รายงาน

การใช้รายงานโฆษณาที่มีการให้รางวัล (เบต้า)

รวมตัวกรอง มิติข้อมูล และเมตริกที่ใช้ได้
ในตอนนี้ ฟีเจอร์นี้อยู่ในรุ่นเบต้าสำหรับกลุ่มผู้เผยแพร่โฆษณาในจำนวนจำกัดเท่านั้น

รายงานโฆษณาที่มีการให้รางวัลคือรายงานเริ่มต้นที่สร้างไว้ล่วงหน้าจาก AdMob ใช้เป็นรายงานแบบสแตนด์อโลนได้ หรือคุณอาจเปลี่ยนแปลงตัวกรอง มิติข้อมูล และเมตริก และบันทึกเป็นรายงานใหม่ได้

คุณใช้รายงานโฆษณาที่มีการให้รางวัลได้เฉพาะกับแอปที่ลิงก์กับ Firebase และใช้โฆษณาที่มีการให้รางวัล ข้อมูลผู้ใช้มาจาก Google Analytics สำหรับ Firebase และอาจมีความคลาดเคลื่อน

ตัวกรอง

ตัวกรองจะทำหน้าที่ซ่อนข้อมูลที่ไม่จำเป็นหรือไม่ต้องการจากรายงาน การเลือกตัวกรองคือการกำหนดสิ่งที่คุณต้องการดูในรายงาน และ AdMob จะซ่อนทุกสิ่งที่ไม่ตรงกับเกณฑ์ในตัวกรอง

รายการต่อไปนี้จะใช้ได้กับรายงานนี้และรายงานที่บันทึกไว้ที่ใช้เป็นเทมเพลต

แอป (จำเป็น)

 1. เลือกแอปที่คุณต้องการใช้กรอง โดยต้องเลือก 1 แอป ข้อมูลสำหรับแอปที่เลือกจะแสดงในรายงาน คุณใช้ช่องค้นหาเพื่อหาแอปที่ต้องการได้โดยการระบุชื่อ
 2. คลิกใช้เพื่อใช้ตัวกรองกับรายงาน
 3. หากต้องการเพิ่มตัวกรองอื่น คลิกเพิ่มตัวกรอง และเลือกอีกครั้ง

มิติข้อมูล

มิติข้อมูลจะทำหน้าที่เป็นตัวกำหนดวิธีจัดระเบียบรายงาน เช่น หากต้องการดูรายได้แบ่งตามประเทศ คุณจะต้องเพิ่มมิติข้อมูลประเทศ การเพิ่มมิติข้อมูลใหม่ๆ จะเป็นการปรับแต่งและจัดระเบียบข้อมูลใหม่

รายการต่อไปนี้จะใช้ได้กับรายงานนี้และรายงานที่บันทึกไว้ที่ใช้เป็นเทมเพลต

 • วันที่: ดูประสิทธิภาพตามวันที่

เมตริก

เมตริกจะทำหน้าที่เป็นตัวบ่งบอกประเภทของข้อมูลหรือค่าที่อยู่ในรายงาน โดยมักจะจัดเป็นคอลัมน์และประกอบด้วยตัวเลขหรือเปอร์เซ็นต์ เมื่อมีการเพิ่มมิติข้อมูล ระบบจะคำนวณค่าของเมตริกใหม่โดยอิงตามลำดับใหม่หรือการจัดกลุ่มที่มิติข้อมูลสร้างขึ้น การเพิ่มหรือนำเมตริกออกจะเพิ่มหรือนำคอลัมน์ข้อมูลออกจากรายงาน

รายการต่อไปนี้จะใช้ได้กับรายงานนี้และรายงานที่บันทึกไว้ที่ใช้เป็นเทมเพลต

ขยายทั้งหมด  ยุบทั้งหมด

ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ (AU) 

จำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ในช่วงวันที่ที่เลือก
ค่าในแถว "ทั้งหมด" คือจำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ที่ไม่ซ้ำในช่วงวันที่ที่เลือก 
User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
รายได้โดยประมาณ

รายได้ที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่ที่เลือกซึ่งรวมถึงรายได้จากเครือข่าย AdMob เครือข่ายโฆษณาของบุคคลที่สามที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ และผู้ซื้อโฆษณาบุคคลที่สามที่เข้าร่วมการเสนอราคาแบบเปิด 

จำนวนนี้เป็นค่าประมาณซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง

AdMob ประมาณรายได้ของบุคคลที่สามตามข้อมูลที่ได้จากเครือข่ายโฆษณาบุคคลที่สามที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ 

คุณอาจเห็นความคลาดเคลื่อนระหว่างข้อมูลรายได้ที่รายงานในรายงานของ AdMob กับข้อมูลรายได้ที่รายงานในเครือข่ายโฆษณาบุคคลที่สาม สาเหตุบางส่วนที่อาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนมีดังนี้

 • การตั้งค่าการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายโฆษณาที่ไม่ถูกต้อง: ตรวจสอบว่าตั้งค่าการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายโฆษณาอย่างถูกต้อง 
 • การแมปหน่วยโฆษณาที่ไม่ถูกต้อง: หน่วยโฆษณา AdMob ทุกรายการควรมีหน่วยโฆษณาที่เชื่อมโยงกันในเครือข่ายโฆษณาบุคคลที่สาม AdMob ดึงข้อมูลที่ระดับหน่วยโฆษณา ดังนั้นการแมปหน่วยโฆษณาบุคคลที่สามรายการเดียวกันกับหน่วยโฆษณา AdMob หลายรายการอาจทำให้รายได้ที่มากเกินกว่าที่คาดไว้ปรากฏในรายงานและแดชบอร์ด 
 • เขตเวลาที่ต่างกัน: เขตเวลาของการรายงาน AdMob กับเขตเวลาของการรายงานในเครือข่ายโฆษณาบุคคลที่สามอาจแตกต่างกัน
 • ความล่าช้าในการดึงข้อมูล: อาจเกิดความล่าช้าระหว่างข้อมูลที่แสดงในรายงาน AdMob กับข้อมูลที่แสดงในรายงานของเครือข่ายโฆษณาบุคคลที่สาม
 • ความคลาดเคลื่อนของข้อมูล: หากเกิดความคลาดเคลื่อนที่ระดับแหล่งที่มาของโฆษณา หน่วยโฆษณา หรือประเทศ จะเกิดความคลาดเคลื่อนขึ้นกับรายได้โดยประมาณทั้งหมด
คุณจะดูข้อมูลรายได้ได้เฉพาะในเครือข่ายโฆษณาบุคคลที่สามที่เปิดใช้การเพิ่มประสิทธิภาพแล้วเท่านั้น

รายได้โดยประมาณ / ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ (AU)

รายได้โดยประมาณเกิดขึ้นในช่วงวันที่ที่เลือกสำหรับผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่แต่ละราย ซึ่งรวมถึงผู้ใช้ที่ไม่ได้ดูโฆษณาที่มีการให้รางวัล โดยคำนวณจากการหารรายได้โดยประมาณด้วยจำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ ดังนี้ 

รายได้โดยประมาณจากโฆษณาที่มีการให้รางวัล / ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่

ค่าในแถว "ทั้งหมด" คือรายได้โดยประมาณต่อผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ที่ไม่ซ้ำในช่วงวันที่ที่เลือก

User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.

รายได้โดยประมาณ / ผู้ใช้ที่ได้รับรางวัล

รายได้โดยประมาณจากโฆษณาที่มีการให้รางวัลเกิดขึ้นในช่วงวันที่ที่เลือกสำหรับผู้ใช้ที่ได้รับรางวัลแต่ละราย ซึ่งคำนวณโดยการหารรายได้โดยประมาณด้วยจำนวนผู้ใช้ที่ได้รับรางวัล ดังนี้
รายได้โดยประมาณจากโฆษณาที่มีการให้รางวัล / ผู้ใช้ที่ได้รางวัล
ค่าในแถว "ทั้งหมด" คือรายได้โดยประมาณต่อผู้ใช้ที่ได้รับรางวัลที่ไม่ซ้ำในช่วงวันที่ที่เลือก 
User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.

การแสดงผล

จำนวนโฆษณาทั้งหมดที่แสดงต่อผู้ใช้ 

ซึ่งรวมถึงการแสดงผลที่ใช้สื่อกลางทั้งหมด และการแสดงผลของ AdMob

การแสดงผล / ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ (AU)

จำนวนโฆษณาที่มีการให้รางวัลที่แสดงต่อผู้ใช้โดยเฉลี่ยสำหรับผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่แต่ละราย ซึ่งรวมถึงผู้ใช้ที่ไม่ได้ดูโฆษณาที่มีการให้รางวัล ซึ่งคำนวณโดยการหารจำนวนการแสดงโฆษณาที่มีการให้รางวัลทั้งหมดด้วยจำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่รายวัน ดังนี้

การแสดงโฆษณาที่มีการให้รางวัล / ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่

ค่าในแถว "ทั้งหมด" คือการแสดงผลต่อผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ที่ไม่ซ้ำในช่วงวันที่ที่เลือก 

User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.

การแสดงผล / ผู้ใช้ที่ได้รับรางวัล

จำนวนโฆษณาที่มีการให้รางวัลที่แสดงต่อผู้ใช้โดยเฉลี่ยสำหรับผู้ใช้ที่ได้รับรางวัลแต่ละราย ซึ่งคำนวณโดยการหารจำนวนการแสดงโฆษณาที่มีการให้รางวัลทั้งหมดด้วยจำนวนผู้ใช้ที่ได้รับรางวัล ดังนี้

การแสดงโฆษณาที่มีการให้รางวัล / ผู้ใช้ที่ได้รับรางวัล

ค่าในแถว "ทั้งหมด" คือการแสดงผลต่อผู้ใช้ที่ได้รับรางวัลที่ไม่ซ้ำในช่วงวันที่ที่เลือก 

User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.

การแสดงผล / เซสชัน

จำนวนโฆษณาที่มีการให้รางวัลที่แสดงต่อผู้ใช้โดยเฉลี่ยในแต่ละเซสชัน ซึ่งคำนวณโดยการหารจำนวนการแสดงโฆษณาที่มีการให้รางวัลทั้งหมดด้วยจำนวนเซสชัน ดังนี้

การแสดงโฆษณาที่มีการให้รางวัล / เซสชัน

 

User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
eCPM ที่พบ
eCPM เฉลี่ยโดยประมาณของเครือข่ายโฆษณาบุคคลที่สามซึ่งคำนวณโดยใช้ข้อมูลรายได้ที่ผ่านมา

eCPM ที่พบจะแสดงขึ้นเฉพาะในเครือข่ายโฆษณาบุคคลที่สามที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพเท่านั้น 

ค่าในแถว "ทั้งหมด" คือค่าเฉลี่ยของค่าทั้งหมดในคอลัมน์ eCPM ที่พบ

AdMob ประมาณรายได้ของบุคคลที่สามตามข้อมูลที่ได้จากเครือข่ายโฆษณาบุคคลที่สามที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ 

คุณอาจเห็นความคลาดเคลื่อนระหว่างข้อมูลรายได้ที่รายงานในรายงานของ AdMob กับข้อมูลรายได้ที่รายงานในเครือข่ายโฆษณาบุคคลที่สาม สาเหตุบางส่วนที่อาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนมีดังนี้

 • การตั้งค่าการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายโฆษณาที่ไม่ถูกต้อง: ตรวจสอบว่าตั้งค่าการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายโฆษณาอย่างถูกต้อง 
 • การแมปหน่วยโฆษณาที่ไม่ถูกต้อง: หน่วยโฆษณา AdMob ทุกรายการควรมีหน่วยโฆษณาที่เชื่อมโยงกันในเครือข่ายโฆษณาบุคคลที่สาม AdMob ดึงข้อมูลที่ระดับหน่วยโฆษณา ดังนั้นการแมปหน่วยโฆษณาบุคคลที่สามรายการเดียวกันกับหน่วยโฆษณา AdMob หลายรายการอาจทำให้รายได้ที่มากเกินกว่าที่คาดไว้ปรากฏในรายงานและแดชบอร์ด 
 • เขตเวลาที่ต่างกัน: เขตเวลาของการรายงาน AdMob กับเขตเวลาของการรายงานในเครือข่ายโฆษณาบุคคลที่สามอาจแตกต่างกัน
 • ความล่าช้าในการดึงข้อมูล: อาจเกิดความล่าช้าระหว่างข้อมูลที่แสดงในรายงาน AdMob กับข้อมูลที่แสดงในรายงานของเครือข่ายโฆษณาบุคคลที่สาม
 • ความคลาดเคลื่อนของข้อมูล: หากเกิดความคลาดเคลื่อนที่ระดับแหล่งที่มาของโฆษณา หน่วยโฆษณา หรือประเทศ จะเกิดความคลาดเคลื่อนขึ้นกับรายได้โดยประมาณทั้งหมด
คุณจะดูข้อมูลรายได้ได้เฉพาะในเครือข่ายโฆษณาบุคคลที่สามที่เปิดใช้การเพิ่มประสิทธิภาพแล้วเท่านั้น

ให้รางวัล (%)

เปอร์เซ็นต์ของการแสดงโฆษณาที่มีการให้รางวัลที่สร้างรางวัลให้กับผู้ใช้
จำนวนเหตุการณ์ ad_reward / การแสดงโฆษณาที่มีการให้รางวัล

กิจกรรมที่มีการให้รางวัล

จำนวนครั้งที่ผู้ใช้ได้รับรางวัลจากการดูโฆษณาที่มีการให้รางวัล
จำนวนเหตุการณ์ ad_reward

ผู้ใช้ที่ได้รับรางวัล

จำนวนผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำที่ได้รับรางวัลจากการดูโฆษณาที่มีการให้รางวัล ซึ่งคำนวณโดยการนับจำนวนผู้ใช้ที่ดูโฆษณาที่มีการให้รางวัลจนจบ
จำนวนผู้ใช้ที่ส่งเหตุการณ์ ad_reward
ค่าในแถว "ทั้งหมด" คือจำนวนผู้ใช้ที่ได้รับรางวัลที่ไม่ซ้ำในช่วงวันที่ที่เลือก
User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.

ผู้ใช้ที่ได้รับรางวัล (%)

เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ได้รับรางวัลจากการดูโฆษณาที่มีการให้รางวัล ซึ่งคำนวณโดยการหารจำนวนผู้ใช้ที่ได้รับรางวัลด้วยจำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่รายวัน ดังนี้
    
ผู้ใช้ที่ได้รับรางวัล / ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่
ค่าในแถว "ทั้งหมด" คือเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ได้รับรางวัลที่ไม่ซ้ำในช่วงวันที่ที่เลือก
User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.

เซสชัน

จำนวนเซสชันที่ผู้ใช้ได้เข้าสู่ระบบแอป
 
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร