Používání hlavního panelu s přehledem aplikací

Přehled hlavních panelů AdMob

Hlavní panely ve službě AdMob poskytují denní souhrn aktivity v účtu. Zahrnují všechny nejdůležitější informace o aplikacích a kampaních na jednom místě, uspořádané na kartách s daty. Hlavní panely mohou ukázat trendy v tržbách a využití aplikací a poskytnout užitečné informace o celkové úspěšnosti při používání služby AdMob. Jejich každodenním sledováním můžete zjistit, které strategie pro vaše aplikace a uživatele dobře fungují, a kterým oblastem je potřeba věnovat pozornost. Hlavní panely představují dobrý způsob posouzení celkového stavu účtu.

Ve službě AdMob jsou k dispozici dva typy hlavních panelů: hlavní panel Domovská stránkahlavní panel s přehledem o aplikaci.

Hlavní panely nejsou zamýšleny jako náhrada přehledů. Představují jen další způsob zobrazení informací o účtu. Chcete-li získat podrobnější údaje, kliknutím na odkazy na jednotlivých kartách hlavních panelů zobrazíte související přehledy. 

Hlavní panel s přehledem aplikací AdMob

Hlavní panel s přehledem aplikací lze použít k získání dalších informací o konkrétní aplikaci v účtu AdMob. Chcete-li zobrazit hlavní panel s přehledem aplikací, klikněte na Aplikace na postranním panelu. Vyberte název aplikace a poté klikněte na Přehled aplikace na postranním panelu. 
 

Odhadované příjmy ze sítě AdMob
 

Karta Odhadované příjmy v síti AdMob umožňuje udělat si rychle přehled o příjmech z reklam, které se ve vybrané aplikaci zobrazily ze sítě AdMob. Na této kartě jsou k dispozici výpočty příjmů za několik různých období porovnané vedle sebe:

 • Dnes zatím
 • Včera
 • Od začátku tohoto měsíce
 • Minulý měsíc
Odhadované celkové tržby

Použití této karty

Karta Odhadované celkové tržby poskytuje přehled odhadovaných tržeb, které vybraná aplikace ve vybraném období získala prostřednictvím různých kanálů. Údaje o odhadovaných tržbách mohou pocházet z několika zdrojů, včetně služby Google Analytics for Firebase a zprostředkování ve službě AdMob. 

Každý široký sloupec v grafu představuje data pro aktuálně vybrané období. Tenčí diagonálně vyšrafované sloupce poskytují srovnání mezi obdobími pro jednotlivé kanály tržeb. Umístěním ukazatele myši na jednotlivé sloupce zobrazíte další informace o jejich hodnotách.

Kanály tržeb na této kartě

 • Síť AdMob: Odhadované příjmy ze sítě AdMob pro vybranou aplikaci.
 • Zprostředkování (pozorované): Odhadované příjmy ze všech reklamních sítí zprostředkovaných službou AdMob, které na vybranou aplikaci cílí.
 • Nákup v aplikaci: Odhadované příjmy z nákupů ve vybrané aplikaci poskytované službou Google Analytics for Firebase. Příklady: dodatečné položky, životy nebo mince.
 • Elektronický obchod: Odhadované příjmy z elektronického obchodu ve vybrané aplikaci poskytované službou Google Analytics for Firebase. Příklady: zboží objednané k doručení v reálném světě
Uživatelské metriky

Použití této karty

Pomocí karty Uživatelské metriky si lze udělat představu o celkovém chování uživatelů ve vybrané aplikaci. Údaje o odhadovaných tržbách mohou pocházet z několika zdrojů, včetně služby Google Analytics for Firebase a zprostředkování ve službě AdMob. Čárové grafy vedle jednotlivých metrik vizuálně znázorňují změny hodnot v průběhu času. 

