Domovská stránka, začínáme

Chyby při registraci do služby AdMob

Nedaří se vám zaregistrovat do služby AdMob? Rádi vám pomůžeme.

Chyby registrace mohou mít spojitost s vaším stávajícím účtem AdSense, Google Ads nebo Google. Následující informace by vám měly pomoci vyřešit alespoň některé z těchto problémů. 

Poznámka: Pokud jste dříve používali službu AdMob, budete se muset znovu zaregistrovat a použít přitom e-mailovou adresu, kterou jste k registraci do služby AdMob ještě nepoužili. Dále upozorňujeme, že duplicitní účty nejsou povoleny.

Chyby při registraci související s účtem AdSense

Shrnujeme některé běžné chyby související s účtem AdSense, na které můžete narazit při registraci do služby AdMob. 
 

Váš účet AdSense (číslo majitele stránek: pub-XXXX) byl ukončen.

Účet Google, pod kterým se chcete zaregistrovat do služby AdMob, je spojen s ukončeným účtem AdSense. Podle smluvních podmínek služby AdSense se majitel stránek, jehož účet AdSense byl ukončen nebo deaktivován, nemůže zapojit do programu AdMob. 

Tento účet AdSense není samoobslužný. Služba AdMob tento typ registrace nepodporuje. Pokud je váš účet přímo spravován společností Google, obraťte se s žádostí o vytvoření účtu AdMob na svého správce účtu.

Účet Google, pod nímž se chcete zaregistrovat do služby AdMob, je spojen s účtem AdSense, který není samoobslužný. To znamená, že pravděpodobně máte ve společnosti Google správce, který účet spravuje za vás. 

S žádostí o vytvoření účtu AdMob se budete muset obrátit na tohoto správce. 

Nemáte přístup k účtu AdSense (číslo majitele stránek: pub-XXXX), který je spojen s vaším účtem AdMob.

O přístup ke svému účtu AdSense jste mohli přijít z několika důvodů:

K vyřešení tohoto problému může být třeba přihlásit se přímo do služby AdSense. S řešením vám může pomoci Nástroj pro odstraňování problémů s přihlášením do služby AdSense.

Váš účet AdSense je třeba ověřit. Před registrací do služby AdMob proveďte nejprve telefonické ověření účtu AdSense.

Váš účet AdSense může být nutné ověřit po telefonu. 
Kliknutím na odkaz v chybové zprávě přejděte do služby AdSense a ověřte svůj účet. Podle pokynů na obrazovce nechte na svůj telefon odeslat textovou zprávu (SMS) nebo hlasový hovor s ověřovacím kódem PIN.

Došlo k problému s vaším účtem AdSense. Chcete-li se zaregistrovat do služby AdMob, možná bude nutné znovu odeslat přihlášku do AdSense.

Než budete moci použít účet Google k registraci do služby AdMob, může být nutné schválit účet AdSense, který je s ním spojen. Pokud jste se do služby AdSense pokoušeli zaregistrovat už dříve, možná došlo k problému s vaší přihláškou. Před registrací do služby AdMob je v takovém případě nutné znovu odeslat přihlášku do AdSense a  nechat ji schválit. 

Chyby při registraci související s účtem Google Ads

Shrnujeme některé běžné chyby související s účtem Google Ads, na které můžete narazit při registraci do služby AdMob. 
 

Váš účet Google Ads (číslo zákazníka: XXX-XXX-XXXX) není aktivní.

Před registrací do služby AdMob pomocí požadovaného účtu Google může být nutné znovu aktivovat účet Google Ads, který je s ním propojen. 

Váš účet Google Ads (číslo zákazníka: XXX-XXX-XXXX) je účet klientského centra (MCC). Tento typ registrace služba AdMob nepodporuje.

Je-li váš účet Google Ads účtem klientského centra (MCC), nelze ho s účtem AdMob propojit. Máte následující možnosti:
  • Máte-li účet Google Ads, který není účtem klientského centra (MCC), měli byste se místo toho přihlásit k účtu Google.
  • Přihlaste se pomocí jiného účtu Google, který není spojen s existujícím osobním účtem Google Ads. Během procesu registrace vám pomůžeme vytvořit nový účet Google Ads.
  • Změňte přihlašovací údaje účtu klientského centra (MCC) služby Google Ads na jiný účet Google. Poté se přihlaste pomocí toho účtu Google, který chcete používat se službou AdMob, a proveďte jeden z následujících postupů:
    • Znovu zahajte registraci. Pomůžeme vám vytvořit nový účet Google Ads spojený s vaším účtem Google.
    • Pokud už máte osobní účet Google Ads a chcete ho použít, změňte jeho přihlašovací údaje tak, aby se shodovaly s účtem Google, který chcete používat se službou AdMob. Poté znovu zahajte registraci.

Nemáte k účtu Google Ads (číslo zákazníka: XXX-XXX-XXXX) spojenému s vaším účtem Google úplná oprávnění.

Úroveň vašeho přístupu k účtu Google Ads spojenému s vaším účtem Google není dostatečně vysoká pro používání se službou AdMob. Obraťte se na vlastníka účtu a požádejte ho o změnu vaší úrovně přístupu. Pamatujte, že služby Google Ads ani AdMob nemohou být prostředníky při řešení sporů mezi uživateli.

Nemáte přístup k účtu Google Ads spojenému s vaším účtem AdMob.

Je možné, že vás administrátor z účtu Google Ads odebral. Obraťte se přímo na administrátora. Pamatujte, že služby Google Ads ani AdMob nemohou být prostředníky při řešení sporů mezi uživateli.

Do služby AdMob se nemůžete zaregistrovat, protože váš účet Google je spojen s několika účty Google Ads.

Účet Google, pod kterým se chcete zaregistrovat do služby AdMob, by měl být spojen pouze s jedním účtem Google Ads. Pokud byl váš účet Google přidán k více účtům Google Ads, požádejte příslušné vlastníky, aby vás z těchto účtů odebrali. Pamatujte, že služby Google Ads ani AdMob nemohou být prostředníky při řešení sporů mezi uživateli.

Jakmile budete odebrání z nadbytečných účtů, můžete se pokusit do služby AdMob zaregistrovat znovu.

Chyby při registraci související s účtem Google

Shrnujeme některé běžné chyby související s účtem Google, na které můžete narazit při registraci do služby AdMob. 
 

Ve vašem účtu Google chybí datum narození. Aktualizujte své údaje a zkuste to znovu.

Před registrací do služby AdMob je třeba ve vašem účtu Google doplnit datum narození. 

Podle našich záznamů momentálně nesplňujete podmínky účasti v programu AdMob. Přečtěte si prosím naše smluvní podmínky.

Váš účet nesplňuje podmínky pro účast v programu AdMob. Prostudujte si prosím následující dokumenty: 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?