Irányelvek

A „személyazonosításra alkalmas adatok” kifejezés a Google szerződéseiben és irányelveiben

A Google hirdetési és mérési termékeihez kapcsolódó szerződések, Általános Szerződési Feltételek és irányelvek sok esetben használják a „személyazonosításra alkalmas adatok” kifejezést. Az ilyen szerződések, Általános Szerződési Feltételek és irányelvek megtilthatják, hogy olyan információkat adjon át a Google részére, amelyeket a Google személyazonosításra alkalmas adatokként használhatna vagy ismerhetne fel.

Ez a cikk elmagyarázza, hogyan értelmezi a Google a „személyazonosításra alkalmas adatok” kifejezést abban az esetben, ha ez nincs meghatározva az adott szerződésben, illetve az adott termék Általános Szerződési Feltételeiben vagy irányelveiben. Ez arra szolgál, hogy csökkentse a félreértések előfordulásának számát az ügyfelek körében; különösen az EU általános adatvédelmi rendeletével (GDPR) kapcsolatban, amely 2018. május 25-én érvénybe lépve kiterjesztette a „személyes adatok” fogalmát az EU előírásaiban. 

Mit tekint a Google személyazonosításra alkalmas adatnak?

A Google azokat az információkat tekinti személyazonosításra alkalmas adatnak, amelyek önmagukban egy személy közvetlen azonosítására, a vele való kapcsolatfelvételre vagy pontos tartózkodási helyének meghatározására használhatók. Ezek közé tartoznak az alábbiak:

  • e-mail-címek;
  • levelezési címek;
  • telefonszámok;
  • pontos helyadatok (pl. GPS-koordináták, de ez alól vannak kivételek, lásd alább);
  • teljes nevek vagy felhasználónevek.

Ha például Ön olyan megjelenítő, akinek szerződése tiltja, hogy személyazonosításra alkalmas adatot adjon át a Google-nak, webhelye azon oldalainak URL-jében, amelyek Google-hirdetéseket jelenítenek meg, nem szerepelhetnek e-mail-címek, mivel ezeket az URL-eket minden hirdetési kérelem elküldi a Google-nak. A Google már régóta így értelmezi a személyazonosításra alkalmas adatokra vonatkozó tilalmat.

Megjegyzés: Bizonyos termékek súgója és irányelvei korlátozott eseteket határoznak meg, amikor bizonyos, személyazonosításra alkalmas adatokat tartalmazó űrlapok elküldhetők a Google-nak. A félreértések elkerülése végett ez a cikk nem módosítja ezeket a feltételeket. Ezért például bizonyos termékek engedélyezhetik a pontos helyadatok elküldését a Google-nak, ha a felhasználók kielégítik a vonatkozó feltételeket.

A Google nem tekinti személyazonosításra alkalmas adatnak az alábbi információkat:

  • pszeudoanonimizált cookie-azonosítók;
  • pszeudoanonimizált hirdetésazonosítók;
  • IP-címek;
  • más pszeudoanonimizált végfelhasználói azonosítók.

Így ha például a hirdetési kérelem elküldi az IP-címet (ez az internetprotokollok miatt szinte minden hirdetési kérelem esetében megtörténik), ez nem szegi meg a személyazonosításra alkalmas adatok Google-nak történő elküldésére vonatkozó tilalmat.

A GDPR értelmében egy információ akkor is személyes adatnak minősülhet, ha a Google nem tekinti annak.

Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?