Primajte prilagođene savjete za optimizaciju, steknite uvid u stanje svojeg računa i dovršite postavljanje na poboljšanoj mojoj AdMob stranici.

Medijacija

Optimiziranje izvora oglasa u medijaciji

Ako želite povećati prihod, razmislite o optimizaciji AdMob mreže ili oglasne mreže treće strane.

Što se događa kad optimizirate AdMob mrežu?

AdMob će prilagoditi eCPM u stvarnom vremenu na temelju pojavljivanja. To znači da će se AdMob mreža ponovno procijeniti i ponovno će joj se odrediti položaj na popisu za medijaciju za svaki zahtjev za oglas koji odgovara medijacijskoj grupi u koju se dodaje. AdMob mrežu možete optimizirati kada je dodate u medijacijsku grupu, a možete je i urediti kasnije da biste izmijenili postavke optimizacije.

Što se događa kada optimizirate oglasnu mrežu treće strane?

AdMob će prilagoditi eCPM koji se upotrebljava za oglasnu mrežu na temelju prometa aplikacije, povijesnih podataka i podataka koji su dohvaćeni iz same oglasne mreže. Oglasnu mrežu možete optimizirati kada je dodate u medijacijsku grupu, a možete je i urediti kasnije da biste izmijenili postavke optimizacije.

Početak

Optimizacija AdMob mreže

AdMob mrežu možete optimizirati kada je dodate u medijacijsku grupu, a možete je i urediti kasnije da biste izmijenili postavke optimizacije.

Optimizacija mreže treće strane

Da biste kao izvor oglasa koristili oglasnu mrežu treće strane: 

  1. Registrirajte se da biste izradili račun na web-lokaciji oglasne mreže treće strane i dodajte bilo koji potreban podatak, kao što su informacije o vašim aplikacijama i oglasnim jedinicama.
  2. Dodajte oglasnu mrežu kao izvor oglasa medijacijske grupe u AdMobu i omogućite optimizaciju. 
  3. Implementirajte SDK oglasne mreže trećih strana u kôd aplikacije, kao i biblioteku prilagodnika koja će komunicirati između Googlea i oglasne mreže treće strane radi ispunjavanja zahtjeva za oglase.

Ne podržavaju sve oglasne mreže optimizaciju. Pregledajte popis oglasnih mreža trećih strana koje podržavaju optimizaciju da biste saznali više o dostupnim mrežama.

Što slijedi?

AdMob će:

  • upravljati pozicioniranjem oglasne mreže u lancu medijacije
  • automatski prilagoditi eCPM koji je pridružen mreži na temelju prometa u aplikaciji, povijesnih podataka i podataka koji su dohvaćeni iz samih oglasnih mreža.

Status "optimizacija na čekanju"

Kad omogućite optimizaciju za oglasnu mrežu treće strane, AdMob počinje analizirati promet vaše aplikacije kako bi saznao koji je najbolji način za optimiziranje njezinog eCPM-a. Dok analiza traje, na tablici oglasnih mreža može vam se prikazati status "optimizacija na čekanju".

AdMob kontinuirano optimizira eCPM na temelju zadnjih dostupnih podataka, tako da povremeno možete vidjeti status "optimizacija na čekanju" čak i nakon dovršetka početne analize. Na primjer, ako se s oglasne mreže tijekom nekoliko tjedana bilježi nedostatan promet, AdMob bi mogao utvrditi da su za točan izračun eCPM-a potrebni kvalitetniji podaci. Optimizacija će se ponovno omogućiti kad promet oglasne mreže poraste, a AdMob dobije bolje podatke za analizu. 

Davanje dopuštenja AdMobu da optimizira izvore oglasa

Kada prvi put omogućite optimizaciju jedne od dostupnih oglasnih mreža u medijacijskoj grupi, od vas će se zatražiti da potvrdite okvir koji označava da autorizirate AdMob i Google da pristupaju i upravljaju podacima koji se odnose na vaš račun za oglasnu mrežu te da ih dohvaćaju i analiziraju. Potvrdom okvira potvrđujete i da ne kršite nikakve ugovore treće strane time što Googleu dajete pristup tim podacima.

Postoji nekoliko drugih situacija u kojima ćete možda morati potvrditi taj okvir ako već niste dali dopuštenje:

  • ako uređujete postojeće vjerodajnice za oglasnu mrežu koju ste prethodno omogućili za optimizaciju oglasne mreže i ako ta mreža podržava kopiranje i ima konfigurirane vjerodajnice za kopiranje
  • ako dodajete mrežu koju ste prethodno uklonili, a ta oglasna mreža podržava kopiranje i ima konfigurirane vjerodajnice za kopiranje.

U objema navedenim situacijama morate potvrditi okvir za autorizaciju, ako se to od vas zatraži, ili nećete moći upotrebljavati optimizaciju s odabranim oglasnim mrežama.

Možda će se od vas tražiti i da ponovno autorizirate mreže koje već upotrebljavate za optimizaciju oglasne mreže. Ako ne izvršite ponovnu autorizaciju, optimizacija oglasne mreže za mreže koje već upotrebljavate mogla bi prestati. Za neke mreže (npr. Facebook) potvrdni okvir za autorizaciju poništit će se svaki put kada otvorite postavku vjerodajnica.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem

true
<p>Moja AdMob stranica za pomoć – vaša prilagođena stranica za pomoć u uspješnoj upotrebi AdMoba.</p>

Predstavljamo novoredizajniranu moju AdMob stranicu, prilagođenu stranicu za pomoć s relevantnim informacijama za vaš račun. Možete bolje održavati stanje svojeg računa, pobrinuti se da se dovrši potrebno postavljanje i dobivati odgovarajuće savjete za optimizaciju usmjerene na vaše aplikacije. Pratite novosti!

Saznajte više

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
73175
false