Medling

Optimera annonskällor i medling

När du väljer att optimera ett annonsnätverk ger du AdMob tillstånd att hantera annonsnätverkets placering i medlingskedjan. AdMob ändrar automatiskt det eCPM som är kopplat till nätverket baserat på trafik i din app, information om tidigare resultat och information som hämtas från själva annonsnätverken.

Optimeringen skiljer sig något mellan AdMob-nätverket och tredje parts annonsnätverk, men båda metoderna har samma mål: att maximera dina intäkter.

Optimera AdMob-nätverket

När du har aktiverat optimering för AdMob-nätverket justerar AdMob eCPM i realtid för varje enskild visning. Det betyder att AdMob-nätverket utvärderas och positioneras i medlingsstapeln på nytt för varje annonsbegäran som matchar medlingsgruppen där den ingår. Du kan välja att optimera AdMob-nätverket när du lägger till det i en medlingsgrupp. Du kan också redigera det senare om du vill göra ändringar i optimeringsinställningarna.

Optimera tredje parts annonsnätverk

När du har aktiverat optimering för tredje parts annonsnätverk justerar AdMob eCPM för annonsnätverket baserat på trafiken i din app, information om tidigare resultat och information som hämtas från själva annonsnätverket. Du kan välja att optimera annonsnätverket i samband med att du lägger till det i en medlingsgrupp. Du kan också redigera det senare om du vill göra ändringar i optimeringsinställningarna. 

Innan du kan använda tredje parts annonsnätverk som annonskälla måste du följa de här stegen: 

  1. Registrera dig för ett konto på webbplatsen för annonsnätverket och lägg till alla nödvändiga uppgifter, som information om dina appar och annonsenheter.
  2. Lägg till annonsnätverket som annonskälla för en medlingsgrupp i AdMob och aktivera optimering. 
  3. Implementera SDK:n för annonsnätverket i appkoden samt ett adapterbibliotek som kommunicerar med Google och annonsnätverket för att uppfylla annonsbegäranden.

Inte alla annonsnätverk har stöd för optimering. Se listan över tredje parts annonsnätverk som har stöd för optimering om du vill veta mer om vilka nätverk som är tillgängliga.

Statusen Väntar på optimering
 
När du aktiverar optimering för tredje parts annonsnätverk börjar AdMob analysera din apptrafik för att identifiera det bästa sättet att optimera dess eCPM. Under analysperioden kan det hända att statusvärdet Väntar på optimering visas i tabellen med annonsnätverk
 
Obs! AdMob optimerar löpande eCPM baserat på den senaste informationen som är tillgänglig. Statusen Väntar på optimering kan därför visas också efter att den första analysen är klar. Om det till exempel inte finns tillräckligt med trafik från ett annonsnätverk under flera veckor kan AdMob bedöma att det behövs data av högre kvalitet för att beräkna eCPM korrekt. Optimeringen aktiveras på nytt när trafiken från annonsnätverket ökar och AdMob har bättre data att analysera. 

Ge AdMob tillstånd att optimera dina annonskällor

Första gången du aktiverar optimering för ett av de tillgängliga nätverken i en medlingsgrupp blir du ombedd att ge AdMob och Google tillstånd att komma åt, hantera, hämta och analysera data med anknytning till ditt konto hos annonsnätverket. Genom att markera kryssrutan bekräftar du att du inte bryter mot några avtal med tredje part genom att ge Google åtkomst till informationen.

Det finns flera andra situationer där du kan vara tvungen att markera kryssrutan om du inte redan har gett ditt godkännande:

  • Om du redigerar befintliga inloggningsuppgifter till ett annonsnätverk som du tidigare har aktiverat för optimering av annonsnätverk, och det nätverket har stöd för skrapning samt har konfigurerade skrapningsuppgifter.
  • Om du lägger till ett annonsnätverk som du tidigare har tagit bort, och det annonsnätverket har stöd för skrapning samt har konfigurerade skrapningsuppgifter.

I samtliga dessa fall måste du markera kryssrutan för auktorisering. Annars kan du inte använda optimering av annonsnätverk med de valda annonsnätverken.

Det kan hända att du måste återauktorisera de nätverk du redan använder för optimering av annonsnätverk. Om du inte gör om auktoriseringen kan det hända att optimeringen av dina befintliga annonsnätverk slutar fungera. För vissa nätverk (till exempel Facebook) avmarkeras kryssrutan för auktorisering varje gång du öppnar inställningen för användaruppgifter."
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt