Raportit

AdMob-verkoston raportin käyttäminen

Sisältää käytettävissä olevat suodattimet, ulottuvuudet ja mittarit

AdMob-verkoston raportti on AdMobin luoma valmis oletusraportti. Raporttia voi käyttää sellaisenaan, tai voit muuttaa raportin suodattimia, ulottuvuuksia ja mittareita ja tallentaa sen uutena raporttina.

Suodattimet

Suodattimien avulla voit piilottaa raporteistasi tarpeettoman datan. Valitsemalla suodattimen määrität, mitä dataa haluat nähdä raportissa. AdMob piilottaa kaiken datan, joka ei vastaa suodattimien ehtoja.

Seuraavat ovat käytettävissä tässä raportissa ja raporttiin pohjautuvissa tallennetuissa raporteissa:

Laajenna kaikki Tiivistä kaikki

Sovellus

 1. Valitse niiden sovellusten valintaruudut, joita haluat käyttää suodatusperusteina. Voit valita useita valintaruutuja. Raportissa näytetään valittujen sovellusten data. Voit hakea tiettyä sovellusta kirjoittamalla sen nimen hakukenttään.
 2. Ota suodatin käyttöön raportissa klikkaamalla Käytä.
 3. Jos haluat lisätä uuden suodattimen, klikkaa Lisää suodatin ja valitse uusi suodatin.
Maa

 1. Valitse niiden alueiden tai maiden viereiset valintaruudut, joiden mukaan haluat suodattaa tietoja. Voit määrittää yksityiskohtaisempia suodatusehtoja tuomalla kunkin alueen maat näkyviin nuolia klikkaamalla.
 2. Ota suodatin käyttöön raportissa klikkaamalla Käytä.
 3. Jos haluat lisätä uuden suodattimen, klikkaa Lisää suodatin ja valitse uusi suodatin.
Muoto

 1. Lisää valinta niiden muotojen valintaruutuihin, joita haluat käyttää suodatusperusteina.
  Voit valita useita muotoja. Niitä käyttävien mainosyksiköiden tiedot näytetään raportissasi.
 2. Ota suodatin käyttöön raportissa klikkaamalla Käytä.
 3. Jos haluat lisätä uuden suodattimen, klikkaa Lisää suodatin ja valitse uusi suodatin.

Ulottuvuudet

Ulottuvuudet määrittävät, miten raportti järjestetään. Jos esimerkiksi haluat nähdä tulosi maittain eriteltyinä, lisää Maa-ulottuvuus. Kun lisäät uusia ulottuvuuksia, saat entistä tarkempaa dataa uudelleen järjestettynä.

Seuraavat ovat käytettävissä tässä raportissa ja raporttiin pohjautuvissa tallennetuissa raporteissa:

 • Mainostyyppi: Näyttää kehityksen eri mainostyypeissä (kuten teksti- ja kuvamainoksissa).
 • Mainosyksikkö: Näyttää yksittäisten mainosyksiköiden tehokkuustiedot.
 • Sovellus: Näyttää kehityksen eri sovelluksissa.
 • Sovellusversio: Näyttää kehityksen eri sovellusversioissa. Sovellusversiot erottavat sovelluksesi päivitykset toisistaan. 
  Huom. Sovellusversioita koskeva data on käytettävissä AdMob-raportoinnissa 19.7.2020 alkaen.
 • Hintatarjoustyyppi: Näyttää kehityksen eri hintatarjoustyypeissä. Näet, miten mainostajat maksavat mainoksista sovelluksessasi – klikkauskohtaisella hinnalla vai tuhannen impression hinnalla.
 • Maa: Näyttää tehokkuustiedot eriteltyinä maittain niiden kävijöiden mukaan, jotka ovat katsoneet mainoksia sovelluksessasi.
 • Päivämäärä: Näyttää tehokkuustiedot päivämääräkohtaisesti.
 • Muoto: Näyttää tehokkuustiedot mainosmuotokohtaisesti (esimerkiksi banneri tai välimainos).
 • Kuukausi: Näyttää tehokkuustiedot kuukausikohtaisesti.
 • Alusta: Näyttää tehokkuustiedot laitteen alustan mukaan:
 • Android
 • iOS
 • Kohdistustyyppi: Näyttää tehokkuustiedot kohdistustyyppikohtaisesti. Näet, miten mainokset kohdistetaan sivuillesi – asiayhteyden, sijoittelun vai kiinnostuksen kohteiden perusteella.
 • Viikko: Näyttää kehityksen eri viikoilla.
 • Mittarit

  Mittarit kuvaavat raportin sisältämää dataa tai arvoja. Ne on yleensä järjestetty sarakkeisiin, ja ne sisältävät erilaisia lukuja ja prosenttiosuuksia. Kun raporttiin lisätään ulottuvuuksia, mittareiden arvot lasketaan uudelleen uuden järjestyksen tai ryhmittelyjen perusteella. Kun lisäät tai poistat mittarin, raporttiin lisätään tai siitä poistetaan tietosarake.

