Přehledy

Přepínání mezi tabulkami přehledu zprostředkování

Údaje zobrazené ve spodní části přehledu zprostředkování lze zobrazit v jedné ze dvou odlišných tabulek: v tabulce Sítě zprostředkování a tabulce Postup akcí při zprostředkování. V přehledu se zobrazuje pouze jedna z nich podle toho, jaké dimenzefiltry zvolíte.

Při úpravách přehledu bude služba AdMob automaticky přepínat mezi oběma tabulkami přehledu.

Tabulka přehledu Síť zprostředkování

Tabulka přehledu Síť zprostředkování se zaměřuje na reklamní sítě, které ke zprostředkování využíváte, a jejich výkon. Zobrazuje se ve výchozím nastavení. Chcete-li ji zobrazit, přidejte do tabulky přehledu dimenzi Zdroj reklamy, případně vyfiltrujte přehled podle zdroje reklamy.

Přidáte-li do tabulky přehledu metriku Míra naplnění, bude tabulka přehledu Síť zprostředkování kromě počtu žádostí, zobrazení a kliknutí uvádět i míru naplnění jednotlivých zdrojů reklamy.

Ve spodní části tabulky přehledu sítě zprostředkování jsou uvedeny dva součty: celkový počet žádostíjedinečné žádosti.

Celkový počet žádostí

Celkový počet žádostí o reklamu zaznamenaných jednotlivými reklamními sítěmi. Žádosti procházejí sadou zprostředkování a některé mohou být započteny vícekrát. 

Příklad: Jedna žádost odeslaná v sadě zprostředkování síti A, síti B a síti C se započte třikrát.

Jedinečné žádosti

Celkový počet jedinečných pokusů o žádost o reklamu. Jednotlivé žádosti nejsou v tomto počtu zahrnuty vícekrát. Každá žádost se naopak započítá pouze jednou bez ohledu na to, kolika sítím bude doručena během procházení sady zprostředkování. 

Příklad: Jedna žádost odeslaná v sadě zprostředkování síti A, síti B a síti C se započte pouze jednou.

Tabulka přehledu Postup akcí při zprostředkování

Tabulka přehledu Postup akcí při zprostředkování udává výkon služby AdMob v roli platformy pro zprostředkování pro vaše aplikace a uvádí informace o počtu žádostí, zobrazení a kliknutí. Chcete-li ji zobrazit, odeberte z tabulky přehledu dimenzi Zdroj reklamy a v horní části přehledu odstraňte filtr Zdroj reklamy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory