Politikker

Politikker vedrørende annoncer med tilbud om belønning

Google understøtter i øjeblikket to typer annonceformater med tilbud om belønning: Belønningsannoncer og mellemliggende annoncer med belønning. Disse generelle politikker vedrørende tilbud om belønning gælder for alle annoncer med tilbud om belønning, der vises via Google-annonceprodukter:

 • Transaktioner mht. belønninger fra belønningsannoncer er udelukkende en sag mellem udgiveren og brugeren. Google tildeler og bekræfter ingen belønninger.
 • Udgivere må ikke anmode andre om klikke på deres annoncer eller gøre brug af svigagtige implementeringsmetoder for at opnå klik. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, tilbud om betaling til brugere for at se annoncer eller foretage søgninger, løfte om betaling til tredjepart for en sådan adfærd og placering af vildledende billeder ud for individuelle annoncer.
 • Udgivere må ikke tilskynde brugerne til at interagere med belønningsannoncer ved hjælp af udtryk, der gør opmærksom på, at annonceinteraktionen vil være til gavn for udgiveren, f.eks. "støt os" eller lignende.
 • Der må ikke placeres belønningsannoncer i brugerflow, hvor der tilbydes økonomisk godtgørelse eller andre incitamenter, der kan konverteres til penge (f.eks. gavekort, rabat på fysiske varer eller tjenester og kryptovaluta).
 • Der må kun tilbydes én belønning pr. annonce i belønningsbeholdning.
 • Ikke-tilgængelige belønninger: Udgivere, der placerer Google-annoncer i belønningsbeholdning, må ikke gøre følgende:
  • Tilbyde en belønning, der ikke kan indløses
  • Undlade at tildele brugeren belønningen, efter at vedkommende har fuldført den relevante opgave.
 • Tilfældigt udvalgte belønninger: Udgivere, der placerer Google-annoncer i belønningsbeholdning, må gerne tilbyde tilfældigt udvalgte belønninger, forudsat at brugeren gøres opmærksom på sandsynligheden for at opnå hver enkelt belønning.
 • Krav med hensyn til belønningsbeskrivelser: Udgivere, der placerer Google-annoncer i belønningsbeholdning, skal klart og præcist oplyse følgende:
  • Den obligatoriske handling (f.eks. "Se denne annonce og få 100 guldmønter" eller "Se denne annonce og få et krigersværd")
   • Den obligatoriske handling må beskrives ved hjælp af ikoner, men det skal tydeligt fremgå, at der er tale om en annonce, ideelt set ved brug af ordet "Annonce" sammen med ikonet.
  • Den belønning i appen, man får for at fuldføre handlingen (f.eks. "Se denne annonce og få 100 guldmønter"). Bemærk! Belønningen skal kunne indløses i den app, belønningsannoncen er placeret i.
   • Belønningen må beskrives ved hjælp af ikoner, forudsat at brugerne af appen ikke er i tvivl om ikonernes betydning.

Specifikke politikker vedrørende annonceformatet belønningsannoncer

Ud over de generelle politikker vedrørende belønningsbeholdning skal belønningsannoncer også overholde følgende formatspecifikke politikker:

 • Belønningsannoncer må kun vises for brugere, som aktivt har tilvalgt visning af den aktuelle belønningsannonce. Brugeren skal desuden tilvælge visning af hver enkelt belønningsannonce for sig og må altså ikke kunne tilmelde sig automatisk visning af belønningsannoncer.

Specifikke politikker vedrørende annonceformatet mellemliggende annoncer med belønning

Ud over de generelle politikker vedrørende belønningsbeholdning skal mellemliggende annoncer med belønning også overholde følgende formatspecifikke politikker:

 • Følg vejledningen vedrørende mellemliggende annoncer for at se både ikke-tilladte og anbefalede implementeringer af mellemliggende annoncer
 • Der skal være et klart og tydeligt introduktionsskærmbillede for hver mellemliggende annonce med belønning 
 • Belønningen skal være klart beskrevet på introduktionsskærmbilledet i henhold til kravene med hensyn til beskrivelser af belønningsannoncer
 • Introduktionsskærmbilledet skal vises længe nok til, at brugeren kan forstå, hvad der kræves for at opnå belønningen, og fravælge den, hvis vedkommende ønsker det
 • Der skal være en klar og tydelig fravalgsmulighed på introduktionsskærmbilledet for den mellemliggende annonce med belønning 
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet