Raporlar

Raporlarınıza karşılaştırma grafikleri ekleme

Tüm uygulamalarınız, reklam birimleriniz, reklam biçimleriniz veya kullanıcılarınızın bulunduğu ülkeler arasında tek bir metriği karşılaştırmak için bir karşılaştırma grafiği kullanabilirsiniz.

Her karşılaştırma grafiği en fazla altı satır görüntüleyebilir. İlk beş satır, seçilen karşılaştırma boyutu içinde en üstteki 5 öğeyi temsil eder. Altıncı satır, boyut içindeki tüm diğer öğelerin toplamını temsil eder.

Her satırın anlamı, grafiğin altındaki göstergede görüntülenir. Temsil ettikleri değerleri görüntülemek için satırların üzerine gelin.

Karşılaştırma grafiği ayarları

Karşılaştırma grafiği için seçilen ayarlar başlıkta ve açılır menü etiketlerinde görüntülenir. Bunlar, grafikteki verileri düzenlemek için kullanılan boyutları ve metrikleri temsil eder. 

 • Karşılaştırma metriği: Grafiği karşılaştırma grafiğine dönüştürmeden önce oluşturmak için kullanılan metrik. Karşılaştırma metriğini düzenlemek için Diğer öğesini tıklayıp Grafiği düzenle öğesini seçebilirsiniz. Kullanılabilir karşılaştırma metrikleri, Metrik 1 için açılır menüde görüntülenir.
 • Karşılaştırma boyutu: Grafikteki verilerin bölünmesi için kullanılan ve grafiğin altındaki göstergeye karşılık gelen çok renkli satırlarla temsil edilen boyut
 • Sıralama şekli: Grafikteki verilerin sunulma sırası; şu an için "Üst" tek seçenektir ve varsayılan olarak seçilmiştir
 • Sıralama metriği: Satırlar üzerindeki noktalar ve grafiğin sol tarafındaki sayılar ile temsil edilen, ölçülmekte olan değer

Örnekler

Reklam birimlerine ait gösterim BGBG'sini en yüksek tahmini kazançlarla karşılaştırın

Uygulamalarınızın kullanıldığı çeşitli ülkeler tarafından oluşturulan gösterimlerin sayısını karşılaştıran bir grafik oluşturun. Uygulamalarınızın en popüler olduğu yerleri görün.

Gösterim BGBG'si: 1000 gösterim başına gelir (BGBG), bir reklamın aldığı her 1000 gösterim için tahakkuk eden tahmini kazançların miktarıdır.

Ayarlar

 • Karşılaştırma metriği: Gösterimler
 • Karşılaştırma boyutu: Reklam birimi
 • Sıralama şekli: Üst
 • Sıralama metriği: Gösterim BGBG'si

Grafik

En yüksek tahmini kazançlara sahip olan ülkelere ait tahmini kazançları karşılaştırın

Uygulamalarınızın kullanıldığı çeşitli ülkeler tarafından oluşturulan gösterimlerin sayısını karşılaştıran bir grafik oluşturun. Uygulamalarınızın en popüler olduğu yerleri görün.

Ayarlar

 • Karşılaştırma metriği: Tahmini kazançlar
 • Karşılaştırma boyutu: Ülke
 • Sıralama şekli: Üst
 • Sıralama metriği: Tahmini kazançlar

Grafik

En fazla gösterime sahip olan reklam kaynaklarına ait gösterimleri karşılaştırın

Uygulamalarınızda kullandığınız reklam biçimlerinden her biri ile ilişkili tahmini kazançları karşılaştıran bir grafik oluşturun. Hangi reklam biçiminin en fazla geliri sağlamasının olası olduğunu öğrenin. Reklam kaynakları boyutu yalnızca Uyumlulaştırma raporunda ve bundan oluşturulan kaydedilen raporlarda kullanılabilir.

Ayarlar

 • Karşılaştırma metriği: Gösterimler
 • Karşılaştırma boyutu: Reklam kaynağı
 • Sıralama şekli: Üst
 • Sıralama metriği: Gösterimler

Grafik

En fazla gösterime sahip uygulamalara ait gösterim TO'sunu karşılaştırın

Tüm uygulamalarınıza yönelik tahmini kazançları karşılaştıran bir grafik oluşturun. Uygulamalarınızdan hangisinin en fazla kazancı sağlamasının olası olduğunu öğrenin.

Gösterim BGBG'si: 1000 gösterim başına gelir (BGBG), bir reklamın aldığı her 1000 gösterim için tahakkuk eden tahmini kazançların miktarıdır.

Ayarlar

 • Karşılaştırma metriği: Gösterim TO'su
 • Karşılaştırma boyutu: Uygulama
 • Sıralama şekli: Üst
 • Sıralama metriği: Gösterimler

Grafik

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın