Otrzymuj spersonalizowane wskazówki dotyczące optymalizacji, zadbaj o kondycję konta i dokończ konfigurację na ulepszonej stronie „Moja strona AdMob”.

Zasady programów AdMob i AdSense

Narzędzia ułatwiające wydawcom przestrzeganie zasad RODO

Dla Google najważniejszy jest użytkownik. Nigdy nie sprzedajemy danych osobowych użytkowników, a nasze narzędzia, np. Moje konto, Dlaczego ta reklama?Wyłącz tę reklamę zapewniają przejrzyste zasady dotyczące ochrony prywatności i kontrolę nad wyświetlaniem reklam. Inwestujemy też w inicjatywy takie jak Coalition for Better Ads, Digital News Initiative, Google News Initiativeads.txt, by zapewnić naszym wydawcom wydajny i zrównoważony ekosystem reklam oraz umożliwić im rozwój.

W sierpniu 2017 roku ogłosiliśmy, że dostosujemy nasze usługi, aby były zgodne z przepisami nowego unijnego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), które dotyczy użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Wielkiej Brytanii. 

W tym artykule znajdziesz dodatkowe informacje o tym, jak pomagamy wydawcom stosować się do zapisów tego rozporządzenia. Znajdziesz tam też odpowiedzi na niektóre z najczęstszych pytań.

Obowiązki administratora

W przypadku usług dla wydawców (Google Ad Manager, Ad Exchange, AdMob i AdSense) firma Google i jej klienci działają jako niezależni administratorzy danych osobowych. Mamy uprawnienia administratora, ponieważ regularnie podejmujemy decyzje dotyczące danych, by dostarczać i ulepszać nasze usługi, np. testujemy algorytmy wyświetlania reklam, monitorujemy czas oczekiwania użytkowników i zapewniamy dokładne działanie systemu prognozowania. Wykorzystujemy też dane w różnych funkcjach, takich jak Zoptymalizowane ustalanie cen w aukcjach otwartych, by wyświetlać trafne i skuteczne reklamy. Więcej informacji o przetwarzaniu danych w usługach Google Ad Manager i Ad Exchange znajdziesz tutaj.

Uprawnienia administratora danych nie dają firmie Google żadnych dodatkowych praw związanych z danymi uzyskanymi w wyniku korzystania przez wydawców z tych usług. Korzystanie z tych danych przez firmę Google nadal podlega warunkom umów z wydawcami oraz ustawieniom wybranym przez wydawców w interfejsie naszych usług.

Nie musisz prosić użytkowników o zgodę na wykorzystywanie danych o ich aktywności na stronach Google (uzyskujemy ją sami, gdy użytkownik odwiedza nasze strony). Użytkownicy muszą jednak wyrazić zgodę na to, że korzystasz z usług reklamowych Google w swoich usługach. Już teraz w niektórych przypadkach wymagamy uzyskania zgody użytkowników z EOG i Wielkiej Brytanii. Aktualizujemy te wymagania, aby były zgodne z RODO. Możesz dodać na swojej stronie link do naszej strony dla użytkowników, na której wyjaśniamy, jak Google zarządza danymi w usługach reklamowych. W ten sposób spełnisz wymóg naszej polityki w zakresie zgody użytkownika z UE, która zobowiązuje Cię do informowania użytkowników o tym, jak Google wykorzystuje ich dane osobowe.

Funkcje związane z przetwarzaniem danych

W przypadku niektórych funkcji Ad Managera i Ad Exchange Google działa jako podmiot przetwarzający dane. W takich sytuacjach Google przetwarza dane wyłącznie w imieniu odpowiednich wydawców i zgodnie z ich instrukcjami.

Obecnie zaszyfrowane sygnały od wydawców są jedyną funkcją przetwarzającą dane.

Pomoc związana z uzyskiwaniem zgody użytkowników na wykorzystanie danych

RODO nakłada na nasz ekosystem nowe ważne zobowiązania (zobacz „Wytyczne dotyczące zgodności z przepisami RODO” poniżej). Zmiany, które wprowadziliśmy w naszej polityce w zakresie zgody użytkownika z UE, odzwierciedlają te wymagania. Zaktualizowaliśmy naszą stronę pomocy dotyczącą polityki w zakresie zgody użytkownika z UE, by zawierała odpowiedzi na pytania, które otrzymaliśmy od klientów.

Opracowaliśmy szereg opcjonalnych narzędzi, które ułatwią Ci uzyskanie zgody użytkowników Twoich stron i aplikacji:

Zamierzamy nadal pracować wspólnie z organizacją IAB Europe nad zasadami dotyczącymi przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych. Postaramy się też, by rozwiązania branżowe działały z usługami reklamowymi Google dla wydawców (Google Ad ManagerAdSense).

Kontrola nad personalizacją reklam

Przygotowaliśmy też dla wydawców mechanizmy personalizacji reklam:

  • Ustawienia dostawców technologii reklamowych (Centrum pomocy Google Ad Managera, Centrum pomocy AdMobCentrum pomocy AdSense), które pozwalają wybrać partnerów na potrzeby pomiaru skuteczności reklam oraz wyświetlania ich użytkownikom z EOG i Wielkiej Brytanii korzystającym z Twoich stron i aplikacji, jeśli sprzedajesz zasoby reklamowe w zautomatyzowanych kanałach, np. w ramach gwarantowanej automatyzacji. Możesz wybrać preferowanych partnerów z listy firm, które poinformowały nas o zgodności z RODO. Wszystkie te firmy muszą też przestrzegać zasad użytkowania danych, by zapewnić ochronę danych użytkowników. Pełną listę dostawców technologii reklamowych dostępnych w tym narzędziu znajdziesz w Centrum pomocy Google Ad Managera, Centrum pomocy AdSenseCentrum pomocy AdMob (partnerzy zajmujący się pomiarami skuteczności reklam i technologiami reklamowymi, którzy nie przekazali nam jeszcze tych informacji, powinni skontaktować się z nami za pomocą tego formularza).
  • Rozwiązanie do obsługi reklam niespersonalizowanych (Centrum pomocy Google Ad ManageraCentrum pomocy AdSense), dzięki któremu możesz dać użytkownikom z EOG i Wielkiej Brytanii wybór reklam spersonalizowanych lub niespersonalizowanych (albo wyświetlać wszystkim użytkownikom z EOG i Wielkiej Brytanii tylko reklamy niespersonalizowane). Reklamy niespersonalizowane wykorzystują tylko informacje kontekstowe, w tym informacje o przybliżonej ogólnej lokalizacji (na poziomie miasta).
    • Chociaż reklamy te nie wykorzystują plików cookie na potrzeby personalizacji reklam, to używają ich, by umożliwiać ograniczenie liczby wyświetleń, generowanie zbiorczych raportów dotyczących reklam oraz walkę z oszustwami i nadużyciami. Dlatego uzyskanie zgody na użycie plików cookie w tych celach jest wymagane w przypadku użytkowników z krajów, do których mają zastosowanie przepisy unijnej dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej dotyczące plików cookie.

Europejskie przepisy dotyczące ochrony prywatności dzieci

W sierpniu 2020 r. ogłosiliśmy, że dostosujemy nasze usługi do wymogów kodeksu projektowania w sposób dostosowany do wieku (Age Appropriate Design Code, kodeks AADC) mającego zastosowanie do użytkowników w Wielkiej Brytanii, a także do dodatkowych przepisów, mających zastosowanie do użytkowników na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii, dotyczących ochrony prywatności dzieci.

Zgodnie z zapisami kodeksu AADC oraz pokrewnych przepisów dotyczących ochrony prywatności dzieci wydawcy nie mogą wyświetlać reklam spersonalizowanych użytkownikom poniżej 18 roku życia w Europejskim Obszarze Gospodarczym, Wielkiej Brytanii ani Szwajcarii. Jako wydawca możesz oznaczyć żądanie reklamy jako objęte ograniczonym przetwarzaniem danych za pomocą tagu TFUA, stosowanego w przypadku żądań skierowanych do użytkowników, którzy nie ukończyli 18 lat. Google zastosuje środki ochrony, które będą zapobiegać wyświetlaniu reklam z kategorii skierowanych do określonych grup wiekowych.

Wytyczne dotyczące zgodności z przepisami RODO

Więcej informacji o rozporządzeniu RODO i jego skutkach dla internetowych wydawców i reklamodawców znajdziesz w tych dokumentach:

Wytyczne dotyczące regulacji związanych z uzyskiwaniem zgody na pliki cookie w reklamach znajdziesz w tych dokumentach:

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

true
<p>„Moja strona AdMob” – spersonalizowana strona pomocy, która pozwoli Ci jeszcze lepiej korzystać z AdMob.</p>

Przedstawiamy ulepszoną stronę pomocy „Moja strona AdMob”, która zawiera ważne, spersonalizowane informacje związane z Twoim kontem. Dzięki niej zadbasz o kondycję swojego konta, nie zapomnisz o niezbędnej konfiguracji i otrzymasz wskazówki dotyczące optymalizacji wybrane specjalnie pod kątem Twoich aplikacji. Wkrótce podamy więcej informacji na ten temat.

Więcej informacji

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73175
false