דוחות

מעבר בין הטבלאות של דוח תהליך בחירת הרשת

הנתונים בחלק התחתון של דוח תהליך בחירת הרשת (Mediation) מוצגים באחת משתי טבלאות נפרדות: הטבלה רשתות בתהליך בחירת הרשת והטבלה מפל מים של תהליך בחירת הרשת. אפשר לראות רק טבלה אחת בכל פעם. כל טבלה שמוצגת מבוססת על המאפיינים ועל המסננים שבחרתם.

AdMob מציג כל פעם את הטבלה המתאימה באופן אוטומטי בזמן שאתם עורכים את השינויים בדוח.

הטבלה 'רשתות בתהליך בחירת הרשת' בדוח

הטבלה 'רשתות בתהליך בחירת הרשת' מתמקדת ברשתות המודעות המשמשות אתכם בתהליך בחירת הרשת ומפרטת את הביצועים של כל אחת מהן. זו הטבלה שמוגדרת כברירת מחדל. כדי לראות את הטבלה, מוסיפים לטבלת הדוח את המאפיין מקור מודעה או מסננים את הדוח לפי מקור מודעה.

מלבד בקשות, חשיפות וקליקים, הטבלה 'רשתות בתהליך בחירת הרשת' בדוח יכולה להציג גם את שיעור המילוי לפי מקור מודעה, אם מוסיפים לטבלת הדוח את המדד שיעור מילוי.

בתחתית הטבלה 'רשתות בתהליך בחירת הרשת' מוצגים שני ערכי סיכום: סה"כ בקשות ובקשות ייחודיות.

סה"כ בקשות

המספר הכולל של בקשות למודעות שהגיעו לכל רשת מודעות. ייתכן שחלק מהבקשות ייספרו יותר מפעם אחת בזמן שהן עוברות דרך רשימת הרשתות בתהליך בחירת הרשת. 

דוגמה: בקשה אחת שמגיעה לרשת א', לרשת ב' ולרשת ג' ברשימת הרשתות בתהליך בחירת הרשת נספרת 3 פעמים.

בקשות ייחודיות

המספר הכולל של ניסיונות ייחודיים לשלוח בקשה למודעה. בחישוב המספר הכולל, המערכת סופרת כל בקשה פעם אחת בלבד, גם אם הבקשה מגיעה ליותר מרשת אחת בזמן שהיא עוברת ברשימת הרשתות בתהליך בחירת הרשת. 

דוגמה: בקשה אחת שנשלחת לרשת A, לרשת B ולרשת C ברשימת הרשתות בתהליך בחירת הרשת נספרת פעם אחת בלבד.

הטבלה 'מפל מים של תהליך בחירת הרשת' בדוח

הטבלה 'מפל מים של תהליך בחירת הרשת' מראה את הביצועים של AdMob כפלטפורמה לתהליך בחירת רשתות לאפליקציות. היא כוללת מידע על בקשות, חשיפות וקליקים. כדי להציג אותה, צריך להסיר מטבלת הדוח את המאפיין מקור מודעה ולהסיר את המסנן מקור מודעה שנמצא בחלק העליון של הדוח. 

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה