Отчети

Превключване между таблиците в отчета за посредничеството

Данните в долната част на отчета за посредничеството могат да се показват в една от две различни таблици: Мрежи за посредничество и Поток за посредничество. В даден момент може да се показва само една от тях, като тя се определя въз основа на величините и филтрите, които сте избрали.

AdMob ще превключва автоматично между таблиците, когато променяте отчета.

Таблица „Мрежи за посредничество“

Таблицата „Мрежи за посредничество“ е съсредоточена върху рекламните мрежи, които използвате за посредничество, и тяхната ефективност. Това е стандартната таблица. За да я видите, добавете към таблицата величината Източник на рекламата или филтрирайте отчета по Източник на рекламата.

Освен заявките, импресиите и кликванията, в таблицата „Мрежи за посредничество“ може да се показва и процентът на запълване по източник на рекламата, ако добавите към нея показателя Процент на запълване.

В края на таблицата се показват две общи стойности: общо заявки и отделни заявки.

Общо заявки

Общият брой заявки за реклами, получени във всяка рекламна мрежа. Някои от тези заявки може да се отчетат повече от веднъж при движението на заявката в групата от посредничества. 

Пример: Една заявка, отправена към Мрежа А, Мрежа Б и Мрежа В в групата от посредничества, ще се отчете три пъти

Отделни заявки

Общият брой отделни опити за заявка за реклама. Той не отчита една и съща заявка няколко пъти. Всяка заявка се отчита само веднъж, независимо колко мрежи са я получили при движението й в групата от посредничества. 

Пример: Една заявка, отправена към Мрежа А, Мрежа Б и Мрежа В в групата от посредничества, ще се отчете само веднъж

Таблица с каскада от посредничества

Таблицата „Поток за посредничество“ Ви показва ефективността на AdMob като платформа за посредничество за приложенията Ви. Тя включва информация за заявките, импресиите и кликванията. За да я видите, премахнете величината Източник на рекламата от таблицата и премахнете филтъра Източник на рекламата от горната част на отчета. 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?