Beleid

Voldoen aan het beleid ten aanzien van toestemming van gebruikers in de Europese Unie

Kies opties voor advertentieweergave en verkrijg toestemming van gebruikers

Overeenkomstig het geüpdatete beleid ten aanzien van toestemming van gebruikers in de Europese Unie van Google moet u bepaalde openbaarmakingen doen aan uw gebruikers in de Europese Economische Ruimte (EER) en indien wettelijk vereist toestemming verkrijgen voor het gebruik van cookies of andere lokale opslag, en om persoonsgegevens te verzamelen, te delen en te gebruiken om advertenties te personaliseren. Dit beleid weerspiegelt de vereisten van de ePrivacy-richtlijn van de EU en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

In dit artikel:

AdMob

Opmerking: Dit gedeelte is niet van toepassing op Google Play-producten ter beloning. 

Google wil uitgevers ondersteunen bij de uitvoering van taken om aan dit beleid te voldoen. Daarom biedt Google de hieronder beschreven opties voor advertentieweergave voor gebruikers in de EER. Als u geen wijzigingen aanbrengt, wordt de veelgebruikte set aanbieders van advertentietechnologie gebruikt.

De EER omvat de lidstaten van de Europese Unie en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Aan de slag

 1. Log in op uw AdMob-account via https://apps.admob.com.
 2. Klik op Opties voor blokkeren en dan Toestemming van gebruikers in de Europese Unie.
  De pagina 'Toestemming van gebruikers in de Europese Unie' wordt weergegeven. Update de instellingen voor de gedeelten op deze pagina zoals hieronder wordt beschreven.
  Opmerking: Als u de vorige versie van AdMob gebruikt, klikt u in plaats daarvan op Inkomsten genereren en dan Alle apps en dan Toestemming van gebruikers in de Europese Unie.

Aanbieders van advertentietechnologie selecteren

Google wil u helpen het geüpdatete Google-beleid ten aanzien van toestemming van gebruikers in de Europese Unie na te leven. Daarom heeft u de mogelijkheid de aanbieders van advertentietechnologie van uw voorkeur te selecteren uit een lijst van bedrijven die ons informatie hebben gegeven over hun naleving van de AVG. Al deze bedrijven moeten ook voldoen aan ons beleid inzake gegevensgebruik om ervoor te zorgen dat gegevens van uitgevers zijn beschermd.

Als u deze aanbieders van advertentietechnologie selecteert (waaronder Google en andere advertentiebronnen en leveranciers), kunnen zij gegevens over uw gebruikers gebruiken om advertenties te personaliseren en te meten.

Aanbieders van advertentietechnologie zijn geen bemiddelingsnetwerken. Deze selectie heeft geen invloed op bemiddeling.
 1. Klik op Een csv met opbrengstgegevens downloaden om te bepalen welke aanbieders van advertentietechnologie u moet selecteren.
  Opmerking: De omzetgegevens voor aanbieders van advertentietechnologie zijn schattingen. Ook is er sprake van overlap: bij een enkele vertoning kunnen meerdere aanbieders van advertentietechnologie zijn betrokken. In die gevallen wordt de impact op de opbrengst dubbel geteld over meerdere rijen.
 2. Kies een veelgebruikte set aanbieders van advertentietechnologie of maak een aangepaste set:
  • Veelgebruikte set aanbieders van advertentietechnologie: deze instelling wordt gebruikt, tenzij u een wijziging aanbrengt op deze pagina.
  • Aangepaste set aanbieders van advertentietechnologie: selecteer de aanbieders van advertentietechnologie van uw voorkeur.
 3. Zorg ervoor dat het voor de gebruikers duidelijk is welke aanbieders u heeft geselecteerd en verkrijg toestemming van de gebruikers in overeenstemming met het Google-beleid ten aanzien van toestemming van gebruikers in de Europese Unie.
  U kunt dit doen door de aanbieders van advertentietechnologie die u heeft gekozen, te vermelden in een toestemmingsproces of door deze te vermelden op een afzonderlijke pagina van uw site waarnaar u gebruikers doorverwijst vanuit een toestemmingsproces. In beide gevallen moet u een link bieden naar de door iedere aanbieder geleverde informatie waarin de activiteiten van de aanbieder worden beschreven. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan het Google-beleid ten aanzien van toestemming van gebruikers in de Europese Unie. U vindt de relevante URL's in de beschikbare csv-bestanden (voor uw aangepaste lijst of voor de lijst van veelgebruikte aanbieders).

Toestemming verkrijgen instellen

Raadpleeg de Google Developers-handleiding (Android, iOS) voor informatie over het gebruik van het toestemmingsdialoogvenster van Google of maak uw eigen toestemmingsdialoogvenster dat op uw sites of in uw apps een bericht weergeeft waarin gebruikers in de EER om toestemming wordt gevraagd.

Nadat u uw app-code heeft geüpdatet, uploadt u uw app opnieuw naar Google Play of de App Store. U heeft mogelijk uw uitgever-ID nodig.

Voorbeeld van uitgever-ID: pub-000000000000000000


Google Play-producten ter beloning

Opmerking: Dit gedeelte is niet van toepassing op AdMob. 

Aanbieders van advertentietechnologie

Producten ter beloning delen gegevens met de volgende aanbieders van advertentietechnologie die ons informatie hebben gegeven over hun naleving van de AVG. Al deze aanbieders moeten ook voldoen aan ons beleid inzake gegevensgebruik om ervoor te zorgen dat gegevens van uitgevers zijn beschermd.

Deze aanbieders van advertentietechnologie (waaronder Google en andere advertentiebronnen en leveranciers) kunnen gegevens over uw gebruikers gebruiken om advertenties te personaliseren en te meten.

Zorg ervoor dat het voor de gebruikers duidelijk is wie deze aanbieders zijn en verkrijg toestemming van de gebruikers in overeenstemming met het Google-beleid ten aanzien van toestemming van gebruikers in de Europese Unie.

U kunt dit doen door de aanbieders van advertentietechnologie die u heeft gekozen, te vermelden in een toestemmingsproces of door deze te vermelden op een afzonderlijke pagina van uw site waarnaar u gebruikers doorverwijst vanuit een toestemmingsproces. In beide gevallen moet u een link bieden naar de door iedere aanbieder geleverde informatie waarin de activiteiten van de aanbieder worden beschreven. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan het Google-beleid ten aanzien van toestemming van gebruikers in de Europese Unie. (De bovenstaande links voor iedere aanbieder leiden naar hun detailpagina's.)

Toestemming verkrijgen instellen

Momenteel moet u uw eigen toestemmingsdialoogvenster maken dat op uw sites of in uw apps een bericht weergeeft waarin gebruikers in de EER om toestemming wordt gevraagd.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?