Aan de slag

AdMob-aanmeldingsfouten

Ontving u een foutmelding toen u zich probeerde aan te melden bij AdMob? We zijn er om u te helpen.

Aanmeldingsfouten kunnen verband houden met uw bestaande AdSense-, Google Ads- of Google-accounts. Aan de hand van de onderstaande informatie kunt u mogelijk een aantal van deze problemen oplossen. 

Opmerking: Als u AdMob eerder heeft gebruikt, moet u zich opnieuw aanmelden met een e-mailadres dat u nog nooit heeft gebruikt voor AdMob. Houd er ook rekening mee dat dubbele accounts niet zijn toegestaan.

AdSense-gerelateerde aanmeldingsfouten

Dit zijn enkele van de meest voorkomende AdSense-fouten die kunnen optreden bij het aanmelden voor AdMob.

Uw AdSense-account (uitgevers-ID: pub-XXXX) is beëindigd.

Het Google-account waarmee u zich voor AdMob aanmeldt, is gekoppeld aan een beëindigd AdSense-account. Volgens de algemene voorwaarden van AdSense kan een uitgever van wie het AdSense-account is beëindigd of uitgeschakeld, niet deelnemen aan het AdMob-programma. 

Dit AdSense-account is geen account dat u zelf beheert. AdMob biedt geen ondersteuning voor dit type aanmelding. Als uw account rechtstreeks wordt beheerd door Google, neemt u contact op met uw accountbeheerder om uw AdMob-account te maken.

Het Google-account waarmee u zich voor AdMob aanmeldt, is geen AdSense-account dat u zelf beheert. Dit betekent dat u mogelijk een Google-accountbeheerder heeft die uw account voor u beheert. 

U moet contact opnemen met uw Google-accountbeheerder om een AdMob-account te maken. 

U heeft geen toegang tot het AdSense account (uitgever-ID: pub-XXXX) dat aan uw AdMob-account is gekoppeld.

Er zijn een paar redenen waarom u geen toegang meer heeft tot uw AdSense-account:

Mogelijk moet u rechtstreeks inloggen bij AdSense om meer informatie over dit probleem te vinden. U kunt de probleemoplosser voor inloggen van AdSense gebruiken om het probleem nader te onderzoeken.

Uw AdSense-account moet worden geverifieerd. Voltooi de telefonische AdSense-accountverificatie voordat u zich aanmeldt voor AdMob.

Uw AdSense-account moet mogelijk telefonisch worden geverifieerd. 
Klik op de link in de foutmelding om naar AdSense te gaan en uw account te verifiëren. Volg de aanwijzingen op het scherm om een sms of een gesproken telefonische boodschap met uw pincode voor verificatie naar uw mobiel te sturen.

Er is een probleem met uw AdSense-account. Als u zich wilt aanmelden voor AdMob, moet u mogelijk uw AdSense-aanvraag opnieuw indienen.

Voordat u uw Google-account kunt gebruiken om u aan te melden voor AdMob, moet mogelijk eerst uw bestaande, aan dit Google-account gekoppelde AdSense-account worden goedgekeurd. Als u eerder heeft geprobeerd zich aan te melden voor AdSense, is er mogelijk een probleem met uw aanvraag. Voordat u zich voor AdMob kunt aanmelden, moet u uw AdSense-aanvraag opnieuw indienen en moet deze worden goedgekeurd. 

Google Ads-gerelateerde aanmeldingsfouten

Dit zijn enkele van de meest voorkomende Google Ads-fouten die kunnen optreden bij het aanmelden voor AdMob.

Uw Google Ads-account (klant-ID: XXX-XXX-XXXX) is niet actief.

Uw Google Ads-account is gekoppeld aan uw Google-account en moet opnieuw worden geactiveerd voordat u zich met dit account kunt aanmelden voor AdMob. 

Uw Google Ads-account (klant-ID: XXX-XXX-XXXX) is een Mijn Klantencentrum-account en AdMob biedt geen ondersteuning voor dit type account.

Als uw Google Ads-account een Mijn Klantencentrum-account is, kunt u het niet aan uw AdMob-account koppelen. In plaats hiervan, kunt u het volgende doen:
  • Als u een Google Ads-account heeft dat geen Mijn Klantencentrum-account is, moet u inloggen met het Google-account dat aan dit account is gekoppeld.
  • Inloggen met een ander Google-account dat niet is gekoppeld aan een bestaand, afzonderlijk Google Ads-account. We helpen u vervolgens een nieuw Google Ads-account te maken tijdens het aanmeldproces.
  • Uw inloggegevens voor Google Ads wijzigen. Wijzig de inloggegevens voor het Mijn Klantencentrum-account in de inloggegevens van een ander Google-account. Log vervolgens in bij het Google-account dat u wilt gebruiken voor AdMob en voer een van de volgende handelingen uit:
    • Start de aanmeldingsprocedure opnieuw. Wij helpen u vervolgens een nieuw Google Ads-account te maken dat is gekoppeld aan uw Google-account.
    • Als u een afzonderlijk Google Ads-account heeft dat u wilt gebruiken, wijzigt u de inloggegevens ervan in die van het Google-account dat u wilt gebruiken voor AdMob. Vervolgens start u de aanmeldingsprocedure opnieuw.

U heeft niet de volledige rechten voor het Google Ads-account (klant-ID: XXX-XXX-XXXX) dat is gekoppeld aan uw Google-account.

Uw toegangsniveau voor het Google Ads-account dat is gekoppeld aan uw Google-account, is niet hoog genoeg om het te kunnen gebruiken met AdMob. Neem contact op met de eigenaar van het account met het verzoek uw toegangsniveau te wijzigen. Houd er rekening mee dat Google Ads en AdMob niet tussen gebruikers kunnen bemiddelen in geschillen over toegang.

U hoeft geen toegang tot het Google Ads-account dat is gekoppeld aan uw AdMob-account.

Mogelijk bent u uit het Google Ads-account verwijderd door een beheerder. Neem rechtstreeks contact op met de accountbeheerder. Houd er rekening mee dat Google Ads en AdMob niet tussen gebruikers kunnen bemiddelen in geschillen over toegang.

U kunt zich niet aanmelden voor AdMob omdat uw Google-account is gekoppeld aan meerdere Google Ads-accounts.

Het Google-account dat u gebruikt om u aan te melden voor AdMob mag slechts aan één Google Ads-account zijn gekoppeld. Als uw Google-account aan meerdere Google Ads-accounts is toegevoegd, neemt u contact op met de eigenaren van die accounts om hen te vragen u te verwijderen. Houd er rekening mee dat Google Ads en AdMob niet tussen gebruikers kunnen bemiddelen in geschillen over toegang.

Nadat u uit de extra accounts bent verwijderd, kunt u opnieuw proberen zich voor AdMob aan te melden.

Google-accountgerelateerde aanmeldingsfouten

Dit zijn enkele van de meest voorkomende Google-accountfouten die kunnen optreden bij het aanmelden voor AdMob.

Uw Google-account bevat geen geboortedatum. Update uw gegevens en probeer het opnieuw.

U moet uw Google-account updaten met uw geboortedatum voordat u zich kunt aanmelden voor AdMob. 

Uit onze gegevens blijkt dat u op dit moment bent uitgesloten van deelname aan AdMob. Neem kennis van onze Algemene Voorwaarden.

Uw account is niet geschikt voor deelname aan AdMob. Raadpleeg het volgende: 

U moet in uw Ad Manager-account beschikken over het recht 'Gebruikers en rollen bewerken' om een AdMob-account te kunnen maken.

Als u een AdMob-account wilt maken, moet u in uw bestaande Google Ad Manager-account een gebruikersrol hebben met het recht 'Gebruikers en rollen bewerken'.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen