrupper kan være lavere end anmodninger om unikke annonceenheder på grund af målretningskriterierne for din formidlingsgruppe. Hvis du f.eks. indstiller alle dine formidlingsgrupper til kun at målrette mod lande i Europa, sendes en annonceanmodning, der genereres i Asien, ikke til nogen af dine formidlingsgrupper.   
  Video med belønning fuldført

  Det antal gange, en bruger har set en video med belønning færdig.

  Forespørgsler på video med belønning

  Det antal gange, der er blevet anmodet om en video med belønning.

  Video med belønning påbegyndt

  Det antal gange, en bruger er begyndt at se en video med belønning.

  Var disse oplysninger nyttige?
  Hvordan kan vi forbedre siden?

  Har du brug for mere hjælp?

  Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet

  true
  <p>"Min AdMob-side" – din tilpassede side i Hjælp, som kan hjælpe dig med at nå dine mål med AdMob.</p>

  Vi introducerer vores nyligt opdaterede Min AdMob-side, som er en tilpasset side i Hjælp. Siden indeholder oplysninger, som er relevante for din konto. Du kan bedre holde styr på din kontos tilstand, sørge for, at du har den mest optimale konfiguration, og at du får de rigtige optimeringstips, som er målrettet mod dine apps. Hold øje med flere opdateringer.

  Få flere oplysninger

  Søgning
  Ryd søgning
  Luk søgning
  Google-apps
  Hovedmenu
  Søg i Hjælp
  true
  73175
  false