16 октомври 2017 г.: Приемете актуализираните Общи условия

Общите ни условия бяха актуализирани и AdMob може да Ви подкани да приемете новата версия. Ако е така, ще трябва да приемете актуализираните Общи условия, за да продължите да използвате програмата. Ако профилът Ви в AdMob има няколко потребители, Общите условия трябва да бъдат приети от администратора му. 

За да приемете актуализираните Общи условия, изпълнете следните стъпки: 

  1. Влезте в профила си в AdMob на адрес https://apps.admob.com.
  2. Прегледайте Общите условия на AdSense.
  3. Поставете отметка в квадратчето, за да приемете Общите условия.
  4. Кликнете върху Accept.
Ако не приемете актуализираните Общи условия., ще загубите достъп до профила си в AdMob и до API.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?