  Seuraavat ovat käytettävissä tässä raportissa ja raporttiin pohjautuvissa tallennetuissa raporteissa:

  Laajenna kaikki Tiivistä kaikki

  Aktiivisen näkymän aktiiviset impressiot

  Sellaisten näyttökertojen kokonaismäärä, jotka täyttävät näkyvyyden mittaamista koskevat vaatimukset.

  Media Rating Council (MRC) ‑järjestön näkyvyyttä koskevan määritelmän mukaan näyttökerta syntyy, kun vähintään 50 prosenttia Display-mainoksesta näkyy näytöllä vähintään yhden sekunnin tai kun vähintään 50 prosenttia videomainoksesta näkyy videotoiston aikana näytöllä vähintään kaksi perättäistä sekuntia. Tätä pidetään nykyisin koko alaa koskevana näkyvyyden standardina.

  Aktiivisen näkymän aktiivisten näyttökertojen laskeminen edellyttää jompaakumpaa seuraavista Google Play Palvelujen SDK:ista:

  • Android: ≥ 4.4
  • iOS: ≥ 6.9.2 (koskee tällä hetkellä vain bannereita)
  Aktiivinen näkymä otetaan vähitellen käyttöön molemmissa edellä mainituissa SDK:issa. Jos sitä ei ole vielä otettu kokonaan käyttöön tililläsi, aktiivisen näkymän aktiivisten näyttökertojen määrä saattaa olla pienempi kuin oletettu sovellusten näyttökertojen kokonaismäärä.
  AdMob-verkostopyynnöt

  Sovelluksen niiden pyyntöjen kokonaismäärä, jotka ovat johtaneet mainoksen näyttöpyynnön lähettämiseen AdMob-verkostoon. Tähän ei lasketa mukaan tiettyjen alustaominaisuuksien mukaan suodatettuja AdMob-verkostopyyntöjä, kuten AdMob-verkoston optimointia.

  AdMob-verkostopyynnön tuhannen impression tulot

  AdMob-verkostopyynnön tuhannen impression tulot (RPM) kuvaavat arvioituja tuloja, jotka saat jokaisesta tuhannesta sovelluksesi luomasta AdMob-verkostopyynnöstä. Tämä ei ole yhtä kuin todelliset tulosi, vaan arvo lasketaan jakamalla arvioidut tulot saatujen pyyntöjen määrällä ja kertomalla luku tuhannella. Kaava:

  (Arvioidut tulot / pyyntöjen määrä) × 1 000

  Jos esimerkiksi arvioitu tulosi on 0,15 $ ja sait 25 pyyntöä, AdMob-verkostopyynnön tuhannen näyttökerran tulosi ovat (0,15 $ / 25) * 1 000 eli 6,00 $. Jos arvioidut tulosi olivat 180 € ja sait 45 000 pyyntöä, AdMob-verkostopyynnön tuhannen impression tulosi olivat (180 € / 45 000) × 1 000 eli 4,00 €.

  Tuhannen näyttökerran tuloja käytetään yleisesti mainostusohjelmissa, ja näistä luvuista saattaa olla apua vertailtaessa eri kanavien tuloja.

  Klikkaukset

  Sovelluksessa näytettyjen mainosten saamien klikkausten kokonaismäärä.

  Arvioidut tulot

  Tilisi saldo valitulta ajanjaksolta. Summa on arvio, joka voi muuttua, kun tulosi vahvistetaan kunkin kuukauden lopussa.

  Impressiot

  Sovelluksesi käyttäjille näytettyjen mainosten kokonaismäärä.

  Impressiokohtainen klikkausprosentti

  Näyttökertakohtainen klikkausprosentti on mainoksesi saamien klikkausten määrä jaettuna yksittäisten näyttökertojen määrällä. Arvo lasketaan jakamalla klikkausten määrä näyttökertojen määrällä seuraavasti:

  Klikkaukset/näyttökerrat

  Jos mainoksesi on saanut esimerkiksi 20 klikkausta tuhatta näyttökertaa kohden, sen näyttökertakohtainen klikkausprosentti on 2 %.

  RPM impressioista

  Tuhannen näyttökerran tulot tarkoittavat arvioituja tuloja, jotka saat jokaista tuhatta näyttökertaa kohden. Arvo ei kuvaa todellisia tulojasi, vaan se on laskettu jakamalla arvioidut tulosi saamiesi impressioiden tai näyttökertojen määrällä ja kertomalla luku tämän jälkeen tuhannella:

  (Arvioidut tulot / näyttökertojen määrä) × 1 000

  Jos esimerkiksi arvioitu tulosi on 180 $ ja sait 45 000 näyttökertaa, näyttökertakohtaiset tuhannen näyttökerran tulosi ovat (180 $ / 45 000) * 1 000 eli 4,00 $.

  Tuhannen näyttökerran tuloja käytetään yleisesti mainostusohjelmissa, ja näistä luvuista saattaa olla apua vertailtaessa eri kanavien tuloja.

  Osuvuusarvo

  Niiden mainospyyntöjen prosenttiosuus, jotka saivat mainoslähteeltä vastauksen.Arvo lasketaan jakamalla osuvien pyyntöjen määrä pyyntöjen kokonaismäärällä. Kaava:

  Osuvat pyynnöt / pyynnöt

  Osuvat pyynnöt

  Niiden kertojen määrä, jolloin mainos on näytetty vastauksena sovelluksesta tulleeseen pyyntöön.

  Mitattavissa olevat impressiot

  Näillä tarkoitetaan sellaisten aktiivisten näyttökertojen kokonaismäärää, jotka olivat mitattavissa aktiivisessa näkymässä. Tämä luku saattaa vastata aktiivisen näkymän aktiivisten näyttökertojen kokonaismäärää.

  Ei-mitattavissa olevia impressioita voi syntyä, jos mainoksen latautumisen tai katsomisen aikana tapahtuu virhe. Lisäksi Campaign Manager 360:sta saatu mobiilisovellusliikenne ei välttämättä ole mitattavissa kaikissa tilanteissa.
  Palkkion tarjoavat päättymiset

  Niiden kertojen määrä, jolloin käyttäjät katsoivat palkkion tarjoavan videomainoksen kokonaan.

  Palkkion tarjoavat aloitukset

  Niiden kertojen määrä, jolloin käyttäjät aloittivat palkinnon tarjoavan videomainoksen katselun.

  Näyttöprosentti

  Niiden palautettujen mainosten prosenttiosuus, jotka näytettiin sovelluksessa käyttäjälle. Arvo lasketaan jakamalla näyttökertojen määrä osuvien pyyntöjen määrällä seuraavasti:

  Näyttökerrat / osuvat pyynnöt

  Jos osuvien pyyntöjen kokonaismäärä on esimerkiksi 80 mutta sovelluksesi näyttää niistä vain 60, sovelluksen näyttöprosentti on 75 %.

  Näkyvät impressiot

  Sellaisten mitattavissa olevien impressioiden määrä, jotka myös näkyivät.

  Media Rating Council (MRC) ‑järjestön näkyvyyttä koskevan määritelmän mukaan näyttökerta syntyy, kun vähintään 50 prosenttia Display-mainoksesta näkyy näytöllä vähintään yhden sekunnin tai kun vähintään 50 prosenttia videomainoksesta näkyy videotoiston aikana näytöllä vähintään kaksi perättäistä sekuntia. Tätä pidetään nykyisin koko alaa koskevana näkyvyyden standardina.

  Mitattavissa olevien impressioiden prosenttiosuus

  Prosenttiosuus aktiivisen näkymän aktiivisista näyttökerroista, jotka olivat mitattavissa aktiivisessa näkymässä. Näyttökerran katsotaan olevan mitattavissa, jos Google Mobile Ads SDK pystyy tallentamaan siitä näkyvyystietoja.

  Arvo lasketaan jakamalla mitattavissa olevien impressioiden määrä aktiivisten näyttökertojen määrällä ja kertomalla luku sen jälkeen sadalla.

  (Mitattavissa olevat impressiot / aktiiviset näyttökerrat) × 100

  Näkyvien impressioiden prosenttiosuus

  Sellaisten mitattavissa olevien aktiivisen näkymän aktiivisten näyttökertojen määrä, jotka myös näkyivät.

  Tämä arvo lasketaan jakamalla näkyvien impressioiden määrä mitattavissa olevien impressioiden määrällä ja jakamalla luku sen jälkeen sadalla seuraavasti:

  (Katseltavissa olevat näyttökerrat / mitattavissa olevat näyttökerrat) × 100

  Oliko tästä apua?
  Miten sivua voisi parantaa?

  Tarvitsetko lisäapua?

  Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun