Zasady programu

Dostosowanie do polityki w zakresie zgody użytkownika z UE

Wybieranie opcji wyświetlania reklam i uzyskiwanie zgody użytkowników na wykorzystanie danych

Zgodnie ze zaktualizowaną polityką Google w zakresie zgody użytkownika z UE musisz udzielać odpowiednich informacji użytkownikom z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz uzyskać ich zgodę na stosowanie plików cookie lub innych środków do lokalnego przechowywania danych, jeśli jest to wymagane prawnie. Musisz też uzyskać ich zgodę na gromadzenie, udostępnianie i wykorzystywanie danych osobowych do personalizowania reklam. Polityka ta odzwierciedla wymagania UE zawarte w dyrektywie o prywatności i łączności elektronicznej oraz w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO).

Tematy w tym artykule:

AdMob

Uwaga: ta sekcja nie dotyczy nagród za obejrzenie reklamy wideo w Google Play. 

Aby pomóc wydawcom w wypełnieniu obowiązków, jakie nakłada na nich ta polityka, Google oferuje opisane poniżej opcje wyświetlania reklam użytkownikom z EOG. Jeśli nie wprowadzisz żadnych zmian, w Twoich witrynach i aplikacjach nadal będą się wyświetlać reklamy najczęściej wybieranych dostawców technologii reklamowych.

W skład EOG wchodzą kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia.

Rozpocznij

 1. Zaloguj się na swoje konto AdMob pod adresem https://apps.admob.com
 2. Kliknij Ustawienia blokowania a potem Zgoda użytkowników z UE.
  Pojawi się strona „Zgoda użytkowników z UE”. Zaktualizuj na niej ustawienia w sposób opisany poniżej.
  Uwaga: jeśli używasz poprzedniej wersji AdMob, kliknij Zarabiaj a potem Wszystkie aplikacje a potem Zgoda użytkowników z UE.

Wybierz dostawców technologii reklamowych

Aby dostosować się do zaktualizowanej polityki Google w zakresie zgody użytkownika z UE, możesz wybrać preferowanych dostawców technologii reklamowych z listy firm, które poinformowały nas o swojej zgodności z RODO. Wszystkie te firmy muszą też przestrzegać zasad użycia danych, by zapewnić ochronę danych wydawcy.

Jeśli wybierzesz tych dostawców technologii reklamowych (w tym Google oraz inne źródła reklam i dostawców), mogą oni wykorzystywać informacje o Twoich użytkownikach do personalizacji reklam i pomiarów.

Dostawcy technologii reklamowych to nie to samo co sieci zapośredniczenia. Wybór dostawcy nie ma wpływu na zapośredniczenie.
 1. Kliknij Pobierz plik CSV z danymi o przychodach – pomoże Ci to wybrać odpowiednich dostawców technologii reklamowych.
  Uwaga: dane o przychodach związanych z dostawcami technologii reklamowych są podawane w przybliżeniu i mogą się pokrywać – w jednym wyświetleniu może mieć udział wielu dostawców technologii reklamowych. W takich przypadkach wpływ na przychody jest zliczany wielokrotnie w kilku wierszach.
 2. Zaznacz grupę najczęściej wybieranych dostawców technologii reklamowych lub utwórz własną grupę:
  • Grupa najczęściej wybieranych dostawców technologii reklamowych: zastosujemy to ustawienie, o ile nie wprowadzisz zmian na tej stronie.
  • Niestandardowa grupa dostawców technologii reklamowych: wybierz preferowanych dostawców technologii reklamowych.
 3. Wyraźnie wskaż użytkownikom wybranych przez Ciebie dostawców i uzyskaj zgodę użytkowników na wykorzystanie danych zgodnie z polityką Google w zakresie zgody użytkownika z UE.
  Możesz wyszczególnić wybranych dostawców technologii reklamowych w ramach procesu uzyskiwania zgody na wykorzystanie danych albo zamieścić ich listę na osobnej stronie w swojej witrynie, na którą użytkownicy zostaną przekierowani podczas udzielania zgody na wykorzystanie danych. Aby zachować zgodność z polityką Google w zakresie zgody użytkownika z UE, w obu tych przypadkach musisz podać link do szczegółowego opisu działań realizowanych przez każdego dostawcę. Odpowiednie adresy URL znajdziesz w plikach CSV (zarówno na potrzeby listy niestandardowej, jak i grupy najczęściej wybieranych dostawców).

Skonfiguruj narzędzie do uzyskiwania zgody użytkowników na wykorzystanie danych

Zobacz w przewodniku w witrynie Google Developers (Android, iOS), jak wdrożyć okno dialogowe Google z prośbą o zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub utworzyć własne okno, które będzie się wyświetlać użytkownikom z EOG w Twoich witrynach i aplikacjach.

Po zaktualizowaniu kodu aplikacji prześlij ją ponownie do Google Play lub App Store. Może Ci być potrzebny identyfikator wydawcy.

Przykładowy identyfikator wydawcy: pub-000000000000000000


Nagrody za obejrzenie reklamy wideo w Google Play

Uwaga: ta sekcja nie dotyczy AdMob. 

Zweryfikuj dostawców technologii reklamowych

Korzystanie z funkcji oferowania nagród za obejrzenie reklamy wideo wymaga udostępnienia danych poniższym dostawcom technologii reklamowych, którzy poinformowali nas o zgodności z RODO. Wszystkie te firmy muszą też przestrzegać zasad użycia danych, by zapewnić ochronę danych wydawcy.

Następujący dostawcy technologii reklamowych (w tym Google oraz inne źródła reklam i inni dostawcy usług) mogą wykorzystywać informacje o Twoich użytkownikach do personalizacji reklam i pomiarów:

Wyraźnie wskaż użytkownikom tych dostawców i uzyskaj zgodę użytkowników na wykorzystanie danych zgodnie z polityką Google w zakresie zgody użytkownika z UE.

Możesz wyszczególnić wybranych dostawców technologii reklamowych w ramach procesu uzyskiwania zgody na wykorzystanie danych albo zamieścić ich listę na osobnej stronie w swojej witrynie, na którą użytkownicy zostaną przekierowani podczas udzielania zgody na wykorzystanie danych. Aby zachować zgodność z polityką Google w zakresie zgody użytkownika z UE, w obu tych przypadkach musisz podać link do szczegółowego opisu działań realizowanych przez każdego dostawcę. (Powyższe linki prowadzą do witryn z informacjami dotyczącymi każdego dostawcy).

Skonfiguruj narzędzie do uzyskiwania zgody użytkowników na wykorzystanie danych

Musisz utworzyć własne okno z prośbą o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które będzie się wyświetlać użytkownikom z EOG w Twoich witrynach i aplikacjach.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?