Báo cáo

Chuyển giữa các bảng báo cáo Dàn xếp

Dữ liệu hiển thị ở cuối báo cáo Dàn xếp có thể được hiển thị ở một trong hai bảng riêng biệt: Mạng dàn xếpDàn xếp kiểu thác nước. Tại một thời điểm, hệ thống chỉ có thể hiển thị một trong những bảng này và việc bạn thấy bảng nào dựa trên các thứ nguyênbộ lọc bạn chọn.

AdMob sẽ tự động chuyển giữa hai bảng báo cáo khi bạn thực hiện thay đổi đối với báo cáo.

Bảng báo cáo mạng dàn xếp

Bảng báo cáo mạng dàn xếp tập trung vào các mạng quảng cáo mà bạn đang sử dụng cho dàn xếp và hiệu quả hoạt động của từng mạng. Đây là bảng mặc định. Để xem bảng này, hãy thêm một hoặc nhiều bộ lọc hoặc thứ nguyên sau: 

  • Thứ nguyên Nguồn quảng cáo
  • Bộ lọc Nguồn quảng cáo
  • Thứ nguyên Bản sao nguồn quảng cáo
  • Thứ nguyên Nhóm dàn xếp
  • Bộ lọc Nhóm dàn xếp

Bảng báo cáo Dàn xếp kiểu thác nước

Bảng báo cáo dàn xếp kiểu thác nước cho bạn biết hiệu quả hoạt động của AdMob như một nền tảng dàn xếp cho ứng dụng của bạn. Bảng này bao gồm thông tin về số yêu cầu, số lượt hiển thị và số lượt nhấp. Để xem bảng này, hãy xóa tất cả các bộ lọc hoặc thứ nguyên sau: 

  • Thứ nguyên Nguồn quảng cáo
  • Bộ lọc Nguồn quảng cáo
  • Thứ nguyên Bản sao nguồn quảng cáo
  • Thứ nguyên Nhóm dàn xếp
  • Bộ lọc Nhóm dàn xếp
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố