Отчети

Използване на отчета за мрежата на AdMob

Включване на наличните филтри, величини и показатели

Отчетът за мрежата на AdMob представлява предварително създаден стандартен отчет, предоставян от AdMob. Той може да се използва като самостоятелен отчет или можете да правите промени в неговите филтри, величини и показатели и да го запазите като нов отчет.

Филтри

Функционално, филтрите скриват ненужни или нежелани данни от отчетите Ви. Когато изберете филтър, определяте какво искате да видите в отчета и AdMob ще скрие с филтрите си всичко, което не съответства на критериите.

В този отчет и запазените отчети, които го използват като шаблон, е налице следното:

Разгъване на всички  Свиване на всички

Приложение

 1. Поставете отметки в квадратчетата до приложенията, по които искате да филтрирате. Можете да поставите отметки в няколко квадратчета. В отчета ще се показват данните за избраните приложения. Чрез полето Търсене можете да търсите по име конкретни приложения.
 2. Кликнете върху Прилагане, за да приложите филтъра към отчета си.
 3. За да добавите друг филтър, кликнете върху Добавяне на филтър и изберете отново.
Държава

 1. Поставете отметки в квадратчетата до регионите или държавите, по които искате да филтрирате. За по-детайлно филтриране кликнете върху стрелките, за да се покажат държавите във всеки регион.
 2. Кликнете върху Прилагане, за да приложите филтъра към отчета си.
 3. За да добавите друг филтър, кликнете върху Добавяне на филтър и изберете отново.
Формат

 1. Поставете отметки в квадратчетата до форматите, по които искате да филтрирате.
  Можете да поставите отметки в няколко квадратчета. В отчета ще се покаже информацията за рекламните елементи, използващи избраните формати.
 2. Кликнете върху Прилагане, за да приложите филтъра към отчета си.
 3. За да добавите друг филтър, кликнете върху Добавяне на филтър и изберете отново.

Величини

Функционално, величините определят начина на организиране на отчета Ви. Ако например искате да видите приходите си по държави, можете да добавите величината за държава. Добавянето на нови величини допълнително реорганизира и прецизира данните.

В този отчет и запазените отчети, които го използват като шаблон, е налице следното:

 • Тип реклама: Преглеждайте ефективността по типове реклами (напр. текстови, графични).
 • Рекламен елемент: Преглеждайте ефективността на отделни рекламни елементи.
 • Приложение: Преглеждайте ефективността по приложения.
 • Версия на приложението: Преглеждайте ефективността по версия на приложението. Версиите на приложенията разграничават всяка актуализация. 
  Забележка: Данните за версията на приложението не са налице в отчитането в AdMob преди 19 юли 2020 г. 
 • Тип оферта: Преглеждайте ефективността по типове оферти. Вижте как плащат рекламодателите за рекламите в приложението Ви – за цена на кликване (CPC) или за цена на хиляда импресии (CPM).
 • Държава: Преглеждайте разбивка на ефективността по държавите на посетителите, видели рекламите в приложението Ви.
 • Дата: Преглеждайте ефективността по дати.
 • Формат: Преглеждайте ефективността по рекламни формати (напр. банер, заставка).
 • Месец: Преглеждайте ефективността по месеци.
 • Платформа: Преглеждайте ефективността с разбивка по платформа на устройствата.
  • Android
  • iOS
 • Тип насочване: Прегледайте ефективността по типове насочване. Вижте как се подбират рекламите за страниците Ви – чрез контекстно насочване, насочване по разположение или въз основа на интереси.
 • Седмица: Преглеждайте ефективността по седмици.

Показатели

Функционално, показателите представляват видовете данни или стойности, съдържащи се в даден отчет. Обикновено са подредени в колони и съдържат числа или проценти. Когато се добавят величини, стойностите на показателите се преизчисляват въз основа на новия ред или групиранията, създадени от величините. Добавянето или премахването на показатели добавя или премахва колона с информация от отчета.

В този отчет и запазените отчети, които го използват като шаблон, е налице следното:

Разгъване на всички  Свиване на всички

Отговарящи на условията импресии от Активно показване

Общият брой импресии, които отговарят на изискванията за измерване на видимостта.

Видимостта се дефинира от Съвета за оценяване на медии (MRC) като показване на 50% или повече от рекламата на екран за поне 1 секунда непрекъснато за дисплейните реклами и като показване на 50% или повече от рекламата на екран за поне 2 секунди непрекъснато при възпроизвеждане на видеоклип за видеореклами. Този стандарт за видимост е възприет от целия отрасъл.

В допълнение отговарящите на условията импресии от Активно показване изискват един от следните комплекти за разработване на софтуер (SDK) за Услуги за Google Play:

 • Android: версия 4.4 или по-нова;
 • iOS: версия 6.9.2 или по-нова (понастоящем ограничена само до банери).
За тези комплекти за разработване на софтуер (SDK) постепенно се разпространява покритие за Активно показване. Ако то още не е напълно активирано за профила Ви, е възможно броят на отговарящите на условията импресии от Активно показване да е по-нисък от общия брой импресии, който може да очаквате за приложенията си.
Заявки за мрежата на AdMob

Общият брой заявки от приложението Ви, довели до реално изпратени до мрежата на AdMob заявки за показване на реклами. Тук няма да се отчитат заявките до мрежата на AdMob, филтрирани по определени характеристики на платформите, като оптимизиране за мрежата на AdMob.

RPM от заявки за мрежата на AdMob

Приходите на 1000 заявки (RPM) от такива за мрежата на AdMob представляват прогнозните приходи, които бихте натрупали от всеки 1000 заявки към мрежата на AdMob, генерирани от приложението Ви. RPM не показва действителните Ви приходи, а се изчислява, като прогнозните Ви приходи се разделят на броя на получените от Вас заявки и резултатът се умножи по 1000:

(прогнозни приходи / брой заявки) × 1000

Например, ако сте спечелили прогнозна сума от 0,15 лв. от 25 заявки, RPM от заявки за мрежата на AdMob ще се равнява на (0,15 лв. / 25) × 1000, или 6,00 лв. Ако прогнозните Ви приходи са 180 лв. от 45 000 заявки, RPM от заявки за мрежата на AdMob ще бъде (180 лв. / 45 000) × 1000, или 4,00 лв.

RPM е често използван показател при рекламните програми и може да Ви бъде полезен при сравняването на приходи от различни канали.

Кликвания

Общият брой кликвания от потребители върху реклами, показвани в приложението Ви.

Прогнозни приходи

Салдото на профила Ви за избрания период от време. Тази сума е прогнозна и може да се промени, когато приходите Ви бъдат потвърдени в края на всеки месец.

Импресии

Общият брой реклами, показани на потребители на приложението Ви.

CTR на импресиите

Честотата на кликване (CTR) на импресиите представлява броят на кликванията върху рекламата, разделен на броя на импресиите на отделната реклама. Изчислява се, като кликванията се разделят на импресиите:

кликвания / импресии

Така например, ако рекламата Ви е получила 20 кликвания от 1000 импресии, CTR на импресиите ще бъде 2%.

RPM от импресии

Приходите на хиляда импресии (RPM) показват прогнозните приходи, които бихте натрупали от всеки получени 1000 импресии. RPM не показва действителните Ви приходи, а се изчислява, като прогнозните Ви приходи се разделят на броя на получените от Вас импресии или показвания на страници и резултатът се умножи по 1000:

(прогнозни приходи / брой показвания на страници) × 1000

Ако прогнозните Ви приходи са 180 лв. от 45 000 рекламни импресии, RPM от импресиите ще бъде (180 лв. / 45 000) × 1000, или 4,00 лв.

Параметърът RPM се използва често при рекламните програми и може да Ви бъде полезен при сравняване на приходите от различни канали.

Процент на съответствие

Процент на заявките за реклами, които са били запълнени с реклама. Изчислява се, като съответстващите заявки се разделят на заявките в мрежата на AdMob:

съответстващи заявки / заявки в мрежата на AdMob

Пример: Ако за приложение съответстващите заявки са 40, а общият брой заявки в мрежата на AdMob е 50, то процентът му на съответствие ще е 80%.

Съответстващи заявки

Колко пъти е показвана дадена реклама в отговор на заявка от приложението Ви.

Измерими импресии

Общият брой отговарящи на условията импресии от Активно показване, които действително са измерими с Активно показване. Този брой може да е подобен на общия брой отговарящи на условията импресии от Активно показване.

Импресии, които не могат да бъдат измерени, настъпват, когато възникне грешка при зареждане на рекламата или при преглеждането ѝ от страна на потребителя. В допълнение е възможно в някои случаи трафикът от мобилни приложения от Campaign Manager 360 да не може да бъде измерен.
Завършвания с поощрение

Колко пъти потребителите са изгледали докрай видеоклип с поощрение.

Стартирания с поощрение

Колко пъти потребителите са започвали да гледат видеоклип с поощрение.

Процент на показване

Процент на изведените реклами, които са били показани на потребителя в приложението. Изчислява се, като импресиите се разделят на съответстващите заявки:

импресии / съответстващи заявки

Пример: Ако общият брой на съответстващите заявки е 80, но приложението Ви показва само 60 от тях, то процентът на показване на приложението ще е 75%.

Видими импресии

Броят на измеримите импресии, които са също и видими.

Видимостта се дефинира от Съвета за оценяване на медии (MRC) като показване на 50% или повече от рекламата на екран за поне 1 секунда непрекъснато за дисплейните реклами и като показване на 50% или повече от рекламата на екран за поне 2 секунди непрекъснато при възпроизвеждане на видеоклип за видеореклами. Този стандарт за видимост е възприет от целия отрасъл.

Процент измерими импресии

Процентът отговарящи на условията импресии от Активно показване, които са действително измерими с Активно показване. Импресията се счита за измерима, когато комплектът за разработване на софтуер (SDK) на Google Mobile Ads успешно улавя информация за видимостта за нея.

Изчислява се, като измеримите импресии се разделят на отговарящите на условията импресии, умножено по 100:

(измерими импресии / отговарящи на условията импресии) × 100

Процент видими импресии

Процентът на измеримите отговарящи на условията импресии от Активно показване, които са също и видими.

Изчислява се, като видимите импресии се разделят на измеримите, умножено по 100:

(видими импресии / измерими импресии) × 100

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си