Raporlar

Ödüllü reklamlar raporunuzu (BETA) kullanma

Kullanılabilir filtreler, boyutlar ve metrikler dahil
Bu özellik şu anda sınırlı bir yayıncı grubuna beta sürümü olarak sunulmaktadır.

Ödüllü reklamlar raporu, AdMob tarafından sağlanan önceden oluşturulmuş bir varsayılan rapordur. Bağımsız bir rapor olarak kullanılabilir veya filtrelerinde, boyutlarında ve metriklerinde değişiklik yapıp yeni bir rapor olarak kaydedebilirsiniz.

Ödüllü reklamlar raporu yalnızca, Firebase'e bağlı olan ve ödüllü reklamları kullanan uygulamalarda mevcuttur. Kullanıcı verileri Firebase için Google Analytics tarafından sağlanır ve tutarsızlıklar içerebilir.

Filtreler

İşlevsel olarak filtreler, raporlarınızda gereksiz veya istenmeyen verileri gizler. Bir filtre seçtiğinizde, raporda neleri görmek istediğinizi tanımlarsınız. AdMob, filtrelerindeki ölçütlerle uyuşmayan her şeyi gizleyecektir.

Bu rapor ve bunu şablon olarak kullanan kayıtlı raporlar için aşağıdaki özellikler kullanılabilir:

Uygulama (Gerekli)

 1. Filtrelemek istediğiniz uygulamayı seçin. Bir uygulama seçmelisiniz. Seçilen uygulama ile ilgili veriler raporunuzda gösterilir. Belirli uygulamaları adlarına göre aramak için Arama kutusunu kullanabilirsiniz.
 2. Filtreyi raporunuza uygulamak için Uygula'yı tıklayın.
 3. Başka bir filtre eklemek için Filtre ekle'yi tıklayın ve tekrar seçin.

Boyutlar

İşlevsel olarak boyutlar, raporunuzun nasıl düzenlendiğini belirler. Örneğin, kazançlarınızın ülkelere göre ayrılmasını istiyorsanız, ülke boyutunu ekleyebilirsiniz. Yeni boyutlar eklendiğinde veriler, daha ayrıntılı biçimde yeniden düzenlenir ve daha çok hassaslaştırılır.

Bu rapor ve bunu şablon olarak kullanan kayıtlı raporlar için aşağıdaki özellikler kullanılabilir:

 • Tarih: Performansı tarihe göre görüntüleyin.

Metrikler

İşlevsel olarak metrikler, bir raporda yer alan veri veya değer türlerini temsil eder. Genellikle sütunlar halinde düzenlenir ve sayılar ya da yüzdeler içerir. Boyutlar eklendiğinde, metrik değerleri yeni siparişe veya boyutların oluşturduğu gruplara göre yeniden hesaplanır. Metrikler eklendiğinde veya kaldırıldığında, bir bilgi sütunu rapora eklenir veya rapordan kaldırılır.

Bu rapor ve bunu şablon olarak kullanan kayıtlı raporlar için aşağıdaki özellikler kullanılabilir:

Tümünü genişlet  Tümünü daralt

Etkin kullanıcı sayısı (AU) 

Seçili tarih aralığındaki etkin kullanıcı sayısıdır.
“Toplam” satırındaki değer, seçilen tarih aralığındaki tekil etkin kullanıcıların sayısıdır. 
User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Tah. kazançlar

AdMob Ağı'ndan elde edilen gelir, optimize edilmiş üçüncü taraf reklam ağları ve Open Bidding'e katılan üçüncü taraf reklam alıcıları dahil olmak üzere seçilen tarih aralığı için kazancınız tahakkuk etti. 

Bu tutar, değişebilen tahmini bir tutardır.

AdMob, üçüncü taraf gelirini optimize edilmiş üçüncü taraf reklam ağlarından elde edilen bilgilere dayalı olarak tahmin eder. 

AdMob raporlarında raporlanan gelir verileri ile üçüncü taraf reklam ağlarınızda raporlanan gelir verileri arasında tutarsızlıklar görebilirsiniz. Aşağıda, tutarsızlıkların olası birkaç sebebi verilmiştir:

 • Geçersiz reklam ağı optimizasyonu kurulumu: Reklam ağı optimizasyonunun doğru şekilde kurulduğundan emin olun 
 • Yanlış reklam birimi eşlemeleri: Her AdMob reklam biriminin üçüncü taraf reklam ağında karşılık gelen bir reklam birimi olmalıdır. AdMob, verileri reklam birimi düzeyinde alır. Bu nedenle, aynı üçüncü taraf reklam biriminin birden çok AdMob reklam birimine eşlenmesi, raporlarda ve gösterge panolarında beklenenden daha fazla gelir görünmesine yol açabilir 
 • Farklı saat dilimleri: AdMob raporlama saat diliminiz ve üçüncü taraf reklam ağının raporlama saat dilimi farklı olabilir
 • Veri toplama gecikmeleri: AdMob raporlarında gösterilen veriler ile üçüncü taraf reklam ağının raporlarında görülebilen veriler arasında gecikmeler olacaktır
 • Verilerde tutarsızlıklar: Reklam kaynağında, reklam biriminde veya ülke düzeyinde bir tutarsızlık varsa, toplam tahmini kazançlar arasında bir tutarsızlık olacaktır
Yalnızca optimizasyonu etkinleştirmiş üçüncü taraf reklam ağlarınızdan elde ettiğiniz gelir verilerini görebileceksiniz.

Tah. kazançlar / Etkin kullanıcı sayısı (AU)

Ödüllü bir reklamı görüntülemeyen kullanıcıları da içeren, her etkin kullanıcı için seçilen tarih aralığında tahakkuk eden tahmini kazançlar. Tahmini kazançların etkin kullanıcı sayısına bölünmesiyle hesaplanır: 

Tahmini ödüllü kazançlar / Etkin kullanıcı sayısı

"Toplam" satırındaki değer, seçilen tarih aralığındaki tekil etkin kullanıcı başına tahmini kazançlardır.

User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.

Tah. kazançlar / Ödül verilen kullanıcı sayısı

Ödül verilen her kullanıcı için, seçilen tarih aralığında tahakkuk eden tahmini ödüllü reklam geliri. Tahmini kazançların ödül verilen kullanıcı sayısına bölünmesiyle hesaplanır:
Tahmini ödüllü kazançlar / Ödül verilen kullanıcı sayısı
"Toplam" satırındaki değer, seçili tarih aralığında ödül verilen tekil kullanıcı başına tahmini kazançlardır. 
User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.

Gösterim sayısı

Kullanıcılara gösterilen toplam reklam sayısıdır. 

Bu, uyumlulaştırılmış tüm gösterimlerin yanı sıra AdMob gösterimlerini de içerir.

Gösterim sayısı / Etkin kullanıcı sayısı (AU)

Ödüllü reklamları görüntülemeyen kullanıcıları da içeren, her etkin kullanıcı için kullanıcılara ortalama olarak gösterilen ödüllü reklamların sayısı. Ödüllü gösterimlerin toplam sayısını etkin kullanıcıların günlük sayısına bölerek hesaplanır:

Ödüllü gösterim sayısı / Etkin kullanıcı sayısı

"Toplam" satırındaki değer, seçilen tarih aralığındaki tekil etkin kullanıcı başına gösterimlerdir. 

User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.

Gösterim sayısı / Ödül verilen kullanıcı sayısı

Ödül verilen her kullanıcı için ortalama olarak kullanıcılara gösterilen ödüllü reklam sayısı. Ödüllü gösterimlerin toplam sayısını ödül verilen kullanıcıların sayısına bölerek hesaplanır:

Ödüllü gösterimlerin sayısı / Ödül verilen kullanıcı sayısı

"Toplam" satırındaki değer, seçilen tarih aralığındaki ödül verilen tekil kullanıcı başına gösterimlerdir. 

User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.

Gösterim Sayısı / Oturum Sayısı

Her oturumda kullanıcılara ortalama olarak gösterilen ödüllü reklamların sayısı. Ödüllü gösterimlerin toplam sayısını oturum sayısına bölerek hesaplanır:

Ödüllü gösterimlerin sayısı / Oturum sayısı

 

User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Gözlemlenen eBGBM
Bir üçüncü taraf reklam ağının, geçmiş gelir verileri kullanılarak hesaplanan tahmini ortalama eBGBM değeridir.

Gözlemlenen eBGBM, yalnızca optimize edilmiş üçüncü taraf reklam ağları için gösterilir. 

"Toplam" satırındaki değer, Gözlemlenen eBGBM sütunundaki tüm değerlerin ortalamasıdır.

AdMob, üçüncü taraf gelirini optimize edilmiş üçüncü taraf reklam ağlarından elde edilen bilgilere dayalı olarak tahmin eder. 

AdMob raporlarında raporlanan gelir verileri ile üçüncü taraf reklam ağlarınızda raporlanan gelir verileri arasında tutarsızlıklar görebilirsiniz. Aşağıda, tutarsızlıkların olası birkaç sebebi verilmiştir:

 • Geçersiz reklam ağı optimizasyonu kurulumu: Reklam ağı optimizasyonunun doğru şekilde kurulduğundan emin olun 
 • Yanlış reklam birimi eşlemeleri: Her AdMob reklam biriminin üçüncü taraf reklam ağında karşılık gelen bir reklam birimi olmalıdır. AdMob, verileri reklam birimi düzeyinde alır. Bu nedenle, aynı üçüncü taraf reklam biriminin birden çok AdMob reklam birimine eşlenmesi, raporlarda ve gösterge panolarında beklenenden daha fazla gelir görünmesine yol açabilir 
 • Farklı saat dilimleri: AdMob raporlama saat diliminiz ve üçüncü taraf reklam ağının raporlama saat dilimi farklı olabilir
 • Veri toplama gecikmeleri: AdMob raporlarında gösterilen veriler ile üçüncü taraf reklam ağının raporlarında görülebilen veriler arasında gecikmeler olacaktır
 • Verilerde tutarsızlıklar: Reklam kaynağında, reklam biriminde veya ülke düzeyinde bir tutarsızlık varsa, toplam tahmini kazançlar arasında bir tutarsızlık olacaktır
Yalnızca optimizasyonu etkinleştirmiş üçüncü taraf reklam ağlarınızdan elde ettiğiniz gelir verilerini görebileceksiniz.

Ödüllü reklam gösterimleri (%)

Kullanıcılar için bir ödül oluşturan ödüllü reklam gösterimlerinin yüzdesi.
Ad_reward etkinliği sayısı / Ödüllü gösterimlerin sayısı

Ödüllü etkinlikler

Kullanıcıların, ödüllü bir reklamı görüntüleyerek kaç kez ödül aldığı.
Ad_reward etkinliği sayısı

Ödül verilen kullanıcı sayısı

Ödüllü bir reklamı görüntüleyerek ödül alan tekil kullanıcıların sayısı. Ödüllü bir reklamı görüntülemeyi tamamlayan kullanıcıları sayarak hesaplanır.
Ad_reward etkinliği gönderen kullanıcıların sayısı
"Toplam" satırındaki değer, seçilen tarih aralığındaki ödül verilen tekil kullanıcıların sayısıdır.
User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.

Ödül verilen kullanıcı yüzdesi (%)

Ödüllü bir reklamı görüntüleyerek ödül alan kullanıcıların yüzdesi. Ödül verilen kullanıcıların sayısını günlük etkin kullanıcı sayısına bölerek hesaplanır:
    
Ödül verilen kullanıcı sayısı / Etkin kullanıcı sayısı
"Toplam" satırındaki değer, seçilen tarih aralığındaki ödül verilen tekil kullanıcıların yüzdesidir.
User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.

Oturum Sayısı

Kullanıcıların uygulamada açtığı oturum sayısıdır.
 
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın