Het dashboard voor app-overzicht gebruiken

Overzicht van AdMob-dashboards

In de dashboards van AdMob ziet u een overzicht van de dagelijkse activiteit van uw account. Hier is alle belangrijkste informatie over uw apps en campagnes verzameld op één plek en ingedeeld in kaarten met gegevens. Met de dashboards krijgt u inzicht in trends in de opbrengst en het gebruik van uw apps en ziet u hoe succesvol u bent met AdMob. Wanneer u uw dashboards elke dag bekijkt, weet u welke strategieën werken voor uw apps en gebruikers en op welke gebieden u het anders moet doen. Ze geven u dus een goede indicatie van hoe uw account ervoor staat.

Er zijn in AdMob twee typen dashboards: het homepage-dashboard en het dashboard voor app-overzicht.

Dashboards zijn niet bedoeld om rapporten te vervangen. Ze zijn gewoon een extra manier om informatie over uw account te bekijken. Als u de uitgebreidere informatie in de gerelateerde rapporten wilt bekijken, klikt u op de links op de afzonderlijke kaarten in uw dashboards. 

Het AdMob-dashboard voor app-overzicht

U kunt het dashboard voor app-overzicht gebruiken om meer over een specifieke app in uw AdMob-account te weten te komen. Als u het dashboard voor app-overzicht wilt weergeven, klikt u op Apps in de zijbalk. Selecteer de naam van de app en klik vervolgens op App-overzicht in de zijbalk. 
 

Geschatte inkomsten via AdMob-netwerk
 

Op de kaart Geschatte inkomsten via AdMob-netwerk ziet u voor de geselecteerde app in één oogopslag uw inkomsten afkomstig uit advertenties die via het AdMob-netwerk worden weergegeven. Deze kaart geeft een berekening van de inkomsten voor meerdere perioden, die naast elkaar worden vermeld:

 • Vandaag tot nu toe
 • Gisteren
 • Deze maand tot nu toe
 • Verleden maand
Geschatte totale opbrengst

Deze kaart gebruiken

De kaart Geschatte totale opbrengst geeft u een overzicht van de geschatte opbrengst die de geselecteerde app via verschillende kanalen heeft gegenereerd gedurende de geselecteerde periode. Gegevens over de geschatte opbrengst worden gebaseerd op verschillende bronnen, waaronder Google Analytics for Firebase en AdMob-bemiddeling. 

Elke brede balk in het diagram geeft gegevens weer over de periode die momenteel is geselecteerd. De smallere, gearceerde balken geven een periodevergelijking voor elk opbrengstenkanaal. Plaats de muisaanwijzer op de balken voor meer informatie over de waarden.

Opbrengstenkanalen op deze kaart

 • AdMob-netwerk: Uw geschatte inkomsten via het AdMob-netwerk voor de geselecteerde app.
 • Bemiddeling (waargenomen): Uw geschatte inkomsten via alle bemiddelde advertentienetwerken in AdMob die zijn getarget op de geselecteerde app.
 • In-app-aankoop: Uw geschatte inkomsten uit in-app-aankopen van de geselecteerde app, geleverd door Google Analytics voor Firebase. Voorbeeld: extra items, levens of goud.
 • E-commerce: Uw geschatte e-commerce-inkomsten in de geselecteerde app, geleverd door Google Analytics for Firebase. Voorbeeld: bestelde artikelen die bij klanten thuis worden bezorgd.
Gebruikersstatistieken

Deze kaart gebruiken

Op de kaart Gebruikersstatistieken ziet u samengevoegde gegevens over het gedrag van de gebruikers van uw app. Gegevens over de geschatte opbrengst worden gebaseerd op verschillende bronnen, waaronder Google Analytics voor Firebase en AdMob-bemiddeling. Aan de lijndiagram naast elke statistiek kunt u gemakkelijk zien hoe de waarde in de loop van de tijd is veranderd. 

