Prehľady

Správa prehľadov

Všetky svoje prehľady služby AdMob nájdete na stránke prehľadov v účte AdMob. Ak chcete prejsť na stránku prehľadov, prihláste sa do účtu AdMob a potom kliknite na možnosť Prehľady na bočnom paneli.

Použitie predvolených prehľadov

Navrchu stránky prehľadov nájdete dve tlačidlá vedúce k predvoleným prehľadom, ktoré poskytuje AdMob.

  • Prehľad Siete AdMob: Zobrazuje údaje o aplikáciách, zárobkoch a zobrazeniach. 
  • Prehľad sprostredkovania: Zobrazuje údaje o vplyve nastavenia sprostredkovania na vaše zárobky. 

Sú navrhnuté ako samostatné informačné prehľady, no môžete ich použiť aj ako šablóny na vytvorenie vlastných uložených prehľadov. Oba predvolené prehľady je možné prispôsobiť výberom odlišných metrík, dimenzií a filtrov a ich následným uložením v podobe nových prehľadov.

Používanie knižnice prehľadov

Spodná polovica stránky prehľadov obsahuje vašu knižnicu prehľadov. Ide o zoznam všetkých prispôsobených prehľadov, ktoré ste uložili, prípadne boli s vami zdieľané ostatnými členmi účtu AdMob. Prehľady na zozname môžete zoradiť tak, že kliknete na hlavičky stĺpcov. Kliknutím na názov prehľadu ho zobrazíte, zatiaľ čo kliknutím na možnosť Viac vedľa prehľadu zobrazíte ďalšie možnosti.

Ak ste členom účtu AdMob s viacerými používateľmi, budú prehľady, ktoré uložíte, pridané do knižníc prehľadov pre všetkých členov účtu. Ďalšie informácie

 

Knižnica prehľadov nebude vygenerovaná, kým si neuložíte svoj prvý prehľad alebo ho s vami nebude niekto zdieľať.

Význam stĺpcov

Stĺpce v knižnici prehľadov vám poskytujú informácie o každom z uložených prehľadov a uložených prehľadoch, ktoré boli s vami zdieľané ostatnými členmi účtu AdMob.

  • Prehľady: Obsahuje názvy prehľadov v knižnici prehľadov.
  • Typ: Označuje predvolený prehľad, na ktorom sa zakladá vlastný prehľad (napr. prehľad Siete AdMob alebo prehľad sprostredkovania). Tieto prehľady majú jedinečné skupiny metrík a dimenzií, preto môže byť potrebné zvážiť ich typ, skôr než použijete existujúci uložený prehľad ako šablónu pre nový prehľad.
  • Dátum vytvorenia: Zaznamenáva dátum, kedy bol prehľad vytvorený a uložený do knižnice prehľadov.
  • Posledná úprava: Zaznamenáva dátum, kedy boli vykonané zmeny uloženého prehľadu.

Možnosti prehľadu

Pri každom prehľade na zozname môžete kliknúť na položku Viac, čím získate prístup k nasledujúcim možnostiam:

  • Stiahnuť CSV: Stiahne prehľad vo formáte súboru .CSV, ktorý môžete používať mimo služby AdMob.
  • Uložiť ako: Uloží kópiu prehľadu na vytvorenie nového uloženého prehľadu.
  • Premenovať: Premenuje prehľad všade, kde sa v službe AdMob zobrazuje, vrátane knižnice prehľadov.
  • Odstrániť: Odstrániť prehľad zo všade, kde sa v službe AdMob zobrazuje, vrátane knižnice prehľadov. Prehľad už nebude prístupný a nebude ho možné obnoviť. Táto akcia je konečná a nie je možné ju vrátiť späť.

Ak ste členom účtu AdMob s viacerými používateľmi, budú prehľady, ktoré odstránite, odstránené z knižníc prehľadov pre všetkých členov účtu. Ďalšie informácie

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory