תהליך בחירת הרשת

הוספה של מקור למודעות שמוצב במפל המים לקבוצה לבחירת רשת (Mediation)

After you've created a mediation group, you’ll need to add third-party ad sources to fill the ad requests it will receive. 


בהמשך מפורטות מספר אפשרויות להוספה של רשתות מודעות חיצוניות לקבוצה לבחירת רשת (Mediation). אפשר לבחור אחת מהאפשרויות ולבצע את ההוראות המתאימות.

הוספה של מקור למודעות שמוצב במפל המים עם אופטימיזציה

כך מוסיפים רשת מודעות חיצונית כמקור למודעות בקבוצה לבחירת רשת (Mediation): 

 1. נכנסים לחשבון AdMob בכתובת https://apps.admob.com.
 2. לחץ על תהליך בחירת הרשת בסרגל הצד.
 3. לוחצים על השם של הקבוצה לבחירת רשת (Mediation) שאליה רוצים להוסיף את הרשת. 
 4. לוחצים על הוספת מקור למודעות בטבלה של המקורות למודעות במפל המים.
 5. מאתרים את המקור למודעות ברשימה שמוצגת או מתחילים להקליד את השם שלו בתיבת החיפוש. לוחצים על האפשרות בחירה שמוצגת לצד המקור למודעות שרוצים להוסיף. כברירת מחדל, האפשרות ביצוע אופטימיזציה מופעלת. הערה: ייתכן שברשתות מסוימות אין תמיכה באופטימיזציה. במקרה כזה, האפשרות לא תוצג לכם. אפשר לבדוק אם יש תמיכה באופטימיזציה במקור הרצוי למודעות. המידע הזה מוצג בעמודה תמיכה באופטימיזציה.
 6. מזינים את פרטי הכניסה הנדרשים כדי לגשת למקור למודעות שנבחר. הערה: אם כבר הוספתם את רשת המודעות הזאת לקבוצה אחרת לבחירת רשת (Mediation), לא תתבקשו להזין את פרטי הכניסה שוב.
 7. קוראים את המידע שמפורט בקטע הרשאה ומסמנים את תיבת הסימון שמוצגת לצידו כדי להתיר ל-AdMob ול-Google לגשת לחשבון שכם. הערה: אם כבר אישרתם את המקור למודעות הזה, לא תתבקשו לעשות את זה שוב.
 8. מזינים עלות בפועל לאלף חשיפות שתוגדר לרשת עד שמערכת AdMob תצבור מספיק נתונים לביצוע אופטימיזציה. המערכת תשתמש בעלות בפועל לאלף חשיפות שתזינו לצורך הצבה דינמית של הרשת בשרשרת של תהליך בחירת הרשת (Mediation), שבה היא תתחרה במקורות אחרים למודעות על האפשרות למלא בקשות למודעות.
 9. לחץ על המשך.
 10. מזינים את פרטי המיפוי של כל יחידת מודעות. ברוב המקרים הפרטים האלה מופיעים בחשבון שפתחתם ברשת המודעות.
 11. לוחצים על סיום.

 12. לוחצים על שמור. The mediation group will be saved.

 

 

אל תשכח להטמיע את תהליך בחירת הרשת באפליקציות שלך לפי ההוראות המפורטות במדריך של Google Developers. אם לא תבצע את השלב הזה, תהליך בחירת הרשת לא יוכל למלא בקשות נכנסות למודעות.

 

הוספה של מקור למודעות שמוצב במפל המים בלי אופטימיזציה

כך מוסיפים רשת מודעות חיצונית כמקור למודעות בקבוצה לבחירת רשת (Mediation): 

 1. נכנסים לחשבון AdMob בכתובת https://apps.admob.com.
 2. לחץ על תהליך בחירת הרשת בסרגל הצד.
 3. לוחצים על השם של הקבוצה לבחירת רשת (Mediation) שאליה רוצים להוסיף את הרשת. 
 4. לוחצים על הוספת מקור למודעות בטבלה של המקורות למודעות במפל המים.
 5. מאתרים את המקור למודעות ברשימה שמוצגת או מתחילים להקליד את השם שלו בתיבת החיפוש. לוחצים על האפשרות בחירה שמוצגת לצד המקור למודעות שרוצים להוסיף.
 6. אם יש תמיכה באופטימיזציה במקור למודעות, האפשרות אופטימיזציה תופעל כברירת מחדל. כדי להשבית אותה לוחצים על לחצן החלפת המצב.
 7. הזן ערך ידני של מחיר בפועל לאלף הופעות שבו המערכת תשתמש לרשת המודעות הזו. המערכת תשתמש בעלות בפועל לאלף חשיפות שתזינו לצורך הצבה דינמית של הרשת בשרשרת של תהליך בחירת הרשת (Mediation), שבה היא תתחרה במקורות אחרים למודעות על האפשרות למלא בקשות למודעות.
 8. לחץ על המשך.
 9. מזינים את פרטי המיפוי של כל יחידת מודעות. ברוב המקרים הפרטים האלה מופיעים בחשבון שפתחתם ברשת המודעות.
 10. לוחצים על סיום.
 11. לוחצים על שמור. הקבוצה לבחירת רשת (Mediation) תישמר.

  

אל תשכח להטמיע את תהליך בחירת הרשת באפליקציות שלך לפי ההוראות המפורטות במדריך של Google Developers. אם לא תבצע את השלב הזה, תהליך בחירת הרשת לא יוכל למלא בקשות נכנסות למודעות.


 

 

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?