Zapośredniczenie

Dodawanie zewnętrznej sieci reklamowej do grupy zapośredniczenia

Po utworzeniu grupy zapośredniczenia musisz dodać źródła reklam, aby wypełnić otrzymywane przez nią żądania reklamy. Po dodaniu zewnętrznej sieci reklamowej możesz ją zoptymalizować, ustawić wartość eCPM (jeśli ma zastosowanie) oraz włączyć lub wyłączyć inne opcje.


Aby dodać zewnętrzną sieć reklamową do grupy zapośredniczenia, wybierz jedną z poniższych opcji.

Dodawanie zewnętrznej sieci reklamowej z optymalizacją

Aby dodać zewnętrzną sieć reklamową jako źródło reklam w grupie zapośredniczenia: 

 1. Zaloguj się na swoje konto AdMob pod adresem https://apps.admob.com
 2. Kliknij Zapośredniczenie na pasku bocznym.
 3. Kliknij nazwę grupy zapośredniczenia, do której dodajesz sieć. 
 4. Kliknij Dodaj sieć reklamową w tabeli źródeł reklam.
 5. Wybierz sieć reklamową z menu. Opcja Optymalizuj jest włączona domyślnie. Uwaga: niektóre sieci reklamowe mogą nie obsługiwać optymalizacji – w takim przypadku ta opcja się nie pojawi.
 6. Wpisz dane logowania wymagane przez wybraną sieć reklamową. Uwaga: jeśli dana sieć reklamowa została już wykorzystana w innej grupie zapośredniczenia, nie będzie trzeba ponownie wpisywać danych logowania.
 7. Sprawdź i zaznacz pole wyboru Autoryzacja, aby nadać AdMob i Google dostęp do swojego konta. Uwaga: jeśli dana sieć reklamowa została już wcześniej autoryzowana, nie będzie trzeba tego robić ponownie.
 8. Wpisz wartość eCPM, jakiej chcesz używać dla tej sieci do czasu, gdy AdMob zbierze wystarczającą ilość danych do optymalizacji. Będzie ona wykorzystywana do dynamicznego określania pozycji sieci w łańcuchu zapośredniczenia, w którym będzie konkurować z innymi źródłami reklam, aby wypełnić żądania reklamy.
 9. Kliknij Kontynuuj.
 10. Wpisz szczegóły konfiguracji dla każdej jednostki reklamowej. W większości przypadków szczegóły te będą dostępne na Twoim koncie w danej sieci reklamowej.

 11. Kliknij Gotowe.

 12. Kliknij Zapisz. Grupa zapośredniczenia zostanie zapisana.

 

 

Skorzystaj z przewodnika Google Developers, aby wdrożyć w aplikacji zapośredniczenie. Jeśli nie wykonasz tego kroku, zapośredniczenie nie będzie mogło spełnić otrzymywanych żądań reklamy.

 

Dodawanie zewnętrznej sieci reklamowej bez optymalizacji

Aby dodać zewnętrzną sieć reklamową jako źródło reklam w grupie zapośredniczenia: 

 1. Zaloguj się na swoje konto AdMob pod adresem https://apps.admob.com
 2. Kliknij Zapośredniczenie na pasku bocznym.
 3. Kliknij nazwę grupy zapośredniczenia, do której dodajesz sieć. 
 4. Kliknij Dodaj sieć reklamową w tabeli źródeł reklam.
 5. Wybierz sieć reklamową z menu.
 6. Opcja Optymalizuj jest włączona domyślnie. Kliknij przełącznik, aby ją wyłączyć.
 7. Wpisz wartość eCPM, jakiej chcesz używać dla tej sieci reklamowej. Będzie ona wykorzystywana do dynamicznego określania pozycji sieci w łańcuchu zapośredniczenia, w którym będzie konkurować z innymi źródłami reklam, aby wypełnić żądania reklamy.
 8. Kliknij Kontynuuj.
 9. Wpisz szczegóły konfiguracji dla każdej jednostki reklamowej. W większości przypadków szczegóły te będą dostępne na Twoim koncie w danej sieci reklamowej.

 10. Kliknij Gotowe.

 11. Kliknij Zapisz. Grupa zapośredniczenia zostanie zapisana.

  

Skorzystaj z przewodnika Google Developers, aby wdrożyć w aplikacji zapośredniczenie. Jeśli nie wykonasz tego kroku, zapośredniczenie nie będzie mogło spełnić otrzymywanych żądań reklamy.


 

 

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?