Raporlar

Ödüllü reklamlar raporunuzu (BETA) kullanma

Kullanılabilir filtreler, boyutlar ve metrikler dahil
Bu özellik şu anda sınırlı bir grup yayıncı için beta sürümünde sunulmaktadır.

Ödüllü reklamlar raporu, AdMob tarafından sağlanan önceden oluşturulmuş bir varsayılan rapordur. Bağımsız bir rapor olarak kullanılabilir veya filtre, boyut ve metriklerde değişiklik yapıp yeni bir rapor olarak kaydedebilirsiniz.

Ödüllü reklamlar raporu yalnızca ödüllü reklamları kullanan ve kullanıcı metriklerini etkinleştirmiş olan veya Firebase'e bağlı uygulamalarda kullanılabilir.

Filtreler

İşlevsel olarak filtreler, raporlarınızda gereksiz veya istenmeyen verileri gizler. Bir filtre seçtiğinizde, raporda neleri görmek istediğinizi tanımlarsınız. AdMob, filtrelerindeki ölçütlerle uyuşmayan her şeyi gizleyecektir.

Bu rapor ve bunu şablon olarak kullanan kayıtlı raporlar için aşağıdaki özellikler kullanılabilir:

Uygulama (Gerekli)

 1. Filtrelemek istediğiniz uygulamayı seçin. Bir uygulama seçmelisiniz. Seçilen uygulama ile ilgili veriler raporunuzda gösterilir. Belirli uygulamaları adlarına göre aramak için Arama kutusunu kullanabilirsiniz.
 2. Filtreyi raporunuza uygulamak için Uygula'yı tıklayın.
 3. Bir filtre daha eklemek için Filtre ekle'yi tıklayın ve yeniden seçim yapın.

Boyutlar

İşlevsel olarak boyutlar, raporunuzun nasıl düzenlendiğini belirler. Örneğin, kazançlarınızın ülkelere göre ayrılmasını istiyorsanız, ülke boyutunu ekleyebilirsiniz. Yeni boyutlar eklendiğinde veriler, daha ayrıntılı biçimde yeniden düzenlenir ve daha çok hassaslaştırılır.

Bu rapor ve bunu şablon olarak kullanan kayıtlı raporlar için aşağıdaki özellikler kullanılabilir:

 • Tarih: Performansı tarihe göre görüntüleyin.

Metrikler

İşlevsel olarak metrikler, bir raporda yer alan veri veya değer türlerini temsil eder. Genellikle sütunlar halinde düzenlenir ve sayılar ya da yüzdeler içerir. Boyutlar eklendiğinde, metrik değerleri yeni siparişe veya boyutların oluşturduğu gruplara göre yeniden hesaplanır. Metrikler eklendiğinde veya kaldırıldığında, bir bilgi sütunu rapora eklenir veya rapordan kaldırılır.

Bu rapor ve bunu şablon olarak kullanan kayıtlı raporlar için aşağıdaki özellikler kullanılabilir:

Tümünü genişlet Tümünü daralt

Etkin kullanıcı sayısı (AU)
Seçili tarih aralığındaki etkin kullanıcı sayısı.
"Toplam" satırındaki değer, seçilen tarih aralığındaki benzersiz etkin kullanıcıların sayısıdır.
User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Tah. kazançlar

AdMob Ağı, optimize edilmiş üçüncü taraf reklam ağları ve Open Bidding'e katılan üçüncü taraf reklam alıcıları üzerinden elde ettiğiniz gelirler dahil olacak şekilde, seçilen tarih aralığında biriken kazancınız.

Bu tutar, değişebilen tahmini bir tutardır.

AdMob, üçüncü taraf gelirini optimize edilmiş üçüncü taraf reklam ağlarından elde edilen bilgilere dayalı olarak tahmin eder.

AdMob raporlarında raporlanan gelir verileri ile üçüncü taraf reklam ağlarınızda raporlanan gelir verileri arasında tutarsızlıklar görebilirsiniz. Aşağıda, tutarsızlıkların olası nedenlerinden birkaçı verilmiştir:

 • Geçersiz reklam ağı optimizasyonu kurulumu: Reklam ağı optimizasyonunun doğru şekilde kurulduğundan emin olun.
 • Yanlış reklam birimi eşlemeleri: Her AdMob reklam birimi için üçüncü taraf reklam ağında buna karşılık gelen bir reklam birimi olmalıdır. AdMob, verileri reklam birimi düzeyinde ele alır. Bu nedenle, aynı üçüncü taraf reklam biriminin birden çok AdMob reklam birimine eşlenmesi raporlarda ve gösterge tablolarında beklenenden daha fazla gelir görünmesine yol açabilir.
 • Farklı saat dilimleri: AdMob ve üçüncü taraf reklam ağı, raporlama için farklı saat dilimleri kullanıyor olabilir.
 • Veri toplama gecikmeleri: AdMob raporlarında gösterilen veriler ile üçüncü taraf reklam ağının raporlarında görülebilen veriler arasında gecikmeler olacaktır
 • Verilerde tutarsızlıklar: Reklam kaynağı, reklam birimi veya ülke düzeyinde bir tutarsızlık varsa toplam tahmini kazançlar arasında da tutarsızlık olacaktır.
Yalnızca optimizasyonu etkinleştirmiş olan üçüncü taraf reklam ağlarınızdan elde ettiğiniz gelir verilerini görebileceksiniz.
Tah. kazançlar / Etkin kullanıcı sayısı (AU)

Ödüllü bir reklamı görüntülemeyen kullanıcıları da içeren, her etkin kullanıcı için seçilen tarih aralığında tahakkuk eden tahmini kazançlar. Tahmini kazançların etkin kullanıcı sayısına bölünmesiyle hesaplanır:

Tahmini ödüllü kazançlar / Etkin kullanıcı sayısı

"Toplam" satırındaki değer, seçilen tarih aralığındaki benzersiz etkin kullanıcı başına tahmini kazançlardır.

User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Tah. kazanç / Ödül verilen kullanıcı sayısı
Ödül verilen her kullanıcı için, seçilen tarih aralığında tahakkuk eden tahmini ödüllü reklam geliri. Tahmini kazançların ödül verilen kullanıcı sayısına bölünmesiyle hesaplanır:
Tahmini ödüllü kazançlar / Ödül verilen kullanıcı sayısı
"Toplam" satırındaki değer, seçili tarih aralığında ödül verilen benzersiz kullanıcı başına tahmini kazançlardır.
User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Gösterim sayısı

Kullanıcılara gösterilen toplam reklam sayısı.

Bu, uyumlulaştırılmış tüm gösterimlerin yanı sıra AdMob gösterimlerini de içerir.

Gösterim sayısı / Etkin kullanıcı sayısı (AU)

Ödüllü reklamları görüntülemeyen kullanıcıları da içeren, her etkin kullanıcı için kullanıcılara ortalama olarak gösterilen ödüllü reklamların sayısı.Ödüllü gösterimlerin toplam sayısının etkin kullanıcıların günlük sayısına bölünmesiyle hesaplanır:

Ödüllü gösterimlerin sayısı / Etkin kullanıcı sayısı

"Toplam" satırındaki değer, seçilen tarih aralığındaki tekil etkin kullanıcı başına gösterim sayısıdır.

User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Gösterim sayısı / Ödül verilen kullanıcı sayısı

Ödül verilen her kullanıcı için ortalama olarak kullanıcılara gösterilen ödüllü reklam sayısı. Ödüllü gösterimlerin toplam sayısını ödül verilen kullanıcıların sayısına bölerek hesaplanır:

Ödüllü gösterimlerin sayısı / Ödül verilen kullanıcı sayısı

"Toplam" satırındaki değer, seçilen tarih aralığındaki ödül verilen tekil kullanıcı başına gösterimlerdir.

User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Gösterim Sayısı / Oturum Sayısı

Her oturumda kullanıcılara ortalama olarak gösterilen ödüllü reklamların sayısı. Ödüllü gösterimlerin toplam sayısını oturum sayısına bölerek hesaplanır:

Ödüllü gösterimlerin sayısı / Oturum sayısı

 

User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Gözlemlenen eBGBM
Bir üçüncü taraf reklam ağının, geçmiş gelir verileri kullanılarak hesaplanan tahmini ortalama eBGBM değeridir.

Gözlemlenen eBGBM, yalnızca optimize edilmiş üçüncü taraf reklam ağları için gösterilir.

"Toplam" satırındaki değer, Gözlemlenen eBGBM sütunundaki tüm değerlerin ortalamasıdır.

AdMob, üçüncü taraf gelirini optimize edilmiş üçüncü taraf reklam ağlarından elde edilen bilgilere dayalı olarak tahmin eder.

AdMob raporlarında raporlanan gelir verileri ile üçüncü taraf reklam ağlarınızda raporlanan gelir verileri arasında tutarsızlıklar görebilirsiniz. Aşağıda, tutarsızlıkların olası nedenlerinden birkaçı verilmiştir:

 • Geçersiz reklam ağı optimizasyonu kurulumu: Reklam ağı optimizasyonunun doğru şekilde kurulduğundan emin olun.
 • Yanlış reklam birimi eşlemeleri: Her AdMob reklam birimi için üçüncü taraf reklam ağında buna karşılık gelen bir reklam birimi olmalıdır. AdMob, verileri reklam birimi düzeyinde ele alır. Bu nedenle, aynı üçüncü taraf reklam biriminin birden çok AdMob reklam birimine eşlenmesi raporlarda ve gösterge tablolarında beklenenden daha fazla gelir görünmesine yol açabilir.
 • Farklı saat dilimleri: AdMob ve üçüncü taraf reklam ağı, raporlama için farklı saat dilimleri kullanıyor olabilir.
 • Veri toplama gecikmeleri: AdMob raporlarında gösterilen veriler ile üçüncü taraf reklam ağının raporlarında görülebilen veriler arasında gecikmeler olacaktır
 • Verilerde tutarsızlıklar: Reklam kaynağı, reklam birimi veya ülke düzeyinde bir tutarsızlık varsa toplam tahmini kazançlar arasında da tutarsızlık olacaktır.
Yalnızca optimizasyonu etkinleştirmiş olan üçüncü taraf reklam ağlarınızdan elde ettiğiniz gelir verilerini görebileceksiniz.
Ödüllü reklam gösterimleri (%)
Kullanıcılar için bir ödül oluşturan ödüllü reklam gösterimlerinin yüzdesi.
Ad_reward etkinliği sayısı / Ödüllü gösterimlerin sayısı
Ödüllü etkinlikler
Kullanıcıların, ödüllü bir reklamı görüntüleyerek kaç kez ödül aldığı.
Ad_reward etkinliği sayısı
Ödüllü kullanıcılar
Ödüllü bir reklamı görüntüleyerek ödül alan tekil kullanıcıların sayısı. Ödüllü bir reklamı görüntülemeyi tamamlayan kullanıcıları sayarak hesaplanır.
Ad_reward etkinliği gönderen kullanıcıların sayısı
"Toplam" satırındaki değer, seçilen tarih aralığındaki ödül verilen benzersiz kullanıcıların sayısıdır.
User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Ödül verilen kullanıcılar (%)
Ödüllü bir reklamı görüntüleyerek ödül alan kullanıcıların yüzdesi. Ödül verilen kullanıcı sayısının günlük etkin kullanıcı sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

Ödül verilen kullanıcı sayısı / Etkin kullanıcı sayısı
"Toplam" satırındaki değer, seçilen tarih aralığındaki ödül verilen benzersiz kullanıcıların yüzdesidir.
User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Oturumlar
Kullanıcıların uygulamada açtığı oturum sayısı.
 
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın