Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Chính sách chương trình của AdMob và AdSense

Tuân thủ Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu

Chọn tùy chọn phân phát quảng cáo và lấy sự đồng ý của người dùng

Theo Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu phiên bản cập nhật của Google, bạn phải nói rõ một số điểm nhất định cho những người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) và Vương quốc Anh, đồng thời phải có được sự đồng ý của những người dùng đó để sử dụng cookie hoặc phương pháp lưu trữ cục bộ khác ở những nơi pháp luật yêu cầu, cũng như để thu thập, chia sẻ và sử dụng dữ liệu cá nhân cho tính năng cá nhân hóa quảng cáo. Chính sách này thể hiện các yêu cầu của Chỉ thị về quyền riêng tư và truyền thông điện tử của Liên minh Châu Âu và Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR)

Các chủ đề trong bài viết này:

AdMob

Lưu ý: Phần này không áp dụng cho sản phẩm có tặng thưởng của Google Play. 

Để giúp các nhà xuất bản tuân thủ các nghĩa vụ của họ theo chính sách này, Google đưa ra các tùy chọn phân phát quảng cáo được mô tả bên dưới cho người dùng tại Khu vực kinh tế Châu Âu và Vương quốc Anh. Nếu bạn không thực hiện bất kỳ thay đổi nào, hệ thống sẽ tiếp tục sử dụng nhóm nhà cung cấp công nghệ quảng cáo thường dùng.

Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) bao gồm các quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu và Vương quốc Anh, Iceland, Liechtenstein và Na Uy.

Bắt đầu

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Tùy chọn chặn sau đó Sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu.
  Trang “Sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu” sẽ xuất hiện. Cập nhật tùy chọn cài đặt cho các mục trên trang này như trình bày bên dưới.
  Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng phiên bản AdMob cũ, hãy nhấp vào mục Kiếm tiền sau đó Tất cả ứng dụng sau đó Sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu.

Chọn các nhà cung cấp công nghệ quảng cáo

Để giúp bạn tuân thủ Chính sách cập nhật về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu phiên bản cập nhật của Google, bạn có thể chọn nhà cung cấp công nghệ quảng cáo mà bạn muốn hợp tác từ danh sách các công ty đã cung cấp cho chúng tôi thông tin về việc tuân thủ GDPR (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu) của họ. Ngoài ra, tất cả công ty này đều phải tuân thủ chính sách sử dụng dữ liệu của chúng tôi để đảm bảo dữ liệu của nhà xuất bản được bảo vệ.

Nếu bạn chọn những nhà cung cấp công nghệ quảng cáo này (bao gồm cả Google cũng như các nguồn quảng cáo và nhà cung cấp khác), họ có thể sử dụng dữ liệu về người dùng của bạn cho mục đích cá nhân hóa và đo lường quảng cáo.

Các nhà cung cấp công nghệ quảng cáo không giống như các mạng dàn xếp. Lựa chọn này sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động dàn xếp.
 1. Nhấp vào phần Tải CSV có dữ liệu doanh thu xuống để giúp bạn chọn nhà cung cấp công nghệ quảng cáo cần chọn.
  Lưu ý: Dữ liệu doanh thu cho các nhà cung cấp công nghệ quảng cáo là dữ liệu gần đúng và bị trùng lặp; nhiều nhà cung cấp công nghệ quảng cáo có thể chỉ tham gia vào một lượt hiển thị duy nhất. Trong những trường hợp đó, hệ thống sẽ tính hai lần mức độ tác động đến doanh thu trên nhiều hàng.
 2. Chọn một nhóm các nhà cung cấp công nghệ quảng cáo thường dùng hoặc tạo một nhóm tùy chỉnh:
  • Nhóm các nhà cung cấp công nghệ quảng cáo thường dùng: Đây là tùy chọn cài đặt mà hệ thống sẽ sử dụng nếu bạn không thực hiện thay đổi trên trang này.
  • Nhóm các nhà cung cấp công nghệ quảng cáo tùy chỉnh: Chọn nhà cung cấp công nghệ quảng cáo ưu tiên của bạn.
 3. Xác định rõ ràng các nhà cung cấp bạn chọn cho người dùng của mình và lấy sự đồng ý của người dùng theo Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu của Google.
  Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách liệt kê các nhà cung cấp công nghệ quảng cáo mà bạn đã chọn trong quy trình lấy sự đồng ý hoặc liệt kê các nhà cung cấp mà bạn đã chọn trên một trang riêng biệt thuộc trang web của bạn mà bạn đưa người dùng đến đó từ quy trình lấy sự đồng ý. Trong cả hai trường hợp này, để tuân thủ Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu của Google, bạn nên liên kết đến các thông tin mô tả hoạt động của từng nhà cung cấp do họ đưa ra. Bạn sẽ tìm thấy các URL liên quan trong các tệp CSV có sẵn (cho danh sách tùy chỉnh của bạn hoặc cho danh sách nhà cung cấp thường sử dụng).

Thiết lập quy trình lấy sự đồng ý

Hãy xem hướng dẫn dành cho Nhà phát triển của Google (Android, iOS) để tìm hiểu cách sử dụng hộp thoại đề nghị sự đồng ý của Google hoặc tạo hộp thoại đề nghị sự đồng ý của riêng bạn để hiển thị thông báo trên trang web hoặc ứng dụng của bạn nhằm đề nghị người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu và Vương quốc Anh đồng ý.

Sau khi cập nhật mã ứng dụng, bạn sẽ tải lại ứng dụng của mình lên Google Play hoặc App Store. Bạn có thể cần ID nhà xuất bản của mình.

Ví dụ về mã nhà xuất bản: pub-000000000000000000


Sản phẩm có tặng thưởng của Google Play

Lưu ý: Phần này không áp dụng cho AdMob. 

Xem xét nhà cung cấp công nghệ quảng cáo

Sản phẩm có tặng thưởng chia sẻ dữ liệu với các nhà cung cấp công nghệ quảng cáo sau đã cung cấp cho chúng tôi thông tin về việc tuân thủ GDPR (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu) của họ. Tất cả những nhà cung cấp này cũng đều phải tuân thủ chính sách sử dụng dữ liệu của chúng tôi để đảm bảo dữ liệu của nhà xuất bản được bảo vệ.

Những nhà cung cấp công nghệ quảng cáo này (bao gồm cả Google cũng như các nguồn quảng cáo và nhà cung cấp khác) có thể sử dụng dữ liệu về người dùng của bạn cho mục đích cá nhân hóa và đo lường quảng cáo.

Hãy cung cấp danh tính rõ ràng của những nhà cung cấp này cho người dùng của bạn và đề nghị sự đồng ý của người dùng theo Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu của Google.

Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách liệt kê các nhà cung cấp công nghệ quảng cáo mà bạn đã chọn trong quy trình lấy sự đồng ý hoặc liệt kê các nhà cung cấp mà bạn đã chọn trên một trang riêng biệt thuộc trang web của bạn mà bạn đưa người dùng đến đó từ quy trình lấy sự đồng ý. Trong cả hai trường hợp này, để tuân thủ Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu của Google, bạn nên liên kết đến các thông tin mô tả hoạt động của từng nhà cung cấp do họ đưa ra. (Các đường liên kết ở trên cho mỗi nhà cung cấp trỏ đến các trang thông tin chi tiết của nhà cung cấp.)

Thiết lập quy trình lấy sự đồng ý

Tại thời điểm này, bạn phải tạo hộp thoại đề nghị sự đồng ý của riêng mình. Hộp thoại này hiển thị thông báo trên trang web hoặc ứng dụng của bạn để đề nghị người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu và Vương quốc Anh đồng ý.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
' data-mime-type=
Tăng doanh thu bằng việc chuyển sang dùng tính năng đặt giá thầu cho nhiều khoảng không quảng cáo hơn!

Chúng tôi nhận thấy rằng bạn chưa chuyển sang dùng tính năng đặt giá thầu AdMob cho tất cả lưu lượng truy cập đủ điều kiện của mình. Tính năng đặt giá thầu giúp bạn đạt được mức doanh thu cao nhất từ số lượt hiển thị vì các nguồn quảng cáo cạnh tranh theo thời gian thực. Hãy đặt giá thầu ngay hôm nay để tăng doanh thu và hiệu quả hoạt động!

Di chuyển ngay!

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
73175
false
false