מדיניות

מדיניות בנושא מלאי למודעות מתגמלות

המדיניות הזו חלה על המודעות המתגמלות שמוצגות באמצעות מוצרי הפרסום של Google, בכל זמן ובכל מקום שבהם הן מוצגות:

 • ההתנהלות בנושא תגמול על מודעות מתגמלות היא אך ורק בין בעל האפליקציה לבין המשתמש. Google לא מעניקה תגמולים ולא מוודאת שהם אכן ניתנו.
 • בעלי תוכן דיגיטלי אינם רשאים לבקש מאחרים ללחוץ על המודעות שלהם או להשתמש בשיטות הטעמה מטעות כדי להשיג קליקים. שיטות אלה כוללות, בין השאר, הצעת תגמול כספי למשתמשים על צפייה במודעות או ביצוע חיפושים, הבטחה לגייס כספים עבור גורמי צד שלישי בתמורה לביצוע הפעולות האלה או הצבת תמונות מטעות לצד מודעות בודדות.
 • בעלי אפליקציות אינם רשאים לעודד משתמשים לבצע אינטראקציה שאינה קליק עם מודעות מתגמלות על ידי שימוש בביטויים שמציינים כי אינטראקציה כזו עם המודעה תסייע ישירות לבעל האפליקציה. לדוגמה, "תמכו בנו" או ניסוחים דומים.
 • אין למקם מודעות מתגמלות באפליקציות שמציעות, כתגמול או כתמורה מסוג אחר, תגמול כספי או הצעות שניתן להמירן לתגמול כספי (לרבות כרטיסי מתנה, הנחות לשירותים או מוצרים פיזיים ומטבעות וירטואליים).
 • יש להציג מודעות מתגמלות רק לאחר שהמשתמש מביע הסכמה לצפות במודעה מתגמלת. בנוסף, על משתמש להסכים לראות כל מודעה מתגמלת בנפרד, ואין להציע לו להביע הסכמה להצגה אוטומטית של מודעות מתגמלות.
 • תגמול לא זמין: בעלי אפליקציות שמציבים מודעות Google במלאי שטחי הפרסום למודעות מתגמלות אינם רשאים:
  • להציע תגמול שלא ניתן לממש.
  • למנוע את מתן התגמול למשתמש לאחר השלמת הפעולה הנדרשת.
 • תגמולים אקראיים: בעלי אפליקציות שממקמים מודעות Google במלאי שטחי הפרסום למודעות מתגמלות רשאים להציע תגמולים אקראיים, בתנאי שהסבירות לקבלת התגמולים השונים מוצגת למשתמש.
 • דרישות בנוגע לתיאור התגמול: בעלי אפליקציות שממקמים מודעות Google במלאי שטחי הפרסום למודעות מתגמלות חייבים לציין באופן ברור ומדויק את הפרטים הבאים:
  • הפעולה הנדרשת (למשל, "צופים במודעה הזו ומקבלים 100 מטבעות זהב" או "צופים במודעה הזו ומקבלים חרב לוחם");
   • ניתן להשתמש בסמלים כדי לתאר את הפעולה הנדרשת, אבל צריך להבהיר למשתמש שהוא צפוי לחזות בפרסומת. מומלץ לעשות זאת על ידי שימוש במילה "מודעה" לצד הסמל.
  • התגמול שיתקבל באפליקציה לאחר השלמת הפעולה (למשל, "צופים במודעה ומקבלים 100 מטבעות זהב"). חשוב לדעת: יש לאפשר למשתמשים לממש את התגמול בתוך האפליקציה שבה מוקמה המודעה המתגמלת.
   • ניתן להשתמש בסמלים כדי לתאר את התגמול, בתנאי שהסמלים האלה ברורים למשתמשי האפליקציה.
     
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?