Raporty

Korzystanie z raportu na temat reklam z nagrodą (beta)

Omówienie dostępnych filtrów, wymiarów i danych
Ta funkcja jest obecnie dostępna w wersji beta dla ograniczonej grupy wydawców.

Raport reklam z nagrodą to gotowy domyślny raport dostępny w AdMob. Tego raportu można używać w niezmienionej formie albo wprowadzić zmiany w filtrach, wymiarach i danych i zapisać go jako nowy raport.

Raport na temat reklam z nagrodą jest dostępny tylko w przypadku aplikacji, w których wyświetlane są reklamy z nagrodą i które mają włączone dane o użytkownikach lub które są połączone z Firebase.

Filtry

Filtry pozwalają ukryć niepotrzebne lub niechciane dane w raportach. Po wybraniu filtra określ, co chcesz widzieć w raporcie, a AdMob ukryje wszystko, co nie spełnia kryteriów filtra.

W tym raporcie i w zapisanych raportach używających go jako szablonu dostępne są następujące opcje:

Aplikacja (wymagana)

 1. Wybierz aplikację, według której chcesz filtrować dane. Musisz wybrać jedną aplikację. Dane dotyczące wybranej aplikacji zostaną wyświetlone w Twoim raporcie. Możesz skorzystać z pola Szukaj, by wyszukać konkretne aplikacje według nazwy.
 2. Kliknij Zastosuj, aby zastosować filtr w raporcie.
 3. Aby dodać kolejny filtr, kliknij Dodaj filtr i ponownie dokonaj wyboru.

Wymiary

Wymiary określają sposób organizacji raportu. Jeśli np. chcesz wyświetlić zarobki z podziałem na kraje, możesz dodać wymiar Kraj. Dodanie kolejnych wymiarów spowoduje przeorganizowanie i doprecyzowanie danych.

W tym raporcie i w zapisanych raportach używających go jako szablonu dostępne są następujące opcje:

 • Data: wyświetlanie skuteczności według daty.

Dane

Dane to wartości zawarte w raporcie. Zwykle są posortowane w kolumnach i zawierają wartości liczbowe i procentowe. Po dodaniu wymiarów wartości są ponownie obliczane na podstawie nowego grupowania utworzonego przez te wymiary. Dodanie lub usunięcie wymiarów powoduje dodanie lub usunięcie z raportu kolumny zawierającej informacje.

W tym raporcie i w zapisanych raportach używających go jako szablonu dostępne są następujące opcje:

Rozwiń wszystko Zwiń wszystko

Aktywni użytkownicy (AU)
Liczba aktywnych użytkowników w wybranym zakresie dat.
Wartość w wierszu „Ogółem” to liczba unikalnych aktywnych użytkowników w wybranym zakresie dat.
User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Szac. zarobki

Twoje zarobki w wybranym zakresie dat, w tym przychody z sieci AdMob, zoptymalizowanych zewnętrznych sieci reklamowych oraz zewnętrznych sieci i giełd reklamowych uczestniczących w otwartym ustalaniu stawek.

Podana kwota jest szacunkowa i może się zmienić.

AdMob szacuje przychody zewnętrzne na podstawie informacji otrzymanych ze zoptymalizowanych zewnętrznych sieci reklamowych.

Mogą się pojawić rozbieżności między danymi o przychodach w raportach AdMob i danymi o przychodach w raportach dotyczących zewnętrznych sieci reklamowych. Oto kilka możliwych powodów tych rozbieżności:

 • Nieprawidłowa konfiguracja optymalizacji sieci reklamowej: sprawdź, czy optymalizacja sieci reklamowej jest prawidłowo skonfigurowana.
 • Nieprawidłowe mapowanie jednostek reklamowych: każdej jednostce reklamowej AdMob powinna odpowiadać jednostka reklamowa w zewnętrznej sieci reklamowej. AdMob pobiera dane na poziomie jednostki reklamowej, więc zmapowanie jednej zewnętrznej jednostki reklamowej z kilkoma jednostkami reklamowymi AdMob może doprowadzić do tego, że w raportach i panelach przychody będą wyższe od oczekiwanych.
 • Różne strefy czasowe: strefa czasowa raportowania w AdMob może być inna niż w zewnętrznej sieci reklamowej.
 • Opóźnienia w pobieraniu danych: między danymi w raportach AdMob i danymi w raportach zewnętrznych sieci reklamowych występują opóźnienia.
 • Rozbieżności w danych: w przypadku rozbieżności na poziomie źródła reklamy, jednostki reklamowej lub kraju wystąpią rozbieżności między łącznymi szacunkowymi zarobkami.
Będziesz widzieć tylko dane o przychodach dla zewnętrznych sieci reklamowych, w których włączono optymalizację.
Szac. zarobki / Aktywni użytkownicy (AU)

Szacunkowe zarobki naliczone w wybranym zakresie dat w przypadku każdego aktywnego użytkownika, w tym użytkowników, którzy nie wyświetlili reklamy z nagrodą. Wartość ta jest obliczana przez podzielenie szacunkowych zarobków przez liczbę aktywnych użytkowników:

Szac. zarobki / Aktywni użytkownicy

Wartość w wierszu „Ogółem” to szacunkowe zarobki na unikalnych aktywnych użytkowników w wybranym zakresie dat.

User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Szac. zarobki / Nagrodzeni użytkownicy
Szacunkowe zarobki z reklam z nagrodą w wybranym zakresie dat w przypadku każdego nagrodzonego użytkownika. Wartość ta jest obliczana przez podzielenie szacunkowych zarobków przez liczbę nagrodzonych użytkowników:
Szac. zarobki z reklam z nagrodą / Nagrodzeni użytkownicy
Wartość w wierszu „Ogółem” to szacunkowe zarobki na unikalnych nagrodzonych użytkowników w wybranym zakresie dat.
User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Wyświetlenia

Łączna liczba reklam wyświetlonych użytkownikom.

Obejmuje wszystkie zapośredniczone wyświetlenia, a także wyświetlenia w AdMob.

Wyświetlenia / Aktywni użytkownicy (AU)

Średnia liczba reklam z nagrodą wyświetlana użytkownikom w przypadku każdego aktywnego użytkownika, w tym w przypadku użytkowników, którzy nie wyświetlili reklamy z nagrodą.Wartość ta jest obliczana przez podzielenie całkowitej liczby wyświetleń reklam z nagrodą przez dzienną liczbę aktywnych użytkowników:

Wyświetlenia reklam z nagrodą / Aktywni użytkownicy

Wartość w wierszu „Ogółem” to liczba wyświetleń na unikalnych aktywnych użytkowników w wybranym zakresie dat.

User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Wyświetlenia / Nagrodzeni użytkownicy

Średnia liczba reklam z nagrodą wyświetlana użytkownikom w przypadku każdego nagrodzonego użytkownika. Wartość ta jest obliczana przez podzielenie całkowitej liczby wyświetleń reklam z nagrodą przez liczbę nagrodzonych użytkowników:

Wyświetlenia reklam z nagrodą / Nagrodzeni użytkownicy

Wartość w wierszu „Ogółem” to liczba wyświetleń na unikalnych nagrodzonych użytkowników w wybranym zakresie dat.

User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Wyświetlenia / Sesje

Średnia liczba reklam z nagrodą wyświetlana użytkownikom w czasie każdej sesji. Wartość ta jest obliczana przez podzielenie całkowitej liczby wyświetleń reklam z nagrodą przez liczbę sesji:

Wyświetlenia reklam z nagrodą / Sesje

 

User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Zaobserwowany eCPM
Szacunkowy średni eCPM zewnętrznej sieci reklamowej obliczany na podstawie historycznych danych o przychodach.

Zaobserwowany eCPM będzie wyświetlany tylko w przypadku zoptymalizowanych zewnętrznych sieci reklamowych.

Wartość w wierszu „Ogółem” to średnia wartości w kolumnie Zaobserwowany eCPM.

AdMob szacuje przychody zewnętrzne na podstawie informacji otrzymanych ze zoptymalizowanych zewnętrznych sieci reklamowych.

Mogą się pojawić rozbieżności między danymi o przychodach w raportach AdMob i danymi o przychodach w raportach dotyczących zewnętrznych sieci reklamowych. Oto kilka możliwych powodów tych rozbieżności:

 • Nieprawidłowa konfiguracja optymalizacji sieci reklamowej: sprawdź, czy optymalizacja sieci reklamowej jest prawidłowo skonfigurowana.
 • Nieprawidłowe mapowanie jednostek reklamowych: każdej jednostce reklamowej AdMob powinna odpowiadać jednostka reklamowa w zewnętrznej sieci reklamowej. AdMob pobiera dane na poziomie jednostki reklamowej, więc zmapowanie jednej zewnętrznej jednostki reklamowej z kilkoma jednostkami reklamowymi AdMob może doprowadzić do tego, że w raportach i panelach przychody będą wyższe od oczekiwanych.
 • Różne strefy czasowe: strefa czasowa raportowania w AdMob może być inna niż w zewnętrznej sieci reklamowej.
 • Opóźnienia w pobieraniu danych: między danymi w raportach AdMob i danymi w raportach zewnętrznych sieci reklamowych występują opóźnienia.
 • Rozbieżności w danych: w przypadku rozbieżności na poziomie źródła reklamy, jednostki reklamowej lub kraju wystąpią rozbieżności między łącznymi szacunkowymi zarobkami.
Będziesz widzieć tylko dane o przychodach dla zewnętrznych sieci reklamowych, w których włączono optymalizację.
Z nagrodą (w %)
Odsetek wyświetleń reklam z nagrodą, które wygenerowały nagrody dla użytkowników.
Liczba zdarzeń ad_reward / Wyświetlenia reklam z nagrodą
Zdarzenia z nagrodą
Liczba zdarzeń polegających na otrzymaniu przez użytkowników nagrody po wyświetleniu reklamy z nagrodą.
Liczba zdarzeń ad_reward
Nagrodzeni użytkownicy
Liczba unikalnych użytkowników, którzy otrzymali nagrodę po wyświetleniu reklamy z nagrodą. Wartość ta jest obliczana przez zliczenie liczby użytkowników, którzy zakończyli wyświetlanie reklamy z nagrodą.
Liczba użytkowników, którzy wygenerowali zdarzenie ad_reward
Wartość w wierszu „Ogółem” to liczba unikalnych nagrodzonych użytkowników w wybranym zakresie dat.
User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Nagrodzeni użytkownicy (w %)
Odsetek użytkowników, którzy otrzymali nagrodę po wyświetleniu reklamy z nagrodą. Wartość ta jest obliczana przez podzielenie liczby nagrodzonych użytkowników przez liczbę aktywnych użytkowników dziennie:
    
Nagrodzeni użytkownicy / Aktywni użytkownicy
Wartość w wierszu „Ogółem” to odsetek unikalnych nagrodzonych użytkowników w wybranym zakresie dat.
User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Sesje
Liczba sesji wygenerowanych przez użytkowników zalogowanych w aplikacji.
 
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem