นโยบาย

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ PII ในสัญญาและนโยบายของ Google

สัญญา ข้อกำหนดในการให้บริการ และนโยบายสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อการวัดผลและโฆษณาของ Google หลายตัวมีการอ้างอิงถึง "ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลนั้นได้" (PII) อยู่เป็นประจำ คุณอาจพบว่าในสัญญา ข้อกำหนดในการให้บริการ และนโยบายต่างๆ มักจะมีข้อห้ามไม่ให้ส่งข้อมูลไปยัง Google ซึ่ง Google อาจนำไปใช้หรือทราบว่าเป็น PII

บทความนี้จะอธิบายวิธีตีความคำว่า PII ของ Google ในกรณีที่ไม่มีการให้คำจำกัดความไว้ในสัญญา ข้อกำหนดในการให้บริการ หรือนโยบายของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง การชี้แจงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความสับสนที่จะเกิดกับลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการบังคับใช้กฎระเบียบให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคของสหภาพยุโรป (GDPR) ซึ่งขยายคำจำกัดความของคำว่า "ข้อมูลส่วนตัว" ภายใต้กฎหมายของสหภาพยุโรปตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2018 เป็นต้นมา

ข้อมูลที่ Google ถือว่าเป็น PII

Google ตีความว่า PII เป็นข้อมูลที่นำไปใช้ในการระบุตัวตน ติดต่อ หรือหาตำแหน่งของบุคคลได้อย่างแม่นยำโดยไม่ต้องใช้ร่วมกับข้อมูลอื่น ซึ่งได้แก่

  • อีเมล
  • ที่อยู่ทางไปรษณีย์
  • หมายเลขโทรศัพท์
  • ตำแหน่งที่อยู่แบบเที่ยงตรง (เช่น พิกัด GPS - โปรดดูหมายเหตุด้านล่างประกอบ)
  • ชื่อเต็มหรือชื่อผู้ใช้

ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นผู้เผยแพร่โฆษณาที่มีสัญญาห้ามมิให้ส่งข้อมูล PII ไปยัง Google หมายความว่า URL ของหน้าในเว็บไซต์ที่แสดงโฆษณาโดย Google จะต้องไม่มีอีเมลอยู่ด้วย เนื่องจากระบบจะส่ง URL เหล่านี้ไปยัง Google ผ่านคำขอโฆษณา และที่ผ่านมา Google ก็มีการตีความข้อห้ามเกี่ยวกับ PII ในลักษณะนี้อยู่แล้ว

หมายเหตุ: ศูนย์ช่วยเหลือและนโยบายของผลิตภัณฑ์บางอย่างอ้างว่ามีวิธีส่ง PII บางรูปแบบไปยัง Google ได้ ดังนั้นเพื่อมิให้เกิดข้อกังขา บทความนี้จะไม่แก้ไขข้อมูลดังกล่าว เช่น บางผลิตภัณฑ์อาจอนุญาตให้มีการส่งข้อมูลตำแหน่งคร่าวๆ ไปยัง Google ได้ หากนโยบายที่เกี่ยวข้องยังเป็นไปตามข้อกำหนด

ตัวอย่างข้อมูลที่ Google ไม่ถือว่าเป็น PII

  • รหัสคุกกี้ที่ระบุตัวบุคคลไม่ได้
  • รหัสโฆษณาที่ระบุตัวบุคคลไม่ได้
  • ที่อยู่ IP
  • ตัวระบุผู้ใช้ปลายทางประเภทอื่นๆ ที่ระบุตัวบุคคลไม่ได้

เช่น หากระบบส่งที่อยู่ IP ไปพร้อมกับคำขอโฆษณา (ซึ่งเป็นกรณีที่เกิดกับคำขอโฆษณาส่วนใหญ่อันเป็นผลจากวิธีการทำงานของโปรโตคอลทางอินเทอร์เน็ต) การส่งข้อมูลประเภทนี้จะไม่ถือว่าละเมิดข้อห้ามในการส่ง PII ไปยัง Google

โปรดทราบว่าข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การตีความคำว่า PII ของ Google ยังอาจถือว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวภายใต้กฏ GDPR หรือข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (CCPA) อยู่เช่นเดิม

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว