Отчети

Експортиране на данни за минали периоди от предишните отчети

Поради разлики в управлението и съхраняването на отчетните данни в новата бета версия на отчитането в AdMob данните за посредничеството за минали периоди няма да са налице в новия потребителски интерфейс. 

Пак имате достъп до отчетните си данни за минали периоди (включително данните за посредничеството), като кликнете върху връзката Към предишните отчети в края на страницата с отчети в AdMob. Тези данни ще се предлагат ограничено време и Ви препоръчваме да ги експортирате, ако искате да ги запазите. 

За да експортирате данните за минали периоди от предишните отчети:

  1. Кликнете върху Към предишните отчети.
  2. Кликнете върху съответния раздел в горната част на страницата с отчети, за да преминете към отчета, който искате да експортирате.
  3. Извършете желаните корекции на датите, филтрите и величините в отчета. Експортираните данни ще включват всички отчетни показатели, но ще бъдат персонализирани посредством същите филтри и величини, които сте добавили към отчета си в AdMob.
  4. Кликнете върху ЕКСПОРТИРАНЕ в горната част на отчета, за да изтеглите пълните данни за него като .CSV файл. 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?