Отчети

Превключване между таблиците в отчета за посредничеството

Данните в долната част на отчета за посредничеството могат да се показват в една от две различни таблици: Мрежи за посредничество и Поток за посредничество. В даден момент може да се показва само една от тях, като тя се определя въз основа на величините и филтрите, които сте избрали.

AdMob ще превключва автоматично между таблиците, когато променяте отчета.

Таблица „Мрежи за посредничество“

Таблицата „Мрежи за посредничество“ е съсредоточена върху рекламните мрежи, които използвате за посредничество, и тяхната ефективност. Това е стандартната таблица. За да видите тази таблица, добавете един или няколко от следните филтри и величини: 

  • Величина Източник на реклама
  • Филтър Източник на реклама
  • Величина Екземпляр на източника на реклама
  • Величина Група за посредничество
  • Филтър Група за посредничество

Таблица „Поток за посредничество“

Таблицата „Поток за посредничество“ Ви показва ефективността на AdMob като платформа за посредничество за приложенията Ви. Тя включва информация за заявките, импресиите и кликванията. За да видите тази таблица, премахнете всички от следните филтри и величини: 

  • Величина Източник на реклама
  • Филтър Източник на реклама
  • Величина Екземпляр на източника на реклама
  • Величина Група за посредничество
  • Филтър Група за посредничество
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си