Metriky na této kartě

 • Návštěvy / uživatel: Celkový počet návštěv ve vybraném období vydělený počtem aktivních uživatelů.
 • Průměrná doba trvání návštěvy: Celkové zapojení ve vybraném období vydělené počtem návštěv.
 • Aktivní uživatelé: Počet aktivních uživatelů vybrané aplikace ve vybraném období.
 • ARPU: Průměrné tržby na uživatele (ARPU). ARPU je součet odhadovaných příjmů ze sítě AdMob a hodnot událostí ecommerce_purchase a in_app_purchase.
 • ARPPU: Průměrné tržby na platícího uživatele (ARPPU). ARPPU je součet odhadovaných hodnot událostí ecommerce_purchasein_app_purchase.
 • Retence: Procento uživatelů, kteří vybranou aplikaci nainstalovali na začátku vybraného období a navštívili ji na jeho konci.

Konzistence dat mezi službami AdMob a Firebase

Ačkoli metriky výkonu reklam a tržeb zobrazené na kartě uživatelských metrik, na hlavním panelu Domovská stránka a ve službě Google Analytics for Firebase pocházejí přímo ze služby AdMob, mohou se přesto vyskytnout nesrovnalosti. Tyto nesrovnalosti mohou mít několik různých příčin:

 • Uživatelé, kteří používají předchozí verze aplikace: Pokud někteří uživatelé používají verze vaší aplikace, které jsou integrovány se službu AdMob, ale nikoliv se službou Google Analytics for Firebase (nebo pokud používáte verze sad SDK pro mobilní reklamy nebo Analytics SDK z doby před integrací těchto dvou služeb), bude služba AdMob vědět o některých zobrazeních, kliknutích a tržbách, o kterých služba Google Analytics for Firebase neví.
 • Rozdíl v časovém pásmu přehledů: Pokud časové pásmo přehledů ve službě AdMob neodpovídá časovému pásmu ve službě Google Analytics for Firebase, metriky pro některé kalendářní dny se nemusejí shodovat. Maximálního souladu přehledů dosáhnete, když časové pásmo ve službě AdMob bude odpovídat časovému pásmu v účtu Firebase. Časové pásmo přehledů AdMob lze aktualizovat změnou časového pásma v účtu AdSense.
 • Rozdíly ve shromažďování a zpracování dat: Údaje služby Google Analytics for Firebase se shromažďují a zpracovávají trochu jindy než ve službě AdMob a používá se pro ně jiná strategie. To může způsobit, že se uživatelské metriky budou lišit.
 • Zprostředkované tržby: Ačkoliv metriky Zobrazení, KliknutíPokrytí reklamy zobrazené v účtu Google Analytics for Firebase zohledňují zprostředkované reklamy, metrika Odhadované tržby ve službě Google Analytics for Firebase zohledňuje pouze reklamy ze sítě AdMob.
Výkon sítě AdMob

Použití této karty

Karta Výkon sítě AdMob poskytuje souhrnné informace o provozu a odhadovaných příjmech, které vaše reklamní jednotky ve vybrané aplikaci vygenerovaly prostřednictvím sítě AdMob. Čárové grafy vedle jednotlivých metrik vizuálně znázorňují změny hodnot v čase.

Metriky na této kartě

 • Odhadované příjmy: Vaše doposud získané příjmy z reklam vygenerované sítí AdMob pro vybranou aplikaci (v tichomořském čase). Tato částka představuje odhad a může se změnit, až se bude na konci měsíce ověřovat přesnost příjmů.
 • Požadavky: Celkový počet žádostí o reklamy, které síť AdMob obdržela z vybrané aplikace.
 • Zobrazení: Celkový počet reklam ze sítě AdMob, které uživatelé vybrané aplikace viděli.
 • Míra shody: Procento žádostí o reklamy, které obdržely odpověď ze zdroje reklamy. Počítá se jako podíl splněných žádostí o reklamy a všech žádostí. 


  Vzorec: splněné žádosti o reklamy / žádosti

 • eCPM: Odhadované příjmy z vybrané aplikace za každých 1000 zobrazení reklamy ze sítě AdMob. Hodnota eCPM nepředstavuje skutečné příjmy z reklamy. Počítá se tak, že se odhadované příjmy vydělí počtem získaných zobrazení vynásobí číslem 1000.


  Vzorec: eCPM = (odhadované příjmy / počet zobrazení) * 1000
   

  Příklad výpočtu

  Pokud reklama dosáhla odhadovaných tržeb 3600 Kč při 45 000 zobrazeních reklamy, její eCPM bude (3600 / 45 000) * 1000, tzn. 80.

Nejvýkonnější reklamní sítě

Použití této karty

Karta Výkon zprostředkování reklam poskytuje informace o účinnosti vašeho nastavení zprostředkování. Můžete si podle ní udělat představu o tom, které kombinace reklamních sítí a formátů reklam dosahují dobrého výkonu a jaká je průměrná hodnota eCPM zobrazovaných reklam.

Metriky na této kartě

 • Celkem dotazů: Celkový počet jedinečných žádostí o zobrazení reklamy, které prošly vaším pořadím zprostředkování. Jednotlivé žádosti v tomto počtu nejsou zahrnuty vícekrát. Každá žádost se započítá pouze jednou bez ohledu na to, kolika sítím byla během procházení řetězcem zprostředkování doručena.

  Příklad

  Jedna žádost odeslaná v řetězci zprostředkování síti A, síti B a síti C se započte pouze jednou.

 • Celkový počet zobrazení: Celkový počet reklam zobrazených uživatelům ve všech vašich reklamních jednotkách a aplikacích prostřednictvím zprostředkování. Zahrnuje porovnání mezi obdobími.
 • Celková míra shody: Procento žádostí o reklamy, jejichž výsledkem bylo zobrazení reklamy. Tato hodnota se vypočítá vydělením celkového počtu odpovídajících požadavků celkovým počtem unikátních požadavků
 • Síť a formát: Reklamní sítě a formáty reklam, ze kterých byly dotazy a zobrazení na kartě vygenerovány. 
 • Zobrazení (sloupec): Celkový počet reklam vygenerovaných zprostředkováním, které se zobrazily uživatelům, pro konkrétní kombinaci reklamní sítě a formátu reklamy na kartě. Zahrnuje porovnání mezi obdobími.
 • eCPM: Průměrná eCPM zobrazení vygenerovaných zprostředkováním pro každou kombinaci reklamní sítě a formátu reklamy na kartě. Zahrnuje porovnání mezi obdobími.

Výkon reklamní jednotky

Použití této karty

Karta Výkon reklamní jednotky poskytuje souhrnné informace o výkonu vašich reklamních jednotek ve všech aplikacích na základě odhadovaných příjmů ze sítě AdMob. Pomocí rozbalovací nabídky můžete data na kartě seřadit tak, aby byly zobrazeny buď nejvýnosnější reklamní jednotky, nebo reklamní jednotky s největší změnou tržeb v čase.

Možnosti řazení na této kartě

Nejvýnosnější aplikace: Když v rozbalovací nabídce vyberete možnost Nejvýnosnější aplikace, zobrazí se na kartě reklamní jednotky, které ve vybraném období dosáhly nejvyšších výnosů, společně s odhadovanými příjmy ze sítě AdMob. Je zahrnuto také porovnání mezi obdobími.

Největší pozitivní a negativní změny: Když v rozbalovací nabídce vyberete možnost Největší pozitivní a negativní změny, zobrazí se na kartě vaše reklamní jednotky, u kterých ve vybraném období došlo k největší změně odhadovaných příjmů ze sítě AdMob. Je zahrnuto také porovnání mezi obdobími.

 • Největší pozitivní změny jsou zobrazeny zeleně v horní polovině seznamu. Jedná se o reklamní jednotky, u kterých byl mezi obdobími zaznamenán největší nárůst.
 • Největší negativní změny jsou zobrazeny červeně v dolní polovině seznamu. Jedná se o reklamní jednotky, u kterých byl mezi obdobími zaznamenán největší pokles.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory