Rapporten

Het AdMob-netwerkrapport gebruiken

Inclusief beschikbare filters, dimensies en statistieken

Het AdMob-netwerkrapport is een vooraf gemaakt standaardrapport van AdMob. U kunt het rapport in deze vorm gebruiken, maar ook wijzigingen aanbrengen in de filters, dimensies en statistieken en het vervolgens opslaan als een nieuw rapport.

Filters

Functioneel gezien verbergen filters onnodige of ongewenste gegevens in uw rapporten. Wanneer u een filter selecteert, definieert u wat u in het rapport wilt zien. AdMob verbergt vervolgens alles wat niet aan de criteria in de filters voldoet.

De volgende opties zijn beschikbaar voor dit rapport en opgeslagen rapporten waarvoor dit rapport als template wordt gebruikt:

Alles uitvouwen  Alles samenvouwen

App

 1. Vink de selectievakjes aan naast de apps waarop u wilt filteren. U kunt meerdere selectievakjes aanvinken. De gegevens voor de geselecteerde app worden weergegeven in uw rapport. U kunt gebruikmaken van het zoekvak om op naam te zoeken naar specifieke apps.
 2. Klik op Toepassen om het filter op uw rapport toe te passen.
 3. Als u nog een filter wilt toevoegen, klikt u op Filter toevoegen en selecteert u het gewenste filter.
Land

 1. Vink de selectievakjes aan naast de regio's of landen waarop u wilt filteren. Klik op de pijlen om de landen in elke regio weer te geven, zodat u gedetailleerder kunt filteren.
 2. Klik op Toepassen om het filter op uw rapport toe te passen.
 3. Als u nog een filter wilt toevoegen, klikt u op Filter toevoegen en selecteert u het gewenste filter.
Indeling

 1. Vink de selectievakjes aan naast de indelingen waarop u wilt filteren.
  U kunt meerdere selectievakjes aanvinken. In uw rapport wordt informatie weergegeven over advertentieblokken die de geselecteerde indelingen gebruiken.
 2. Klik op Toepassen om het filter op uw rapport toe te passen.
 3. Als u nog een filter wilt toevoegen, klikt u op Filter toevoegen en selecteert u het gewenste filter.

Dimensies

Functioneel gezien bepalen dimensies hoe uw rapport wordt ingedeeld. Als u bijvoorbeeld wilt dat uw inkomsten worden uitgesplitst per land, kunt u de dimensie Land toevoegen. Als u nieuwe dimensies toevoegt, worden de gegevens opnieuw ingedeeld en verder verfijnd.

De volgende opties zijn beschikbaar voor dit rapport en opgeslagen rapporten waarvoor dit rapport als template wordt gebruikt:

 • Advertentietype: Bekijk de prestaties per advertentietype (bijv. tekstadvertentie of beeldadvertentie).
 • Advertentieblok: Bekijk de prestaties voor afzonderlijke advertentieblokken.
 • App: Bekijk de prestaties per app.
 • App-versie: Bekijk de prestaties per app-versie. Elk van uw app-updates is een afzonderlijke app-versie. 
  Opmerking: In AdMob-rapporten zijn geen gegevens over de app-versie beschikbaar van vóór 19 juli 2020.
 • Biedingstype: Bekijk de prestaties per biedingstype. Bekijk hoe adverteerders betalen voor de advertenties in uw app: kosten per klik (CPC) of kosten per duizend vertoningen (CPM).
 • Land: Bekijk de prestaties per land met bezoekers die advertenties in uw app hebben bekeken.
 • Datum: Bekijk de prestaties op datum.
 • Indeling: Bekijk de prestaties per advertentie-indeling (bijv. banner of interstitial).
 • Maand: Bekijk de prestaties per maand.
 • Platform: Bekijk de prestaties opgesplitst per apparaatplatform.
  • Android
  • iOS
 • Targetingtype: Bekijk de prestaties op targetingtype. Ga na hoe advertenties aan uw pagina's worden gekoppeld: via contexttargeting, plaatsingstargeting of targeting op interessegebied.
 • Week: Bekijk de prestaties per week.

Statistieken

Functioneel gezien vertegenwoordigen statistieken de typen gegevens of waarden die zijn opgenomen in een rapport. Ze zijn meestal gerangschikt in kolommen en bevatten cijfers of percentages. Als er dimensies worden toegevoegd, worden de statistische waarden opnieuw berekend op basis van de nieuwe volgorde of groepering van de dimensies. Als u statistieken toevoegt of verwijdert, wordt er een kolom met informatie aan het rapport toegevoegd of uit het rapport verwijderd.

De volgende opties zijn beschikbaar voor dit rapport en opgeslagen rapporten waarvoor dit rapport als template wordt gebruikt:

Alles uitvouwen  Alles samenvouwen

Geschikte vertoningen voor Actieve weergave

Het totale aantal vertoningen dat overeenkomt met de vereisten om de zichtbaarheid te meten.

Volgens de definitie van zichtbaarheid van de Media Rating Council (MRC) moet voor display-advertenties gedurende minstens 1 seconde 50% of meer van de advertentie op het scherm zijn weergegeven. Voor videoadvertenties moet gedurende een videoweergave van minstens 2 opeenvolgende seconden 50% of meer van de advertentie op het scherm zijn weergegeven. Dit is de standaard voor zichtbaarheid binnen de gehele branche geworden.

Bovendien is voor geschikte vertoningen voor Actieve weergave een van de volgende SDK's van Google Play-services vereist:

 • Android: ≥ 4.4
 • iOS: ≥ 6.9.2 (momenteel beperkt tot banners)
De dekking voor Actieve weergave wordt voor deze SDK's geleidelijk uitgebreid. Als Actieve weergave nog niet volledig is ingeschakeld voor uw account, is het aantal geschikte vertoningen voor Actieve weergave mogelijk lager dan het totale aantal vertoningen dat u voor uw apps zou verwachten.
AdMob-netwerkverzoeken

Het totale aantal verzoeken van uw app die hebben geleid tot verzoeken om advertentieweergave die zijn verzonden aan het AdMob-netwerk. AdMob-netwerkverzoeken die worden gefilterd door bepaalde platformfuncties, zoals AdMob-netwerkoptimalisatie, worden hier niet meegeteld.

RPM van AdMob-netwerkverzoeken

De opbrengst van AdMob-netwerkverzoeken per 1000 verzoeken (RPM) verwijst naar de geschatte inkomsten die u ontvangt voor elke 1000 verzoeken aan het AdMob-netwerk die uw app heeft gegenereerd. Het verwijst niet naar uw feitelijke inkomsten, maar wordt berekend door uw geschatte inkomsten te delen door het aantal verzoeken en dit vervolgens te vermenigvuldigen met 1000.

(Geschatte inkomsten / aantal verzoeken) × 1000

Voorbeeld: als u naar schatting € 0,15 heeft verdiend met 25 verzoeken, bedraagt de RPM van AdMob-netwerkverzoeken (€ 0,15 / 25) × 1000, oftewel € 6,00. Als u naar schatting € 180 heeft verdiend met 45.000 verzoeken, bedraagt de RPM van AdMob-netwerkverzoeken (€ 180 / 45.000) × 1000, oftewel € 4,00.

RPM is een veelgebruikte waarde in advertentieprogramma's en vormt een goede vergelijkingsbasis voor de inkomsten van verschillende kanalen.

Klikken

Het aantal keren dat gebruikers op advertenties in uw app hebben geklikt.

Geschatte inkomsten

Uw accountsaldo voor de geselecteerde periode. Dit bedrag is een schatting. Het bedrag kan anders uitvallen wanneer uw inkomsten aan het eind van de maand worden geverifieerd.

Vertoningen

Het totale aantal advertenties dat is weergegeven aan gebruikers van uw app.

Vertonings-CTR

De vertonings-klikfrequentie (CTR) is het aantal advertentieklikken gedeeld door het aantal afzonderlijke advertentievertoningen. Dit wordt berekend door het aantal klikken te delen door het aantal vertoningen:

Klikken / vertoningen

Als een advertentie bijvoorbeeld 20 klikken heeft ontvangen uit 1000 vertoningen, bedraagt de vertonings-CTR 2%.

Vertonings-RPM

De opbrengst per duizend vertoningen (RPM) komt overeen met de geschatte inkomsten die u genereert voor elke 1000 vertoningen die u ontvangt. RPM verwijst niet naar uw feitelijke inkomsten, maar wordt berekend door uw geschatte inkomsten te delen door het aantal ontvangen vertoningen of paginaweergaven en dit vervolgens te vermenigvuldigen met 1000.

(Geschatte inkomsten / aantal paginaweergaven) × 1000

Voorbeeld: als u naar schatting € 180 heeft verdiend met 45.000 advertentievertoningen, bedraagt de vertonings-RPM (€ 180 / 45.000) × 1000, oftewel € 4,00.

RPM is een veelgebruikte waarde in advertentieprogramma's en vormt een goede vergelijkingsbasis voor de inkomsten van verschillende kanalen.

Overeenkomstpercentage

Het percentage advertentieverzoeken dat een reactie van een advertentiebron heeft ontvangen.Dit wordt berekend door het aantal overeenkomende verzoeken te delen door het aantal verzoeken:

Overeenkomende verzoeken / verzoeken

Overeenkomende verzoeken

Het aantal keren dat een advertentie is weergegeven als reactie op een verzoek van uw app.

Meetbare vertoningen

Het totale aantal geschikte vertoningen dat daadwerkelijk meetbaar was met Actieve weergave. Dit aantal kan gelijk zijn aan het totale aantal geschikte vertoningen voor Actieve weergave.

Niet-meetbare vertoningen kunnen zich voordoen als er een fout optreedt wanneer de advertentie wordt geladen of door de gebruiker wordt bekeken. Ook is in bepaalde gevallen verkeer naar mobiele apps dat afkomstig is van Campaign Manager 360, mogelijk niet meetbaar.
Beloonde voltooiingen

Het aantal keer dat gebruikers een beloonde video volledig hebben bekeken.

Beloonde starts

Het aantal gebruikers dat is begonnen een beloonde video te bekijken.

Weergavepercentage

Percentage van geretourneerde advertenties die in de app zijn weergegeven aan de gebruiker. Dit wordt berekend door het aantal vertoningen te delen door het aantal overeenkomende verzoeken:

Vertoningen / overeenkomende verzoeken

Voorbeeld: als het totale aantal overeenkomende verzoeken 80 is, maar slechts 60 daarvan in uw app worden weergegeven, bedraagt het weergavepercentage 75%.

Zichtbare vertoningen

Het aantal meetbare vertoningen dat ook zichtbaar was.

Volgens de definitie van zichtbaarheid van de Media Rating Council (MRC) moet voor display-advertenties gedurende minstens 1 seconde 50% of meer van de advertentie op het scherm zijn weergegeven. Voor videoadvertenties moet gedurende een videoweergave van minstens 2 opeenvolgende seconden 50% of meer van de advertentie op het scherm zijn weergegeven. Dit is de standaard voor zichtbaarheid binnen de gehele branche geworden.

Percentage meetbare vertoningen

Het percentage geschikte vertoningen voor Actieve weergave dat daadwerkelijk meetbaar was met Actieve weergave. Een vertoning wordt als meetbaar beschouwd als de SDK voor mobiele advertenties van Google erin slaagt zichtbaarheidsgegevens over de vertoning vast te leggen.

Het percentage meetbare vertoningen wordt berekend door het aantal meetbare vertoningen te delen door het aantal geschikte vertoningen en dit vervolgens te vermenigvuldigen met 100:

(Meetbare vertoningen / geschikte vertoningen) × 100

Percentage zichtbare vertoningen

Het percentage meetbare geschikte vertoningen voor Actieve weergave dat ook zichtbaar was.

Het percentage zichtbare vertoningen wordt berekend door het aantal zichtbare vertoningen te delen door het aantal meetbare vertoningen en dit vervolgens te vermenigvuldigen met 100:

(Zichtbare vertoningen / meetbare vertoningen) × 100

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen