Nastavení maximálního hodnocení obsahu reklamy

Některé typy reklam mohou být pro uživatele vaší aplikace vhodnější než jiné. Budou-li se uživatelům zobrazovat reklamy, které jsou pro ně nejvhodnější, může to zlepšit jejich celkový dojem z reklamy a v konečném důsledku zvýšit tržby z vaší aplikace.

Nastavení maximálního hodnocení obsahu reklamy vám může pomoci získat větší kontrolu nad obsahem reklam zobrazovaných vašim uživatelům.

Štítky digitálního obsahu

Služba AdMob používá k posouzení vhodnosti obsahu reklamy pro různé typy publika štítky digitálního obsahu. Tyto štítky jsou podobné hodnocením, které různé organizace přiřazují filmům či videohrám.

Štítky digitálního obsahu se dělí takto:

 • G (General audiences – veškeré publikum): Obsah vhodný pro veškeré publikum včetně rodin a dětí.
 • PG (Parental guidance – rodičovský dozor): Obsah vhodný pro většinu typů publika pod rodičovským dozorem. Může zahrnovat témata jako nerealistické násilí v animovaných filmech.
 • T (Teen – pro dospívající): Obsah vhodný pro publikum od třinácti let. Může zahrnovat témata jako zdraví, sociální sítě, děsivé výjevy a bojové sporty.
 • MA (Mature audiences – pro dospělé): Obsah vhodný pouze pro dospělé. Může zahrnovat témata jako alkohol, hazardní hry, sexuální obsah a zbraně.

Selecting a given digital content label will not change any general or sensitive category exclusions you’ve applied to your account and will not override applicable legal restrictions. 

For example, if you’ve disabled gambling ads or gambling is not permitted in your country, selecting the Mature (MA) rating does not enable gambling ads.

Obchody Google Play a Apple App Store používají vlastní systém hodnocení a označování obsahu pro různé věkové skupiny. Následující tabulka vám pomůže rozhodnout, který štítek digitálního obsahu nejlépe odpovídá publiku vaší aplikace.

Hodnocení digitálního obsahu Google Play (Android) App Store (iOS)
G 3+ 4+
PG 7+ 9+
T 12+ 12+
MA 16+, 18+ 17+

 

Hodnocení obsahu v obchodu Google Play a obchodu s aplikacemi uvádí minimální věkovou hranici pro obsah dané aplikace. Hodnocení obsahu ovšem neříká, zda je aplikace určena pro uživatele konkrétního věku.

Nastavení maximálního hodnocení obsahu reklamy u aplikace a v účtu

V uživatelském rozhraní AdMob můžete maximální hodnocení obsahu reklamy nastavit u konkrétní aplikace nebo pro celý účet.

Pokud nastavíte maximální hodnocení obsahu reklamy pro jednotlivé žádosti o reklamu pomocí sady SDK, toto hodnocení přepíše ostatní hodnocení nastavená v uživatelském rozhraní AdMob. 

Když je maximální hodnocení obsahu reklamy v sadě SDK nastaveno například na hodnotu T a ve službě AdMob na hodnotu PG, bude obsah reklamy zahrnovat reklamy s hodnocením T. 

Pokud nastavíte maximální hodnocení obsahu reklamy u konkrétní aplikace, toto hodnocení přepíše ostatní hodnocení nastavená ve vašem účtu AdMob. 

Když je maximální hodnocení obsahu reklamy pro celý účet nastaveno například na hodnotu PG a u aplikace na hodnotu T, bude obsah reklamy pro danou aplikaci zahrnovat reklamy s hodnocením T.  

Nastavení maximálního hodnocení obsahu reklamy pro celý účet

 1. Přihlaste se k účtu AdMob na adrese https://apps.admob.com.
 2. Na postranním panelu klikněte na Nastavení blokování.
 3. Klikněte na kartu Hodnocení obsahu reklamy.
 4. Vyberte maximální hodnocení obsahu reklamy, které chcete použít na celý účet. Měli byste zvolit maximální hodnocení obsahu reklamy, které je vhodné pro uživatele vašich aplikací.
  Hodnota, kterou zde nastavíte, se vztahuje na všechny aplikace, které vycházejí z nastavení na úrovni účtu. Každé hodnocení je kumulativní. Pokud například vyberete hodnocení T, budou zahrnuty reklamy s hodnocením obsahu G, PG a T, ale reklamy s hodnocením MA budou blokovány. 
 5. Klikněte na tlačítko Uložit.

Nastavení maximálního hodnocení obsahu reklamy u jednotlivých aplikací

 1. Přihlaste se k účtu AdMob na adrese https://apps.admob.com.
 2. Na postranním panelu klikněte na Aplikace.
 3. Vyberte název aplikace. Pokud ji nevidíte v seznamu posledních aplikací, můžete kliknout na možnost Zobrazit všechny aplikace a vyhledat ji v seznamu všech aplikací, které jste do služby AdMob přidali.
 4. Klikněte na Nastavení blokování pod názvem vaší aplikace na postranním panelu.
 5. Klikněte na kartu Hodnocení obsahu reklamy.
 6. Kliknutím na přepínač Podle nastavení na úrovni účtu vypněte u této aplikace přiřazování maximálního hodnocení obsahu reklamy podle účtu.
 7. Vyberte maximální hodnocení obsahu reklamy, které chcete použít v této aplikaci. Měli byste zvolit takové hodnocení, které je vhodné pro její uživatele.
  Hodnota, kterou zde nastavíte, se vztahuje na všechny aplikace, které vycházejí z nastavení na úrovni účtu. Každé hodnocení je kumulativní. Pokud například vyberete hodnocení T, budou zahrnuty reklamy s hodnocením obsahu G, PG a T, ale reklamy s hodnocením MA budou blokovány. 
 8. Klikněte na tlačítko Uložit.

Odhadovaný dopad maximálního hodnocení obsahu reklamy

Když nastavíte nebo změníte maximální hodnocení obsahu reklamy pro konkrétní aplikaci nebo pro účet ve službě AdMob, vypočítá se v AdMob odhad, jak tato změna ovlivní zobrazení a tržby v síti AdMob. 

Poznámka: Odhady vycházejí z dat za uplynulých 30 dnů a nelze je brát jako ukazatele budoucího výkonu. Odhady se navíc vztahují pouze na zobrazení a tržby ze sítě AdMob.

Výjimky v rámci programu Pro celou rodinu

Pokud je aplikace součástí programu Pro celou rodinu, může být maximální hodnocení obsahu reklamy, které nastavíte v uživatelském rozhraní služby AdMob, přepsáno. Použita budou následující hodnocení:

 • Pro celou rodinu (určeno především dětem): Maximální hodnocení obsahu reklamy bude přepsáno a změněno na G. Příslušné aplikace mohou zobrazovat pouze reklamy s hodnocením G.
 • Pro celou rodinu (smíšené publikum): V případě, že je vyšší než PG, bude maximální hodnocení obsahu reklamy přepsáno a nastaveno na PG. Příslušné aplikace mohou zobrazovat pouze reklamy s hodnocením G nebo PG.

Nastavení maximálního hodnocení obsahu reklamy u každé jednotlivé žádosti o reklamu

Když maximální hodnocení obsahu reklamy nastavíte pomocí sady SDK, nastavujete hodnocení na úrovni každé jednotlivé žádosti o reklamu. To znamená, že můžete vzhled reklam přizpůsobit různým segmentům svého publika.

Pokud nastavíte maximální hodnocení obsahu reklamy pro jednotlivé žádosti o reklamu pomocí sady SDK, toto hodnocení přepíše ostatní hodnocení nastavená v uživatelském rozhraní AdMob. 

Když je maximální hodnocení obsahu reklamy v sadě SDK nastaveno například na hodnotu T a ve službě AdMob na hodnotu PG, bude obsah reklamy zahrnovat reklamy s hodnocením T. 

Používání parametru max_ad_content_rating v žádostech o reklamy

Když uživatel ve vaší aplikaci vygeneruje žádost o reklamu, můžete u této žádosti použít nastavení max_ad_content_rating a určit tak maximální hodnocení obsahu u reklam, které se použijí k naplnění tohoto požadavku. V takovém případě by se v rámci dané žádosti měly zobrazit pouze reklamy, jejichž štítek digitálního obsahu bude mít hodnocení stejné nebo nižší.

Příklady

 • Žádost o reklamu s parametrem max_ad_content_rating nastaveným na hodnotu T lze obsadit reklamami s hodnocením T, PG nebo G.
 • Žádost o reklamu s parametrem max_ad_content_rating nastaveným na hodnotu G lze obsadit pouze reklamami s hodnocením G.
Těmito nastaveními se přepíší ostatní nastavení maximálního hodnocení obsahu reklamy na úrovni aplikace a účtu.

Označování žádostí o reklamy

Na reklamy, které se nakonec ve vaší aplikaci zobrazí, mají vliv i další parametry označování. Každá značka má vlastní výchozí hodnotu. Bez ohledu na nastavení parametru max_ad_content_rating nebudou žádosti nikdy obsazovány reklamami, jejichž hodnocení je vyšší než daná výchozí hodnota.

Pokud je žádost z aplikace v programu… Výchozí hodnota je… Dostupné hodnoty
max_ad_content_rating jsou…
Pro celou rodinu
(určeno primárně dětem)
G G
Pro celou rodinu
(smíšené publikum)
PG G, PG
Neoznačeno / výchozí MA G, PG, T, MA

Implementace

Před implementací parametru max_ad_content_rating do žádostí o reklamy si přečtěte pokyny na webu Google Developers:

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?