Statistieken op deze kaart

 • Sessies per gebruiker: Het totale aantal sessies gedurende de geselecteerde periode, gedeeld door het aantal actieve gebruikers.
 • Gem. sessieduur: De totale betrokkenheid gedurende de geselecteerde periode, gedeeld door het aantal sessies.
 • Actieve gebruikers: Het aantal actieve gebruikers van de geselecteerde app gedurende de geselecteerde periode.
 • ARPU: De gemiddelde opbrengst per gebruiker (Average Revenue Per User). Dit is de som van de geschatte inkomsten via het AdMob-netwerk, ecommerce_purchase-gebeurteniswaarden en in_app_purchase-gebeurteniswaarden.
 • ARPPU: De gemiddelde opbrengst per betalende gebruiker (Average Revenue Per Paying User). Dit is de som van ecommerce_purchase- en in_app_purchase-gebeurteniswaarden.
 • Behoud: Het percentage gebruikers dat de geselecteerde app aan het begin van de geselecteerde periode heeft geïnstalleerd en uw app aan het eind van de geselecteerde periode heeft geopend.

Gegevensconsistentie tussen AdMob en Firebase

Op de kaart Gebruikersstatistieken die op het homepage-dashboard en in Google Analytics voor Firebase wordt weergegeven, staan statistieken over advertentieprestaties en opbrengsten. Hoewel deze statistieken rechtstreeks uit AdMob worden gehaald, kunnen er mogelijk toch verschillen zijn. Deze verschillen kunnen een aantal redenen hebben:

 • Uw gebruikers hebben een oudere versie van uw app: Als sommige gebruikers een versie van uw app hebben geïnstalleerd die wel gebruikmaakt van AdMob maar niet van Google Analytics voor Firebase (of als u versies gebruikt van de SDK voor mobiele advertenties of van de Analytics SDK die nog van vóór de integratie van de twee producten zijn), worden er in AdMob vertoningen, klikken en inkomsten weergegeven die in Google Analytics voor Firebase niet worden weergegeven.
 • De tijdzone voor rapportage verschilt: Als uw tijdzone voor rapportage in AdMob niet hetzelfde is als in Google Analytics voor Firebase, komen de statistieken voor sommige kalenderdagen mogelijk niet overeen. Stel in AdMob dezelfde tijdzone in als in uw Firebase-account om voor een optimale rapportageconsistentie te zorgen. U kunt de tijdzone voor rapportage in AdMob updaten door de tijdzone van uw AdSense-account te wijzigen.
 • Verschillen in gegevensverzameling en -verwerking: Gegevens worden in Google Analytics voor Firebase op net iets andere tijdstippen verzameld en verwerkt dan in AdMob. Ook wordt hiervoor een andere strategie gebruikt. Daarom kan het gebeuren dat uw gebruikersstatistieken afwijken.
 • Bemiddelde opbrengst: Bemiddelde advertenties zijn opgenomen in de statistieken die in Google Analytics voor Firebase worden weergegeven voor Vertoningen, Klikken en Advertentiebereik. In de statistiek Geschatte opbrengst die in Google Analytics voor Firebase wordt weergegeven, zijn echter alleen gegevens over advertenties in het AdMob-netwerk opgenomen.
AdMob-netwerkprestaties

Deze kaart gebruiken

De kaart AdMob-netwerkprestaties geeft u een overzicht van de geschatte inkomsten en het verkeer dat uw advertentieblokken in de geselecteerde app via het AdMob-netwerk hebben gegenereerd. Het lijndiagram naast elke statistiek is een visuele momentopname van hoe de waarde in de loop van de tijd is veranderd.

Statistieken op deze kaart

 • Geschatte inkomsten: De inkomsten die u tot dusver heeft opgebouwd met advertenties die zijn gegenereerd door het AdMob-netwerk. De waarde is gebaseerd op de Pacific Time (PT). Dit bedrag is een schatting die anders kan uitvallen wanneer uw inkomsten aan het eind van de maand worden geverifieerd.
 • Verzoeken: Het totale aantal advertentieverzoeken dat het AdMob-netwerk heeft ontvangen van de geselecteerde app.
 • Vertoningen: Het totale aantal advertenties uit het AdMob-netwerk dat door gebruikers van de geselecteerde app is weergegeven.
 • Overeenkomstpercentage: Het percentage advertentieverzoeken dat een reactie van een advertentiebron heeft ontvangen. Dit percentage wordt berekend door het aantal overeenkomende verzoeken te delen door het aantal verzoeken. 


  Formule: Overeenkomende verzoeken / verzoeken

 • eCPM: De geschatte inkomsten die worden gegenereerd voor elke 1000 vertoningen die een advertentie uit het AdMob-netwerk ontvangt van de geselecteerde app. De eCPM geeft niet aan hoeveel inkomsten er daadwerkelijk door een advertentie worden gegenereerd. Deze waarde wordt berekend door de geschatte inkomsten te delen door het aantal ontvangen vertoningen en dit vervolgens te vermenigvuldigen met 1000.


  Formule: eCPM = (geschatte inkomsten / aantal vertoningen) × 1000

  Voorbeeldberekening

  Als u naar schatting € 180 heeft verdiend met 45.000 advertentievertoningen, bedraagt de eCPM (€ 180 / 45.000) × 1000, oftewel € 4,00.

Best presterende advertentienetwerken

Deze kaart gebruiken

Op de kaart Prestaties van advertentiebemiddeling ziet u de effectiviteit van uw bemiddelingsinstellingen. Hier kunt u zien welke combinatie van advertentienetwerk en advertentie-indeling goed presteert en wat de gemiddelde eCPM is van de weergegeven advertenties.

Statistieken op deze kaart

 • Totaal aantal zoekopdrachten: Het totale aantal unieke verzoeken voor advertentieweergave dat uw bemiddelingsstapel heeft doorlopen. In dit aantal zijn verzoeken niet meerdere keren geteld. Elk verzoek wordt één keer geteld, hoeveel netwerken dat verzoek ook ontvangen terwijl het de bemiddelingsketen doorloopt.

  Voorbeeld

  Eén verzoek aan netwerk A, netwerk B en netwerk C in de bemiddelingsketen wordt slechts één keer geteld.

 • Totaal aantal vertoningen: Het totale aantal advertenties dat via bemiddeling is weergegeven aan gebruikers in al uw advertentieblokken en apps. Omvat een periodevergelijking.
 • Totaal overeenkomstpercentage: Het percentage advertentieverzoeken dat met een advertentie is gevuld. Dit wordt berekend door het totale aantal overeenkomende verzoeken te delen door het totale aantal unieke verzoeken
 • Netwerk en indeling: De advertentienetwerken en advertentie-indelingen die de zoekopdrachten en vertoningen op de kaart hebben gegenereerd. 
 • Vertoningen (kolom): Het totale aantal via bemiddeling gegenereerde advertenties die voor elke combinatie van advertentienetwerk/advertentie-indeling op de kaart aan gebruikers is weergegeven. Omvat een periodevergelijking.
 • eCPM: De gemiddelde eCPM van de via bemiddeling gegenereerde vertoningen voor elke combinatie van advertentienetwerk/advertentie-indeling op de kaart. Omvat een periodevergelijking.

Prestaties van advertentieblok

Deze kaart gebruiken

De kaart Prestaties van advertentieblok geeft u een overzicht van hoe uw advertentieblokken in al uw apps presteren op basis van hun geschatte inkomsten uit het AdMob-netwerk. U kunt het dropdownmenu gebruiken om de gegevens op de kaart te sorteren: zo kunt u de best presterende advertentieblokken weergeven of de advertentieblokken waarvan de opbrengst in de loop van de tijd het meest is veranderd.

Sorteeropties op deze kaart

Best presterend: Wanneer u Best presterend in het dropdownmenu selecteert, worden voor de geselecteerde periode de best presterende advertentieblokken weergegeven, evenals de geschatte inkomsten die hierdoor via het AdMob-netwerk worden gegenereerd. Omvat een periodevergelijking.

Topstijgers en -dalers: Wanner u Topstijgers en -dalers in het dropdownmenu selecteert, worden op de kaart de advertentieblokken weergegeven waarvan de geschatte inkomsten via het AdMob-netwerk tijdens de geselecteerde periode het meest zijn veranderd. Omvat een periodevergelijking.

 • De topstijgers worden in de bovenste helft van de lijst in het groen weergegeven. Dit zijn de advertentieblokken die in de loop van de tijd de grootste groei hebben laten zien.
 • De topdalers worden in de onderste helft van de lijst in het rood weergegeven. Dit zijn de advertentieblokken die in de loop van de tijd de grootste achteruitgang hebben laten zien.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen