Център за преглед на реклами и контроли за блокиране

Намиране на низа за кликване на реклама

Низ за кликване е URL адресът, който отвежда потребителя до дадена реклама. Познат е още като маркер за кликване или URL адрес за проследяване. Можете да намерите низ за кликване направо в мобилен телефон или като прегледате мобилния трафик в регистрационния файл за трафика на мобилна сесия.

От мобилно устройство

Прекъснете връзката с интернет или мобилното покритие на устройството си и докоснете или кликнете върху рекламата. Тя ще се опита да се отвори в прозорец на браузъра, но няма да може да се зареди поради липсата на покритие. Низът за кликване обаче ще се покаже в URL адреса. Този подход може да се използва и на компютър.

От регистрационния файл за трафика на мобилна сесия

Можете да използвате прокси сървър за отстраняване на грешки, като Charles или Fiddler, за да прегледате регистрационните файлове за трафика на мобилни сесии и да намерите стринга за кликване на реклама.

Изисквания

 • прокси сървър за отстраняване на грешки, като Charles или Fiddler;
 • Wi-Fi мрежа, която позволява трафик с директна връзка;
 • настолен компютър или лаптоп;
 • мобилно устройство с iOS или Android.

Конфигуриране на прокси сървър

 1. Получете системния си IP адрес от настолния си компютър или лаптопа си. Можете да го намерите, като кликнете върху тази връзка.
 2. Уведомете мобилното си устройство за IP адреса на компютъра си.
  • Android
   1. Кликнете върху Настройки > Wi-Fi и изберете своята Wi-Fi мрежа.
   2. Поставете отметка в квадратчето „Показване на разширените опции“.
   3. Под „Настройки на прокси сървъра“ изберете ръчната опция и въведете IP адреса от стъпка 1 в полето „Име на хоста на прокси сървъра“.
   4. В полето „Порт на прокси сървъра“ въведете 8888.
   5. Кликнете върху Запазване.
  • iOS
   1. Кликнете върху Settings > Wi-Fi и изберете своята Wi-Fi мрежа.
   2. Под „HTTP Proxy“ изберете бутона Manual.
   3. Въведете IP адреса от стъпка 1 в полето „Server“.
   4. В полето „Port“ въведете 8888.
   5. Затворете.
 3. Конфигурирайте инструмента за прокси сървъра за отстраняване на грешки в мрежата:
  1. Задайте порта на HTTP прокси сървъра на 8888.
  2. (Само за Charles) Ако е избрана настройката „Настройки на външен прокси сървър“, трябва да я премахнете.
  3. (Само за Fiddler) Изберете опцията „Предоставяне на достъп на отдалечени компютри“.
 4. Задайте SSL (само за Charles):
  1. В лентата с менюта отворете Прокси сървър > Настройки на SSL на прокси сървъра.
  2. Кликнете върху Добавяне.
  3. В полето „Хост“ въведете pubads.g.doubleclick.net and googleads.g.doubleclick.net, а в полето „Порт“ – 443.
   Може да обмислите да обхванете целия трафик, като въведете заместващия знак „*“ в полето „Хост“, а оставите полето „Порт“ празно. Това може да е полезно, когато има проблем извън горепосочените два домейна.
  4. Кликнете върху ОК.
  5. Инсталирайте сертификата на Charles на машината си, използвайки указанията за настройване на SSL на Charles.
  6. Когато устройството Ви установи връзка с прокси сървъра на настолния Ви компютър/лаптопа Ви, отворете браузъра на телефона си и въведете http://www.charlesproxy.com/getssl, за да изтеглите и инсталирате сертификата за машината.
 5. Започнете да улавяте HTTP трафик от мобилния си телефон (само за Charles).
  • Би трябвало да видите сигнал с въпрос дали искате да предоставите достъп на мобилното си устройство. Изберете Предоставяне.
 6. Когато приключите с улавянето на мрежовия трафик, не забравяйте да изключите настройките на прокси сървъра на устройството си, като изпълните в обратен ред стъпка 2 (задаване на прокси сървъра на Няма).
 7. Прегледайте регистрационния файл, за да намерите низовете за кликване на показаните реклами.

Съображения

 • Google не подкрепя HTTP прокси сървъра на Charles или Fiddler по какъвто и да е начин и може да го използвате на свой собствен риск.
 • Софтуера за HTTP прокси сървъра може да улови всяка дейност от устройството Ви. Не забравяйте да деактивирате прокси сървъра, когато приключите със записването на съответния трафик.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?