Zprostředkování

Optimalizace zdrojů reklam ve zprostředkování

Když se rozhodnete optimalizovat nějakou reklamní síť, umožníte tak službě AdMob spravovat pozici této reklamní sítě v řetězci zprostředkování. Konkrétně to funguje tak, že služba AdMob automaticky provádí úpravy hodnoty eCPM související s danou sítí na základě návštěvnosti ve vaší aplikaci, údajů z historie a informací získaných ze samotných reklamních sítí.

Optimalizace sítě AdMob a reklamních sítí třetích stran se mírně liší, ale obě metody mají stejný cíl, a to, že se vám snaží pomáhat maximalizovat příjmy.

Optimalizace sítě AdMob

S povolenou optimalizací sítě AdMob se hodnota eCPM upravuje v reálném čase podle zobrazení. To znamená, že při každé shodě žádosti o reklamu se skupinou zprostředkování, do níž byla přidána, bude síť AdMob znovu zhodnocena a umístěna do pořadí zprostředkování. Optimalizaci sítě AdMob můžete zvolit, když ji přidáte do skupiny zprostředkování, nebo můžete později provést úpravy a změny v nastavení optimalizace.

Optimalizace reklamní sítě třetí strany

Při povolené optimalizaci reklamních sítí třetích stran upraví služba AdMob hodnotu eCPM použitou pro reklamní síť na základě návštěvnosti vaší aplikace, údajů z historie a informací získaných ze samotné reklamní sítě. Optimalizaci reklamní sítě můžete zvolit, když síť přidáváte do skupiny zprostředkování, nebo ji můžete zvolit později úpravou v nastavení optimalizace. 

Chcete-li používat reklamní síť třetí strany jako zdroj reklamy, musíte provést následující kroky: 

  1. Zaregistrujte si účet na webu reklamní sítě třetí strany a vyplňte všechny požadované podrobnosti, například informace o vašich aplikacích a reklamních jednotkách.
  2. Ve službě AdMob přidejte reklamní síť jako zdroj reklamy ve skupině zprostředkování a povolte optimalizaci. 
  3. Implementujte sadu SDK z reklamní sítě třetí strany do kódu aplikace spolu s knihovnou adaptéru. Ta bude zajišťovat komunikaci mezi společností Google a reklamní sítí třetí strany při plnění žádosti o reklamy.

Některé reklamní sítě optimalizaci nepodporují. Chcete-li získat další informace o dostupných sítích, můžete si prohlédnout seznam reklamních sítí třetích stran podporujících optimalizaci.

Stav Nevyřízená optimalizace
 
Když aktivujete optimalizaci pro reklamní síť třetí strany, služba AdMob začne analyzovat provoz aplikace, aby zjistila nejlepší způsob optimalizace její eCPM. V průběhu analýzy se může v tabulce reklamních sítí objevit stav analýzy „Nevyřízené optimalizace“. 
 
Poznámka: Služba AdMob průběžně optimalizuje eCPM na základě nejnovějších dostupných dat. Proto se může občas stát, že se stav „Nevyřízená optimalizace“ znovu objeví i po dokončení počáteční analýzy. Pokud například reklamní síť po dobu několika týdnů vykazuje nedostatečnou návštěvnost, může služba AdMob rozhodnout, že potřebuje kvalitnější údaje pro přesný výpočet eCPM. Optimalizace bude znovu aktivována po zvýšení návštěvnosti reklamní sítě a zlepšení údajů pro analýzu ve službě AdMob. 

Povolení optimalizace zdrojů reklamy pomocí služby AdMob

Když poprvé povolíte optimalizaci jedné z dostupných reklamních sítí ve skupině zprostředkování, budete požádáni o zaškrtnutí políčka, které označuje, že povolujete službě AdMob a společnosti Google přístup k údajům souvisejících s vaším účtem v reklamní síti, a jejich správu, získávání a analýzu. Zaškrtnutím tohoto políčka rovněž potvrzujete, že tím, že společnosti Google umožňujete přístup k těmto informacím, neporušujete žádné své dohody s třetími stranami.

Zaškrtnutí tohoto políčka je nutné i v několika dalších případech (pokud jste svůj souhlas dosud neposkytli):

  • Při úpravách existujících identifikačních údajů u reklamní sítě, u které jste v minulosti aktivovali optimalizaci a která podporuje načítání dat z jiných sítí a má nakonfigurovány identifikační údaje pro tuto funkci.
  • Při přidávání reklamní sítě, kterou jste v minulosti odstranili a která podporuje načítání dat z jiných sítí a má nakonfigurovány identifikační údaje pro tuto funkci.

Za všech těchto okolností je třeba zaškrtnout políčko autorizace, pokud jste k tomu vyzváni, jinak nebudete moci u vybraných reklamních sítí použít optimalizaci.

Také můžete být vyzváni, abyste opět povolili sítě, které už máte do optimalizace zařazené. Jestliže tak neučiníte, může se u nich optimalizace deaktivovat.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory