สื่อกลาง

เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งที่มาของโฆษณาในสื่อกลาง

เมื่อคุณเลือกที่จะเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยโฆษณา จะเป็นการอนุญาตให้ AdMob จัดการการวางตำแหน่งเครือข่ายโฆษณานั้นในกลุ่มสื่อกลาง กล่าวคือ AdMob จะปรับ eCPM ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายโฆษณานั้นโดยอัตโนมัติ โดยพิจารณาจากอัตราการเข้าใช้แอปของคุณ ข้อมูลประวัติ และข้อมูลที่ดึงจากเครือข่ายโฆษณาเอง

การเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย AdMob กับเครือข่ายโฆษณาบุคคลที่สามมีความแตกต่างกันเล็กน้อย แต่ทั้ง 2 วิธีมีเป้าหมายเดียวกัน นั่นคือการช่วยให้คุณได้รับรายได้สูงสุด

การเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย AdMob

เมื่อคุณเปิดใช้การเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย AdMob แล้ว AdMob จะปรับ eCPM สำหรับการแสดงผลในแต่ละครั้งแบบเรียลไทม์ ซึ่งหมายความว่าระบบจะประเมินและวางตำแหน่งเครือข่าย AdMob กลุ่มสื่อกลางใหม่ทุกครั้งที่มีคำขอโฆษณาตรงกับกลุ่มสื่อกลางที่เพิ่มลงไป คุณสามารถเลือกที่จะเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย AdMob ขณะที่คุณเพิ่มเครือข่ายนี้ลงในกลุ่มสื่อกลาง หรือจะแก้ไขในภายหลังเพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการเพิ่มประสิทธิภาพก็ได้

การเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายโฆษณาบุคคลที่สาม

เมื่อคุณเปิดใช้การเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายโฆษณาบุคคลที่สาม AdMob จะปรับ eCPM ที่ใช้กับเครือข่ายนั้นตามอัตราการเข้าใช้แอป ข้อมูลประวัติ และข้อมูลที่ดึงจากเครือข่ายโฆษณาเอง คุณสามารถเลือกที่จะเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายโฆษณาขณะที่คุณเพิ่มเครือข่ายนี้ลงในกลุ่มสื่อกลาง หรือจะแก้ไขในภายหลังเพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการเพิ่มประสิทธิภาพก็ได้ 

ในการใช้เครือข่ายโฆษณาบุคคลที่สามเป็นแหล่งที่มาของโฆษณา คุณต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้: 

  1. ลงชื่อสมัครใช้บัญชีบนเว็บไซต์ในเครือข่ายโฆษณาบุคคลที่สามและเพิ่มรายละเอียดที่จำเป็น เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับแอปและหน่วยโฆษณา
  2. เพิ่มเครือข่ายโฆษณาเป็นแหล่งที่มาของโฆษณากลุ่มสื่อกลางใน AdMob และเปิดใช้การเพิ่มประสิทธิภาพ 
  3. ใช้ SDK ของเครือข่ายโฆษณาบุคคลที่สามในโค้ดของแอป รวมทั้งไลบรารีอะแดปเตอร์ที่จะสื่อสารกันระหว่าง Google กับเครือข่ายโฆษณาบุคคลที่สามเพื่อกรอกคำขอโฆษณา

ไม่ใช่เครือข่ายโฆษณาทั้งหมดที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพ คุณสามารถตรวจสอบรายการเครือข่ายโฆษณาบุคคลที่สามที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือข่ายที่ใช้ได้

สถานะ "การเพิ่มประสิทธิภาพที่รอดำเนินการ"
 
เมื่อคุณเปิดใช้การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับเครือข่ายโฆษณาบุคคลที่สาม AdMob จะเริ่มวิเคราะห์การเข้าชมแอปเพื่อทำความเข้าใจวิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มประสิทธิภาพ eCPM ในช่วงการวิเคราะห์นี้คุณอาจเห็นสถานะ "การเพิ่มประสิทธิภาพที่รอดำเนินการ" ปรากฏในตารางเครือข่ายโฆษณา 
 
หมายเหตุ: AdMob เพิ่มประสิทธิภาพ eCPM อย่างต่อเนื่องตามข้อมูลล่าสุดที่มี ดังนั้นบาง ครั้งคุณจึงอาจเห็นสถานะ "การเพิ่มประสิทธิภาพที่รอดำเนินการ" แม้การวิเคราะห์เบื้องต้นจะเสร็จสมบูรณ์แล้ว ตัวอย่างเช่น หากมีการเข้าชมจากเครือข่ายโฆษณาในช่วงหลายสัปดาห์ไม่เพียงพอ AdMob อาจพิจารณาว่าจำเป็นต้องมีข้อมูลคุณภาพที่ดีกว่าเพื่อคำนวณ eCPM ได้อย่างถูกต้อง การเพิ่มประสิทธิภาพจะเปิดใช้งานอีกครั้งเมื่อปริมาณการเข้าชมของเครือข่ายโฆษณาเพิ่มขึ้นและ AdMob มีข้อมูลที่ดีกว่าในการวิเคราะห์ 

ให้สิทธิ์ AdMob ในการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งที่มาของโฆษณา

เมื่อเปิดใช้การเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายโฆษณาที่มีอยู่ในกลุ่มสื่อกลางเป็นครั้งแรก คุณจะต้องทำเครื่องหมายในช่องที่ระบุว่าคุณอนุญาตให้ AdMob และ Google เข้าถึง จัดการ ดึงข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลที่เชื่อมโยงบัญชีของคุณกับเครือข่ายโฆษณานั้น การทำเครื่องหมายที่ช่องยังเป็นการระบุด้วยว่า โดยการอนุญาตให้ Google เข้าถึงข้อมูลนี้ คุณไม่ได้ละเมิดข้อตกลงของบุคคลที่สามอื่นใดของคุณ

มีอีกหลายกรณีที่คุณจะต้องทำเครื่องหมายในช่องนี้หากคุณยังไม่ได้ให้สิทธิ์ ได้แก่

  • หากคุณแก้ไขข้อมูลรับรองที่มีอยู่แล้วสำหรับเครือข่ายโฆษณาที่คุณเคยเปิดใช้การเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายโฆษณา และเครือข่ายดังกล่าวรองรับการดึงข้อมูลและตั้งค่าข้อมูลรับรองการดึงข้อมูลไว้
  • หากคุณเพิ่มเครือข่ายโฆษณาที่คุณได้นำออกไปแล้ว และเครือข่ายโฆษณาดังกล่าวรองรับการดึงข้อมูลและตั้งค่าข้อมูลรับรองการดึงข้อมูลไว้

ในกรณีเหล่านี้ คุณจะต้องทำเครื่องหมายในช่องให้สิทธิ์ มิเช่นนั้นคุณจะไม่สามารถใช้การเพิ่มประสิทธิภาพกับเครือข่ายโฆษณาที่เลือกได้

นอกจากนี้ ระบบอาจขอให้คุณอนุญาตเครือข่ายที่ใช้สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายโฆษณาอยู่แล้วซ้ำอีกครั้ง หากคุณไม่อนุญาตอีกครั้ง การเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายโฆษณาสำหรับเครือข่ายที่คุณใช้อยู่แล้วอาจหยุดทำงาน
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร