Začínáme

Použití panelu Domovská stránka

Přehled hlavních panelů AdMob

Hlavní panely ve službě AdMob poskytují denní souhrn aktivity v účtu. Zahrnují všechny nejdůležitější informace o aplikacích a kampaních na jednom místě, uspořádané na kartách s daty. Hlavní panely mohou ukázat trendy v tržbách a využití aplikací a poskytnout užitečné informace o celkové úspěšnosti při používání služby AdMob. Jejich každodenním sledováním můžete zjistit, které strategie pro vaše aplikace a uživatele dobře fungují, a kterým oblastem je potřeba věnovat pozornost. Hlavní panely představují dobrý způsob posouzení celkového stavu účtu.

Ve službě AdMob jsou k dispozici dva typy hlavních panelů: hlavní panel Domovská stránkahlavní panel s přehledem o aplikaci.

Hlavní panely nejsou zamýšleny jako náhrada přehledů. Představují jen další způsob zobrazení informací o účtu. Chcete-li získat podrobnější údaje, kliknutím na odkazy na jednotlivých kartách hlavních panelů zobrazíte související přehledy. 

Panel Domovská stránka ve službě AdMob

Na panelu Domovská stránka získáte přehled o celkových trendech a příjmech na vašem účtu AdMob. Zobrazíte ho tak, že na postranním panelu klepnete na možnost Domovská stránka.
 

Odhadované příjmy ze sítě AdMob
 

Karta Odhadované příjmy ze sítě AdMob poskytuje rychlý přehled vašich celkových příjmů z reklam, které se zobrazily ze sítě AdMob. Na této kartě jsou k dispozici výpočty příjmů za několik různých období porovnané vedle sebe:

 • Dnes zatím
 • Včera
 • Od začátku tohoto měsíce
 • Minulý měsíc
Zůstatek
 

Použití této karty

Karta Zůstatek ukazuje současnou celkovou částku tržeb ve vašem účtu AdMob, informace o poslední platbě, kterou jste obdrželi, a informace o tom, zda ve vašem nastavení plateb nejsou nějaké problémy.

Chcete-li svá nastavení plateb upravit, klikněte na postranním panelu na možnost Platby.

Na kartě Zůstatek se mohou zobrazovat různé zprávy v závislosti na tom, které kroky jste již provedli. Další informace naleznete v následujících vysvětleních jednotlivých zpráv:

 • Zadejte svou platební adresu: Chcete-li začít zobrazovat reklamy pomocí služby AdMob, budete muset zadat platební adresu. Tuto adresu použijeme, až vám budeme zasílat peníze, které jste pomocí služby AdMob vydělali.
 • Vyberte platební metodu: Abychom vám mohli zaplatit, potřebujeme znát vaši preferovanou platební metodu nebo vědět, jak peníze vydělané pomocí služby AdMob chcete obdržet. Další informace o platebních metodách
 • Zadejte své daňové údaje: Uživatelé v některých zemích a oblastech musejí před přijetím plateb zadat daňové údaje. Další informace o zadání daňových údajů
 • Vyčkejte, až dosáhnete hranice platby: Abychom vám platbu mohli zaslat, musí váš účet nejdříve dosáhnout určité částky tržeb dané hranicí platby. Hranice platby je pro každou zemi nebo oblast jiná. Další informace o hranicích plateb
 • Ověřte svou adresu poštou: Jakmile dosáhnete hranice platby, automaticky vám poštou zašleme PIN k ověření adresy. V závislosti na poštovních službách ve vaší zemi nebo oblasti může doručení trvat 2–4 týdny. Až korespondenční lístek s kódem PIN obdržíte, budete jej ve službě AdMob muset zadat. Další informace o ověření zasláním kódu PIN poštou

Všechny tyto kroky mají za cíl zajistit, abyste peníze vydělané ve službě AdMob skutečně obdrželi.

Po zadání informací o účtu, dosažení hranice platby a ověření adresy se na kartě Zůstatek bude zobrazovat váš aktuální zůstatek tržeb, celková částka přijatých plateb a případná upozornění ohledně plateb. 

Výkon sítě AdMob

Použití této karty

Karta Výkon sítě AdMob poskytuje souhrnné informace o odhadovaných tržbách a provozu, které vaše reklamní jednotky vygenerovaly prostřednictvím sítě AdMob. Čárové grafy vedle jednotlivých metrik vizuálně znázorňují změny hodnot v průběhu času. 

Metriky na této kartě

 • Odhadované příjmy: Vaše doposud získané příjmy z reklam vygenerované sítí AdMob (v tichomořském čase). Tato částka představuje odhad a může se změnit, až se bude na konci měsíce ověřovat přesnost příjmů.
 • Požadavky: Celkový počet žádostí o reklamy, které síť AdMob z vašich aplikací obdržela.
 • Zobrazení: Celkový počet reklam ze sítě AdMob, které uživatelé vašich aplikací viděli.
 • Míra shody: Procento žádostí, které byly v pořadí zprostředkování úspěšně přiřazeny síti AdMob. Vypočítá se vydělením odpovídajících požadavků počtem úspěšných žádostí reklamní sítě:


  Vzorec: odpovídající požadavky / úspěšné žádosti reklamní sítě

 • eCPM: Odhadované příjmy za každých 1000 zobrazení, která získala reklama vygenerovaná sítí AdMob. Hodnota eCPM nepředstavuje částku, kterou reklama skutečně přinesla. Počítá se tak, že se odhadované příjmy vydělí počtem získaných zobrazení a poté se vynásobí číslem 1000.


  Vzorec: eCPM = ( odhadované příjmy / počet zobrazení ) * 1000
   

  Příklad výpočtu

  Pokud by reklama ze 45 000 zobrazení získala odhadované příjmy 180 $, její eCPM by byla rovna (180 $ / 45 000) * 1000, tedy 4,00 $.

Nejvýkonnější reklamní sítě

Použití této karty

Karta Výkon zprostředkování reklam poskytuje informace o účinnosti vašeho nastavení zprostředkování. Můžete si podle ní udělat představu o tom, které kombinace reklamních sítí a formátů reklam dosahují dobrého výkonu a jaká je průměrná hodnota eCPM zobrazovaných reklam.

Metriky na této kartě

 • Dotazy: Celkový počet jedinečných žádostí o zobrazení reklamy, které prošly pořadím zprostředkování. Jednotlivé žádosti v tomto počtu nejsou zahrnuty vícekrát. Každá žádost se započítá pouze jednou bez ohledu na to, kolika sítím byla během procházení řetězcem zprostředkování doručena.

  Příklad

  Jedna žádost odeslaná v řetězci zprostředkování síti A, síti B a síti C se započte pouze jednou.

 • Zobrazení (nahoře): Označuje celkový počet reklam zobrazených uživatelům ve všech vašich reklamních jednotkách a aplikacích prostřednictvím zprostředkování. Je zahrnuto také porovnání mezi obdobími.
 • Míra naplnění: Poměr mezi tím, kolikrát se reklama vygenerovaná zprostředkováním zobrazila uživatelům (počet zobrazení) a kolikrát byla reklama z určitého zdroje reklam v řetězci zprostředkování vyžádána (počet žádostí). Zobrazuje se jako procento celkového počtu žádostí o reklamu. Je zahrnuto také porovnání mezi obdobími.
 • Síť a formát: Reklamní sítě a formáty reklam, ze kterých byly dotazy a zobrazení na kartě vygenerovány. 
 • Zobrazení (sloupec): Celkový počet reklam vygenerovaných zprostředkováním, které se zobrazily uživatelům, pro konkrétní kombinaci reklamní sítě a formátu reklamy na kartě. Je zahrnuto také porovnání mezi obdobími.
 • eCPM: Průměrná eCPM zobrazení vygenerovaných zprostředkováním pro každou kombinaci reklamní sítě a formátu reklamy na kartě. Je zahrnuto také porovnání mezi obdobími.
Výkon aplikace

Použití této karty

Karta Výkon aplikace poskytuje informace o výkonu aplikací na základě odhadovaných příjmů ze sítě AdMob. Pomocí rozbalovací nabídky můžete data na kartě seřadit tak, aby byly zobrazeny buď nejvýkonnější aplikace, nebo aplikace s největší změnou tržeb v průběhu času.

Možnosti řazení na této kartě

Nejvýnosnější aplikace: Když v rozbalovací nabídce vyberete možnost Nejvýnosnější aplikace, zobrazí se na kartě aplikace, které ve vybraném období dosáhly nejvyšších výnosů, společně s odhadovanými příjmy ze sítě AdMob. Je zahrnuto také porovnání mezi obdobími.

Největší pozitivní a negativní změny: Když v rozbalovací nabídce vyberete možnost Největší pozitivní a negativní změny, zobrazí se na kartě vaše aplikace, u kterých ve vybraném období došlo k největší změně odhadovaných příjmů ze sítě AdMob. Je zahrnuto také porovnání mezi obdobími.

 • Největší pozitivní změny jsou zobrazeny zeleně v horní polovině seznamu. Jedná se o aplikace, u kterých byl mezi obdobími zaznamenán největší nárůst.
 • Největší negativní změny jsou zobrazeny červeně v dolní polovině seznamu. Jedná se o aplikace, u kterých byl mezi obdobími zaznamenán největší pokles.
Výkon reklamní jednotky

Použití této karty

Karta Výkon reklamní jednotky poskytuje souhrnné informace o výkonu vašich reklamních jednotek ve všech aplikacích na základě odhadovaných příjmů ze sítě AdMob. Pomocí rozbalovací nabídky můžete data na kartě seřadit tak, aby byly zobrazeny buď nejvýnosnější reklamní jednotky, nebo reklamní jednotky s největší změnou tržeb v čase.

Možnosti řazení na této kartě

Nejvýnosnější aplikace: Když v rozbalovací nabídce vyberete možnost Nejvýnosnější aplikace, zobrazí se na kartě reklamní jednotky, které ve vybraném období dosáhly nejvyšších výnosů, společně s odhadovanými příjmy ze sítě AdMob. Je zahrnuto také porovnání mezi obdobími.

Největší pozitivní a negativní změny: Když v rozbalovací nabídce vyberete možnost Největší pozitivní a negativní změny, zobrazí se na kartě reklamní jednotky, u kterých ve vybraném období došlo k největší změně odhadovaných příjmů ze sítě AdMob. Je zahrnuto také porovnání mezi obdobími.

 • Největší pozitivní změny jsou zobrazeny zeleně v horní polovině seznamu. Jedná se o reklamní jednotky, u kterých byl mezi obdobími zaznamenán největší nárůst.
 • Největší negativní změny jsou zobrazeny červeně v dolní polovině seznamu. Jedná se o reklamní jednotky, u kterých byl mezi obdobími zaznamenán největší pokles.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory