Raportit

Vertailukaavioiden lisääminen raportteihin

Vertailukaavion avulla voit verrata jotakin yksittäistä tietoa kaikkien sovellusten, mainosyksiköiden, mainosmuotojen tai käyttäjien maiden välillä.

Kussakin vertailukaaviossa voidaan näyttää enintään kuusi viivaa. Viisi ensimmäistä viivaa kuvaa valitun vertailutiedon viittä tärkeintä kohdetta. Kuudes viiva kuvaa kaikkien muiden kohteiden yhteismäärää valitun tiedon osalta.

Kunkin viivan merkitys kerrotaan kaavion alapuolella olevassa selitteessä. Vie hiiri viivojen päälle, niin näet arvot, joita ne edustavat.

Vartailukaavion asetukset

Vertailukaaviolle valitut asetukset näkyvät otsikossa ja avattavan valikon tunnisteissa. Ne kuvastavat kaavion tietojen järjestämiseen käytettäviä ulottuvuuksia ja tietoja. 

 • Vertailutieto: Tämä on tieto, jota käytetään kaavion luomiseen, ennen kuin se muunnetaan vertailukaavioksi. Jos haluat muokata vertailutietoa, klikkaa Lisää ja valitse Muokkaa kaaviota. Avattavassa Tieto 1 ‑valikossa näytetään käytettävissä olevat vertailutiedot.
 • Vertailu-ulottuvuus: Tämä on ulottuvuus, jota käytetään kaavion datan jakamiseen. Sitä kuvaavat eri väriset viivat, jotka vastaavat kaavion alapuolella olevaa selitettä.
 • Lajittelujärjestys: Tämä on järjestys, jossa kaavion data esitetään. Tällä hetkellä ainoa mahdollinen vaihtoehto on "Parhaat", ja se on valittuna oletuksena.
 • Lajittelutieto: Tämä on mitattava arvo, jota viivan pisteet ja kaavion vasemmalla puollella olevat luvut edustavat.

Esimerkkejä

Mainosyksiköiden tuhannen näyttökerran tulojen ja korkeimpien arvioitujen tulojen vertailu

Luo kaavio, jossa verrataan näyttökertojen määrää niiden maiden välillä, joissa sovelluksiasi käytetään. Siitä näet, missä sovelluksesi ovat kaikkein suosituimpia.

Tuhannen näyttökerran tulot: Tämä tarkoittaa arvioituja tuloja jokaista mainoksen keräämää tuhatta näyttökertaa kohti.

Asetukset

 • Vertailutieto: näyttökerrat
 • Vertailu-ulottuvuus: mainosyksikkö
 • Lajittelujärjestys: parhaat
 • Lajittelutieto: tuhannen näyttökerran tulot

Kaavio

Eri maiden arvioitujen tulojen ja korkeimpien arvioitujen tulojen vertailu

Luo kaavio, jossa verrataan näyttökertojen määrää niiden maiden välillä, joissa sovelluksiasi käytetään. Siitä näet, missä sovelluksesi ovat kaikkein suosituimpia.

Asetukset

 • Vertailutieto: arvioidut tulot
 • Vertailu-ulottuvuus: maa
 • Lajittelujärjestys: parhaat
 • Lajittelutieto: arvioidut tulot

Kaavio

Eniten näyttökertoja tuottavien mainoslähteiden näyttökertojen vertailu

Luo kaavio, jossa verrataan sovelluksissasi käytettäviin mainosmuotoihin liittyviä arvioituja tuloja. Siitä näet, mikä mainosmuoto tuottaa todennäköisesti eniten tuloja. Mainoslähteet-ulottuvuus on käytettävissä ainoastaan Välitysraportissa ja sen perusteella luoduissa tallennetuissa raporteissa.

Asetukset

 • Vertailutieto: näyttökerrat
 • Vertailu-ulottuvuus: mainoslähde
 • Lajittelujärjestys: parhaat
 • Lajittelutieto: näyttökerrat

Kaavio

Eniten näyttökertoja tuottavien sovellusten impressiokohtaisen klikkausprosentin vertailu

Luo kaavio, jossa verrataan kaikkien sovellustesi arvioituja tuloja. Siitä näet, mitkä sovelluksistasi todennäköisesti tuottavat eniten rahaa.

Tuhannen näyttökerran tulot: Tämä tarkoittaa arvioituja tuloja jokaista mainoksen keräämää tuhatta näyttökertaa kohti.

Asetukset

 • Vertailutieto: impressiokohtainen klikkausprosentti
 • Vertailu-ulottuvuus: sovellus
 • Lajittelujärjestys: parhaat
 • Lajittelutieto: näyttökerrat

Kaavio

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun