Raporty

Przełączanie między tabelami raportów zapośredniczenia

Dane wyświetlane w dolnej części raportu zapośredniczenia reklam są przedstawiane w dwóch oddzielnych tabelach – Sieci zapośredniczenia i Kaskada zapośredniczenia. Za każdym razem wyświetlana jest tylko jedna tabela. Widoczna tabela oparta jest na wybranych przez Ciebie wymiarach i filtrach.

AdMob automatycznie przełącza się między dwiema tabelami, kiedy wprowadzasz zmiany w raporcie.

Tabela raportu sieci zapośredniczenia

Tabela raportu sieci zapośredniczenia obejmuje informacje o sieciach reklamowych wykorzystywanych w zapośredniczeniu oraz wyniki każdej z nich. Jest to tabela domyślna. Aby wyświetlić tę tabelę, dodaj do tabeli raportu wymiar Źródła reklamy lub filtruj raport według Źródła reklamy.

Oprócz żądań, wyświetleń i kliknięć w tabeli raportu sieci zapośredniczenia możesz wyświetlić współczynnik wypełnienia według źródła reklamy (jeśli dodasz dane Współczynnik wypełnienia do tabeli raportu).

U dołu tabeli raportu sieci zapośredniczenia są wyświetlane dwie wartości: łączna liczba żądań i unikalne żądania.

Łączna liczba żądań

Łączna liczba żądań reklamy wyświetlonych w każdej sieci reklamowej. Niektóre z tych żądań są przekazywane przez stos zapośredniczenia, dlatego mogą zostać policzone więcej niż raz. 

Przykład: jedno żądanie wysłane do sieci A, sieci B i sieci C w stosie zapośredniczenia zostanie policzone trzy razy.

Unikalne żądania

Łączna liczba unikalnych prób żądania reklamy. To samo żądanie pojawiające się wielokrotnie nie jest liczone jako kilka żądań. Każde liczone jest tylko raz, niezależnie od tego, ile sieci otrzyma to żądanie po tym, jak zostanie ono przekazane przez stos zapośredniczenia. 

Przykład: jedno żądanie wysłane do sieci A, sieci B i sieci C w stosie zapośredniczenia zostanie policzone tylko jeden raz.

Tabela raportu kaskady zapośredniczenia

W tabeli raportu kaskady zapośredniczenia znajdziesz wyniki AdMob jako platformy zapośredniczenia dla Twoich aplikacji. Zawiera informacje o żądaniach, wyświetleniach i kliknięciach. Aby ją wyświetlić, usuń wymiar Źródło reklamy z tabeli raportu i filtr Źródło reklamy u góry raportu. 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?