Център за преглед на реклами и контроли за блокиране

Подаване на сигнал за реклама в Центъра за преглед на реклами

Рекламите в програмата ни се преглеждат съгласно конкретните указания за рекламиране. Макар да полагаме всички усилия, за да гарантираме, че реклами, нарушаващи нашите правила, не се пускат преди извършването на преглед, възможно е някои реклами да се показват в Google, преди специалистите ни да са ги проверили.

Когато блокирате реклама в Центъра за преглед на реклами, можете също да подадете сигнал за нея, ако смятате, че нарушава правилата ни. След това някой от специалистите ни ще я прегледа. Въпреки че не отговаряме на отзивите Ви, ние ги използваме, за да ни помогнат да подобрим рекламирането в мрежата на Google.

Препоръчваме да подадете сигнал за реклама, ако тя нарушава едно или повече от тези правила:

Ако горепосочените правила не обхващат причината за подаване на сигнал за реклама, можете да прегледате по-подробни списъци с правила в указанията ни за рекламиране:

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?