Raportit

AdMob-verkoston raportin käyttäminen

Sisältää käytettävissä olevat suodattimet, ulottuvuudet ja mittarit

AdMob-verkoston raportti on AdMobin luoma valmis oletusraportti. Raporttia voidaan käyttää sellaisenaan tai voit muuttaa raportin suodattimia, ulottuvuuksia ja mittareita, minkä jälkeen se voidaan tallentaa uutena raporttina.

Suodattimet

Suodattimien avulla voit piilottaa raporteistasi tarpeettoman datan. Valitsemalla suodattimen määrität, mitä dataa haluat nähdä raportissa. AdMob piilottaa kaiken datan, joka ei vastaa suodattimien ehtoja.

Seuraavat ovat käytettävissä tässä raportissa ja raporttiin pohjautuvissa tallennetuissa raporteissa:

Laajenna kaikki Tiivistä kaikki

Sovellus

 1. Valitse niiden sovellusten valintaruudut, joita haluat käyttää suodatusperusteina. Voit valita useita valintaruutuja. Raportissa näytetään valittujen sovellusten data. Voit hakea tiettyä sovellusta kirjoittamalla sen nimen hakukenttään.
 2. Ota suodatin käyttöön raportissa klikkaamalla Käytä.
 3. Jos haluat lisätä uuden suodattimen, klikkaa Lisää suodatin ja valitse uusi suodatin.
Maa

 1. Valitse niiden alueiden tai maiden viereiset valintaruudut, joiden mukaan haluat suodattaa tietoja. Jos haluat tarkentaa suodatusta, näytä alueisiin sisältyvät maat klikkaamalla nuolia.
 2. Ota suodatin käyttöön raportissa klikkaamalla Käytä.
 3. Jos haluat lisätä uuden suodattimen, klikkaa Lisää suodatin ja valitse uusi suodatin.
Muoto

 1. Merkitse valinta niiden muotojen valintaruutuihin, joita haluat käyttää suodatusperusteina.
  Voit valita useita muotoja. Raportissa näytetään näitä muotoja käyttävien mainosyksiköiden tiedot.
 2. Ota suodatin käyttöön raportissa klikkaamalla Käytä.
 3. Jos haluat lisätä uuden suodattimen, klikkaa Lisää suodatin ja valitse uusi suodatin.

Ulottuvuudet

Ulottuvuudet määrittävät, miten raportti järjestetään. Jos esimerkiksi haluat nähdä tulosi maittain eriteltyinä, lisää Maa-ulottuvuus. Kun lisäät uusia ulottuvuuksia, saat entistä tarkempaa dataa uudelleen järjestettynä.

Seuraavat ovat käytettävissä tässä raportissa ja raporttiin pohjautuvissa tallennetuissa raporteissa:

 • Mainostyyppi: Näyttää tehokkuustiedot mainostyyppikohtaisesti (esimerkiksi teksti- tai kuvamainos).
 • Mainosyksikkö: Näyttää yksittäisten mainosyksiköiden tehokkuustiedot.
 • Sovellus: Näyttää tehokkuustiedot sovelluskohtaisesti.
 • Hintatarjoustyyppi: Näyttää tehokkuustiedot hintatarjoustyyppikohtaisesti. Näet, miten mainostajat maksavat mainoksista sovelluksessasi – klikkauskohtaisella hinnalla vai tuhannen impression hinnalla.
 • Maa: Näyttää tehokkuustiedot eriteltyinä maittain niiden kävijöiden mukaan, jotka ovat katsoneet mainoksia sovelluksessasi.
 • Päivämäärä: Näyttää tehokkuustiedot päivämääräkohtaisesti.
 • Muoto: Näyttää tehokkuustiedot mainosmuotokohtaisesti (esimerkiksi banneri tai välimainos).
 • Kuukausi: Näyttää tehokkuustiedot kuukausikohtaisesti.
 • Alusta: Näyttää tehokkuustiedot laitteen alustan mukaan:
  • Android
  • iOS
 • Kohdistustyyppi: Näyttää tehokkuustiedot kohdistustyyppikohtaisesti. Näet, miten mainokset kohdistetaan sivuillesi – asiayhteyden, sijoittelun vai kiinnostuksen kohteiden perusteella.
 • Viikko: Näyttää tehokkuustiedot viikkokohtaisesti.

Mittarit

Mittarit kuvaavat raportin sisältämää dataa tai arvoja. Ne on yleensä järjestetty sarakkeisiin, ja ne sisältävät erilaisia lukuja ja prosenttiosuuksia. Kun raporttiin lisätään ulottuvuuksia, mittareiden arvot lasketaan uudelleen uuden järjestyksen tai ryhmittelyjen perusteella. Kun lisäät tai poistat mittarin, raporttiin lisätään tai siitä poistetaan tietosarake.

Seuraavat ovat käytettävissä tässä raportissa ja raporttiin pohjautuvissa tallennetuissa raporteissa:

Laajenna kaikki Tiivistä kaikki

Aktiivisen näkymän aktiiviset näyttökerrat

Sellaisten näyttökertojen kokonaismäärä, jotka täyttävät näkyvyyden mittaamista koskevat vaatimukset.

Media Rating Council (MRC) ‑järjestön näkyvyyttä koskevan määritelmän mukaan näyttökerta syntyy, kun vähintään 50 prosenttia Display-mainoksesta näkyy näytöllä vähintään yhden sekunnin tai kun vähintään 50 prosenttia videomainoksesta näkyy videotoiston aikana näytöllä vähintään kaksi perättäistä sekuntia. Tätä pidetään nykyisin koko alaa koskevana näkyvyyden standardina.

Aktiivisen näkymän aktiivisten näyttökertojen laskeminen edellyttää jompaakumpaa seuraavista Google Play Palvelujen SDK:ista:

 • Android: ≥ 4.4
 • iOS: ≥ 6.9.2 (koskee tällä hetkellä vain bannereita)
Aktiivinen näkymä otetaan vähitellen käyttöön molemmissa edellä mainituissa SDK:issa. Jos sitä ei ole vielä otettu kokonaan käyttöön tililläsi, aktiivisen näkymän aktiivisten näyttökertojen määrä saattaa olla pienempi kuin oletettu sovellusten näyttökertojen kokonaismäärä.
AdMob-verkostopyynnöt

Sovelluksen niiden pyyntöjen kokonaismäärä, jotka ovat johtaneet mainoksen näyttöpyynnön lähettämiseen AdMob-verkostoon. Tähän ei lasketa mukaan tiettyjen alustaominaisuuksien mukaan suodatettuja AdMob-verkostopyyntöjä, kuten AdMob-verkoston optimointia.

AdMob-verkostopyynnön tuhannen näyttökerran tulot

AdMob-verkostopyynnön tuhannen näyttökerran tulot kuvaavat arvioituja tuloja, jotka saat tuhannesta sovelluksesi luomasta AdMob-verkostopyynnöstä. Tuhannen näyttökerran tulot eivät tarkoita todellisia tulojasi, vaan ne lasketaan jakamalla arvioidut tulot saamiesi pyyntöjen määrällä ja kertomalla luku tämän jälkeen tuhannella.

(Arvioidut tulot / pyyntöjen määrä) × 1 000

Jos esimerkiksi arvioitu tulosi on 0,15 $ ja sait 25 pyyntöä, AdMob-verkostopyynnön tuhannen näyttökerran tulosi ovat (0,15 $ / 25) * 1 000 eli 6,00 $. Jos taas arvioitu tulosi on 180 $ ja sait 45 000 pyyntöä, AdMob-verkostopyynnön tuhannen näyttökerran tulosi ovat (180 $ / 45 000) * 1 000 eli 4,00 $.

Tuhannen näyttökerran tuloja käytetään yleisesti mainostusohjelmissa, ja näistä luvuista saattaa olla apua vertailtaessa eri kanavien tuloja.

Klikkaukset

Sovelluksessa näytettyjen mainosten saamien klikkausten kokonaismäärä.

Arvioidut tulot

Tilisi saldo valitulta ajanjaksolta. Summa on arvio, joka voi muuttua, kun tulosi vahvistetaan kunkin kuukauden lopussa.

Impressiot

Sovelluksesi käyttäjille näytettyjen mainosten kokonaismäärä.

Näyttökertakohtainen klikkausprosentti

Näyttökertakohtainen klikkausprosentti on mainoksesi saamien klikkausten määrä jaettuna yksittäisten näyttökertojen määrällä. Arvo lasketaan jakamalla klikkausten määrä näyttökertojen määrällä seuraavasti:

Klikkaukset/näyttökerrat

Jos mainoksesi on saanut esimerkiksi 20 klikkausta tuhatta näyttökertaa kohden, sen näyttökertakohtainen klikkausprosentti on 2 %.

Tuhannen näyttökerran tulot

Tuhannen näyttökerran tulot tarkoittavat arvioituja tuloja, jotka saat jokaista tuhatta näyttökertaa kohden. Arvo ei kuvaa todellisia tulojasi, vaan se on laskettu jakamalla arvioidut tulosi saamiesi impressioiden tai näyttökertojen määrällä ja kertomalla luku tämän jälkeen tuhannella:

(Arvioidut tulot / näyttökertojen määrä) × 1 000

Jos esimerkiksi arvioitu tulosi on 180 $ ja sait 45 000 näyttökertaa, näyttökertakohtaiset tuhannen näyttökerran tulosi ovat (180 $ / 45 000) * 1 000 eli 4,00 $.

Tuhannen näyttökerran tuloja käytetään yleisesti mainostusohjelmissa, ja näistä luvuista saattaa olla apua vertailtaessa eri kanavien tuloja.

Osuvuusarvo

Niiden mainospyyntöjen prosenttiosuus, joita mainos vastasi. Osuus lasketaan jakamalla osuvien pyyntöjen määrä AdMob-verkostopyyntöjen määrällä seuraavasti:

Osuvat pyynnöt / AdMob-verkostopyynnöt

Jos sovelluksella on esimerkiksi 40 osuvaa pyyntöä ja yhteensä 50 AdMob-verkostopyyntöä, sovelluksen osuvuusarvo on 80 prosenttia.

Osuvat pyynnöt

Niiden kertojen määrä, jolloin mainos on näytetty vastauksena sovelluksesta tulleeseen pyyntöön.

Mitattavissa olevat näyttökerrat

Näillä tarkoitetaan sellaisten aktiivisten näyttökertojen kokonaismäärää, jotka olivat mitattavissa aktiivisessa näkymässä. Tämä luku saattaa vastata aktiivisen näkymän aktiivisten näyttökertojen kokonaismäärää.

Ei-mitattavissa olevia näyttökertoja saattaa esiintyä, jos mainoksen latautumisen tai katsomisen aikana tapahtuu virhe. Lisäksi Campaign Managerista tuleva mobiilisovellusten liikenne ei välttämättä ole mitattavissa joissakin tapauksissa.
Palkkion tarjoavat päättymiset

Niiden kertojen määrä, jolloin käyttäjät katsoivat palkkion tarjoavan videomainoksen kokonaan.

Palkkion tarjoavat aloitukset

Niiden kertojen määrä, jolloin käyttäjät aloittivat palkinnon tarjoavan videomainoksen katselun.

Näyttöprosentti

Niiden palautettujen mainosten prosenttiosuus, jotka näytettiin sovelluksessa käyttäjälle. Arvo lasketaan jakamalla näyttökertojen määrä osuvien pyyntöjen määrällä seuraavasti:

Näyttökerrat / osuvat pyynnöt

Jos osuvien pyyntöjen kokonaismäärä on esimerkiksi 80 mutta sovelluksesi näyttää niistä vain 60, sovelluksen näyttöprosentti on 75 %.

Näkyvät impressiot

Sellaisten mitattavissa olevien impressioiden määrä, jotka myös näkyivät.

Media Rating Council (MRC) ‑järjestön näkyvyyttä koskevan määritelmän mukaan näyttökerta syntyy, kun vähintään 50 prosenttia Display-mainoksesta näkyy näytöllä vähintään yhden sekunnin tai kun vähintään 50 prosenttia videomainoksesta näkyy videotoiston aikana näytöllä vähintään kaksi perättäistä sekuntia. Tätä pidetään nykyisin koko alaa koskevana näkyvyyden standardina.

%, mitattavissa olevat impressiot

Prosenttiosuus aktiivisen näkymän aktiivisista näyttökerroista, jotka olivat mitattavissa aktiivisessa näkymässä. Näyttökerran katsotaan olevan mitattavissa, jos Google Mobile Ads SDK pystyy tallentamaan siitä näkyvyystietoja.

Arvo lasketaan jakamalla mitattavissa olevien impressioiden määrä aktiivisten näyttökertojen määrällä ja kertomalla luku sen jälkeen sadalla.

(Mitattavissa olevat impressiot / aktiiviset näyttökerrat) × 100

%, näkyvät impressiot

Sellaisten mitattavissa olevien aktiivisen näkymän aktiivisten näyttökertojen määrä, jotka myös näkyivät.

Tämä arvo lasketaan jakamalla näkyvien impressioiden määrä mitattavissa olevien impressioiden määrällä ja jakamalla luku sen jälkeen sadalla seuraavasti:

(Näkyvät impressiot / mitattavissa olevat impressiot) × 100

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun