Raportit

Palkkion tarjoavien mainosten raportin käyttö (beta)

Sisältää käytettävissä olevat suodattimet, ulottuvuudet ja mittarit
Tämä ominaisuus on betavaiheessa ja vain tiettyjen julkaisijoiden käytettävissä.

Palkkion tarjoavat mainokset ‑raportti on AdMobin luoma valmis oletusraportti. Raporttia voidaan käyttää sellaisenaan tai voit muuttaa raportin suodattimia, ulottuvuuksia ja mittareita, minkä jälkeen se voidaan tallentaa uutena raporttina.

Palkkion tarjoavien mainosten raportti on saatavilla vain sovelluksille, jotka on linkitetty Firebaseen ja joissa käytetään palkkion tarjoavia mainoksia. Käyttäjädata on peräisin Google Analytics for Firebasesta ja saattaa sisältää ristiriitaisuuksia.

Suodattimet

Suodattimien avulla voit piilottaa raporteistasi tarpeettoman datan. Valitsemalla suodattimen määrität, mitä dataa haluat nähdä raportissa. AdMob piilottaa kaiken datan, joka ei vastaa suodattimien ehtoja.

Seuraavat ovat käytettävissä tässä raportissa ja raporttiin pohjautuvissa tallennetuissa raporteissa:

Sovellus (pakollinen)

 1. Valitse sovellus, jonka mukaan haluat suodattaa tietoja. Sinun on valittava yksi sovellus. Raportissa näytetään valitun sovelluksen data. Voit hakea tiettyä sovellusta kirjoittamalla sen nimen hakukenttään.
 2. Ota suodatin käyttöön raportissa klikkaamalla Käytä.
 3. Jos haluat lisätä uuden suodattimen, klikkaa Lisää suodatin ja valitse uusi suodatin.

Ulottuvuudet

Ulottuvuudet määrittävät, miten raportti järjestetään. Jos esimerkiksi haluat nähdä tulosi maittain eriteltyinä, lisää Maa-ulottuvuus. Kun lisäät uusia ulottuvuuksia, saat entistä tarkempaa dataa uudelleen järjestettynä.

Seuraavat ovat käytettävissä tässä raportissa ja raporttiin pohjautuvissa tallennetuissa raporteissa:

 • Päivämäärä: Näyttää tehokkuustiedot päivämääräkohtaisesti.

Mittarit

Mittarit kuvaavat raportin sisältämää dataa tai arvoja. Ne on yleensä järjestetty sarakkeisiin, ja ne sisältävät erilaisia lukuja ja prosenttiosuuksia. Kun raporttiin lisätään ulottuvuuksia, mittareiden arvot lasketaan uudelleen uuden järjestyksen tai ryhmittelyjen perusteella. Kun lisäät tai poistat mittarin, raporttiin lisätään tai siitä poistetaan tietosarake.

Seuraavat ovat käytettävissä tässä raportissa ja raporttiin pohjautuvissa tallennetuissa raporteissa:

Laajenna kaikki  Tiivistä kaikki

Aktiiviset käyttäjät 

Aktiivisten käyttäjien määrä valittuna ajanjaksona.
Yhteensä-rivillä näkyvä arvo on valittuna ajanjaksona kertynyt yksittäisten aktiivisten käyttäjien määrä. 
User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Arv. tulot

Tämä arvo ilmaisee valitulla ajanjaksolla kertyneet tulot, joihin sisältyvät tulot AdMob-verkostosta, optimoiduista kolmansien osapuolten mainosverkostoista ja Open Biddingiin osallistuvilta kolmantena osapuolena toimivilta mainosostajilta. 

Summa on arvio, joka voi muuttua.

AdMob arvioi kolmannen osapuolen tulot optimoiduista kolmansien osapuolten mainosverkostoista saatujen tietojen perusteella. 

AdMobin raporteissa raportoitu tulodata saattaa poiketa kolmansien osapuolten mainosverkostoissa raportoidusta tulodatasta. Seuraavassa on muutamia mahdollisia syitä tähän:

 • Virheelliset mainosverkoston optimoinnin asetukset: Varmista, että mainosverkoston optimoinnin asetukset on määritetty oikein. 
 • Virheellisesti yhdistetyt mainosyksiköt: Jokaisella AdMob-mainosyksiköllä pitäisi olla kolmannen osapuolen mainosverkostossa vastaava mainosyksikkö. AdMob kerää dataa mainosyksikkötasolla, joten saman kolmannen osapuolen mainosyksikön yhdistäminen useisiin AdMob-mainosyksiköihin voi aiheuttaa sen, että raporteissa ja hallintapaneeleissa näkyy odotettua suuremmat tulot. 
 • Eri aikavyöhykkeet: AdMobin raportoinnin aikavyöhykkeesi voi olla eri kuin kolmannen osapuolen mainosverkostossa käytetty raportoinnin aikavyöhyke.
 • Keruuviiveet: AdMobin raporteissa ja kolmansien osapuolten mainosverkostojen raporteissa näkyvän datan välillä voi olla viiveitä.
 • Ristiriitainen data: Jos mainoslähde-, mainosyksikkö- tai maatason data on ristiriitaista, myös arvioiduissa kokonaistuloissa voi olla eroja.
Voit nähdä vain niiden kolmansien osapuolten mainosverkostojen tulodatan, jotka ovat ottaneet käyttöön optimoinnin.

Arv. tulot / aktiiviset käyttäjät

Valittuna ajanjaksona kertyneet arvioidut tulot aktiivista käyttäjää kohti. Luku sisältää käyttäjät, jotka eivät ole katsoneet palkkion tarjoavaa mainosta. Luku lasketaan jakamalla arvioidut tulot aktiivisten käyttäjien määrällä: 

Arv. tulot palkkion tarjoavista mainoksista  / aktiiviset käyttäjät

Yhteensä-rivillä näkyvä arvo kertoo valittuna ajanjaksona kertyneet arvioidut tulot yksittäisiä aktiivisia käyttäjiä kohti.

User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.

Arv. tulot / palkkioita saaneet käyttäjät

Valittuna ajanjaksona palkkion tarjoavista mainoksista kertyneet arvioidut tulot palkkioita saanutta käyttäjää kohti. Luku lasketaan jakamalla arvioidut tulot palkkioita saaneiden käyttäjien määrällä:
Arv. tulot palkkiollisista mainoksista / palkkioita saaneet käyttäjät
Yhteensä-rivillä näkyvä arvo kertoo valittuna ajanjaksona kertyneet arvioidut tulot yksittäisiä palkkioita saaneita käyttäjiä kohti. 
User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.

Impressiot

Käyttäjille näytettyjen mainosten kokonaismäärä. 

Luku sisältää kaikki välitetyt impressiot ja AdMob-impressiot.

Impressiot / aktiiviset käyttäjät

Luku kertoo, kuinka monta palkkion tarjoavaa mainosta käyttäjille on näytetty keskimäärin yhtä aktiivista käyttäjää kohti. Luku sisältää käyttäjät, jotka eivät ole katsoneet palkkion tarjoavaa mainosta. Luku lasketaan jakamalla palkkion tarjoavien impressioiden kokonaismäärä päivittäisellä aktiivisten käyttäjien määrällä:

Palkkion tarjoavat impressiot / aktiiviset käyttäjät

Yhteensä-rivillä näkyvä arvo kertoo, kuinka monta impressiota yksittäisille aktiivisille käyttäjille on näytetty valittuna ajanjaksona. 

User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.

Impressiot / palkkioita saaneet käyttäjät

Luku kertoo, kuinka monta palkkion tarjoavaa mainosta käyttäjille on näytetty keskimäärin palkkioita saanutta käyttäjää kohti. Luku lasketaan jakamalla palkkion tarjoavien impressioiden kokonaismäärä palkkioita saaneiden käyttäjien määrällä:

Palkkion tarjoavat impressiot / palkkioita saaneet käyttäjät

Yhteensä-rivillä näkyvä arvo kertoo, kuinka monta impressiota yksittäisille palkkioita saaneille käyttäjille on näytetty valittuna ajanjaksona. 

User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.

Impressiot / istunnot

Luku kertoo, kuinka monta palkkion tarjoavaa mainosta käyttäjille on näytetty keskimäärin yhden istunnon aikana. Luku lasketaan jakamalla palkkion tarjoavien impressioiden kokonaismäärä istuntojen määrällä:

Palkkion tarjoavat impressiot / istunnot

 

User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Havaittu todellinen tuhannen impression hinta
Havaittu todellinen tuhannen impression hinta on kolmannen osapuolen mainosverkoston arvioitu keskimääräinen todellinen tuhannen näyttökerran hinta, joka lasketaan aiemman tulodatan perusteella.

Havaittu todellinen tuhannen impression hinta näytetään vain optimoiduista kolmansien osapuolten mainosverkostoista. 

Yhteensä-rivillä näkyvä arvo on Havaittu todellinen tuhannen impression hinta ‑sarakkeen kaikkien arvojen keskiarvo.

AdMob arvioi kolmannen osapuolen tulot optimoiduista kolmansien osapuolten mainosverkostoista saatujen tietojen perusteella. 

AdMobin raporteissa raportoitu tulodata saattaa poiketa kolmansien osapuolten mainosverkostoissa raportoidusta tulodatasta. Seuraavassa on muutamia mahdollisia syitä tähän:

 • Virheelliset mainosverkoston optimoinnin asetukset: Varmista, että mainosverkoston optimoinnin asetukset on määritetty oikein. 
 • Virheellisesti yhdistetyt mainosyksiköt: Jokaisella AdMob-mainosyksiköllä pitäisi olla kolmannen osapuolen mainosverkostossa vastaava mainosyksikkö. AdMob kerää dataa mainosyksikkötasolla, joten saman kolmannen osapuolen mainosyksikön yhdistäminen useisiin AdMob-mainosyksiköihin voi aiheuttaa sen, että raporteissa ja hallintapaneeleissa näkyy odotettua suuremmat tulot. 
 • Eri aikavyöhykkeet: AdMobin raportoinnin aikavyöhykkeesi voi olla eri kuin kolmannen osapuolen mainosverkostossa käytetty raportoinnin aikavyöhyke.
 • Keruuviiveet: AdMobin raporteissa ja kolmansien osapuolten mainosverkostojen raporteissa näkyvän datan välillä voi olla viiveitä.
 • Ristiriitainen data: Jos mainoslähde-, mainosyksikkö- tai maatason data on ristiriitaista, myös arvioiduissa kokonaistuloissa voi olla eroja.
Voit nähdä vain niiden kolmansien osapuolten mainosverkostojen tulodatan, jotka ovat ottaneet käyttöön optimoinnin.

Palkkioita tarjonneet impressiot (%)

Käyttäjälle palkkion tuottaneiden impressioiden prosenttiosuus palkkion tarjoavista impressioista.
Ad_reward-tapahtumat / palkkion tarjoavat impressiot

Palkkiotapahtumat

Niiden kertojen määrä, jolloin käyttäjät saivat palkinnon katsottuaan palkkion tarjoavan mainoksen.
Ad_reward-tapahtumien määrä

Palkkioita saaneet käyttäjät

Niiden yksittäisten käyttäjien määrä, jotka saivat palkkion katsottuaan palkkion tarjoavan mainoksen. Luku saadaan laskemalla niiden käyttäjien määrä, jotka katsoivat palkkion tarjoavan mainoksen kokonaan.
Ad_reward-tapahtuman lähettäneiden käyttäjien määrä
Yhteensä-rivillä näkyvä arvo on valittuna ajanjaksona kertynyt palkkioita saaneiden yksittäisten käyttäjien määrä.
User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.

Palkkioita saaneet käyttäjät (%)

Niiden käyttäjien prosenttiosuus, jotka saivat palkkion katsottuaan palkkion tarjoavan mainoksen. Luku lasketaan jakamalla palkkioita saaneiden käyttäjien määrä päivittäisellä aktiivisten käyttäjien määrällä:
    
Palkkioita saaneet käyttäjät / aktiiviset käyttäjät
Yhteensä-rivillä näkyvä arvo on valittuna ajanjaksona kertynyt palkkioita saaneiden yksittäisten käyttäjien prosenttiosuus.
User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.

Istunnot

Niiden istuntojen määrä, jolloin käyttäjät kirjautuivat sovellukseen.
 
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun