Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Tạo đơn vị quảng cáo có tặng thưởng

Để biết thêm thông tin về đơn vị quảng cáo có tặng thưởng, hãy xem bài viết Tổng quan về đơn vị quảng cáo có tặng thưởng.

Đơn vị quảng cáo có tặng thưởng cho phép người dùng chơi trò chơi, thực hiện các cuộc khảo sát hoặc xem video để nhận phần thưởng trong ứng dụng, chẳng hạn như tiền xu, lượt chơi hoặc điểm. Bạn có thể đặt các phần thưởng khác nhau cho các đơn vị quảng cáo khác nhau và chỉ định giá trị phần thưởng cũng như vật phẩm mà người dùng sẽ nhận được.

Đơn vị quảng cáo có tặng thưởng có thể hiển thị quảng cáo dạng video và quảng cáo tương tác. Thời lượng tối đa để tặng thưởng là 30 giây.

 

Chính sách về quảng cáo có tặng thưởng của AdMob

Khi triển khai đơn vị quảng cáo có tặng thưởng trong ứng dụng, bạn nhớ xem xét mục chính sách về khoảng không quảng cáo có tặng thưởng trong trung tâm trợ giúp của AdMob.

Hướng dẫn

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Ứng dụng trong thanh bên.
 3. Chọn tên của ứng dụng mà bạn đang tạo đơn vị quảng cáo này. Nếu bạn không ứng dụng đó trong danh sách ứng dụng gần đây, bạn có thể nhấp vào Thêm ứng dụng để thêm ứng dụng mới hoặc nhấp vào Tất cả ứng dụng để tìm kiếm danh sách tất cả các ứng dụng bạn đã thêm vào AdMob.
 4. Nhấp vào Đơn vị quảng cáo trong thanh bên.
 5. Hãy nhấp vào Bắt đầu. Nếu bạn đã tạo đơn vị quảng cáo cho ứng dụng này, hãy nhấp vào Thêm đơn vị quảng cáo
 6. Nhấp vào Chọn cho Định dạng quảng cáo có tặng thưởng.
 7. Nhập tên cho đơn vị quảng cáo này. Được đề xuất: Bao gồm thông tin có liên quan, chẳng hạn như định dạng và vị trí quảng cáo trong ứng dụng của bạn để giúp bạn xác định dễ dàng hơn sau này.
 8. Hoàn tất cài đặt phần thưởng cho đơn vị quảng cáo sau:
  • Số lượng phần thưởng: Nhập số lượng vật phẩm thưởng mà người dùng sẽ nhận được. Con số này phải là số nguyên.
  • Vật phẩm thưởng: Nhập tên của vật phẩm thưởng mà người dùng sẽ nhận được. Ví dụ: Tiền xu, thêm mạng
  • Hộp kiểm: Ghi đè cài đặt phần thưởng do mạng quảng cáo bên thứ ba cung cấp. Được chọn theo mặc định.
 9. (tùy chọn) Hoàn tất các cài đặt nâng cao cho đơn vị quảng cáo này:
  • Loại quảng cáo: Chọn (các) loại quảng cáo được phép hiển thị cho đơn vị quảng cáo này. Bạn có thể chọn bất kỳ kết hợp loại quảng cáo nào bằng cách chọn các hộp. Việc bỏ chọn tất cả các hộp sẽ dẫn đến lỗi. Bạn phải chọn ít nhất một loại quảng cáo cho mỗi đơn vị quảng cáo. Đề xuất: Để thử và giúp tối đa hóa doanh thu cho đơn vị quảng cáo này, chúng tôi khuyên bạn nên chọn tất cả các hộp.
  • Xác minh phía máy chủ: Xác thực từng lượt xem hết quảng cáo video có tặng thưởng và đảm bảo bạn chỉ tặng thưởng cho những người dùng đã thực sự xem hết video trong ứng dụng của bạn. Tìm hiểu thêm.
  • Giới hạn tần suất: Xác định số lần đơn vị quảng cáo này có thể hiển thị quảng cáo cho cùng một người dùng. Bạn có thể chọn không đặt giới hạn hoặc giới hạn quảng cáo cho mỗi người dùng theo số lần được hiển thị trên mỗi phút, giờ hoặc ngày.
  • eCPM sàn: Bạn có thể đặt eCPM sàn (còn được gọi là eCPM tối thiểu) cho mỗi đơn vị quảng cáo bạn tạo. Điều này cho phép Mạng AdMob không phân phát quảng cáo đến đơn vị quảng cáo này với giá trị eCPM thấp hơn eCPM tối thiểu mà bạn đã đặt.
   1. Nhấp vào chuyển đổi eCPM sàn để bật eCPM này và bật các eCPM sàn cho đơn vị quảng cáo của bạn.
   2. Nhập giá trị eCPM toàn cầu cho Mạng AdMob để sử dụng làm giá trị sàn.
   ECPM sàn này chỉ áp dụng cho Mạng AdMob. Giá trị này không áp dụng cho các mạng quảng cáo của bên thứ ba và các sự kiện tùy chỉnh được định cấu hình làm nguồn quảng cáo trong một nhóm hòa giải.
  • (tùy chọn) Các giá trị sàn theo quốc gia: Nếu đã bật eCPM sàn trong bước trước, bạn có thể nhấp vào Thêm các giá trị sàn theo quốc gia để thêm eCPM sàn theo quốc gia cho đơn vị quảng cáo này. eCPM sàn cụ thể theo quốc gia sẽ chỉ ghi đè giá trị eCPM toàn cầu của đơn vị quảng cáo này khi yêu cầu quảng cáo bắt nguồn từ quốc gia đã chọn.
   1. Chọn quốc gia mà bạn muốn đặt một giá trị sàn cụ thể. Quốc gia này sẽ được thêm vào danh sách các quốc gia đã chọn. Bạn có thể chọn toàn bộ khu vực hoặc mở rộng từng phần để xem từng quốc gia trong một khu vực.
   2. Nhấn vào biểu tượng Chỉnh sửa bên cạnh quốc gia hoặc khu vực bạn đã chọn và nhập một giá trị eCPM sàn. 
   3. Nhấp vào Đặt để lưu giá trị eCPM. 
   4. Lặp lại các bước này cho mỗi quốc gia bạn chọn.
 10. Nhấp vào Tạo đơn vị quảng cáo.
 11. Làm theo hướng dẫn trong Hướng dẫn bắt đầu của Google Developers (Android, iOS, Unity) để triển khai đơn vị quảng cáo này trong mã của bạn để bắt đầu hiển thị quảng cáo. Bạn sẽ cần có mã ứng dụng và mã đơn vị quảng cáo trong quá trình triển khai.
  Đơn vị quảng cáo này sẽ không hiển thị quảng cáo cho đến khi bạn hoàn tất bước này. Nếu chưa sẵn sàng triển khai đơn vị quảng cáo, bạn có thể nhấp vào Gửi nội dung này qua email để gửi hướng dẫn qua email hoặc nhấp vào Xong để thoát khỏi trang.

Xác minh phía máy chủ

Xác minh phía máy chủ hoạt động như một lớp xác thực bổ sung cho các lượt xem quảng cáo có tặng thưởng trong ứng dụng của bạn. Quá trình này được thực hiện cùng với lệnh gọi lại phía máy chủ tiêu chuẩn. Bạn có thể sử dụng xác minh phía máy chủ để xác thực từng lượt xem quảng cáo video có tặng thưởng hoàn chỉnh và đảm bảo rằng bạn chỉ trao thưởng cho những người dùng đã thực sự xem xong trong ứng dụng của mình.

Mỗi khi người xem xong quảng cáo video có tặng thưởng, Google sẽ sử dụng URL đăng lại mà bạn cung cấp để xác thực lượt xem đó. Lệnh gọi lại xác minh phía máy chủ sẽ nối các thông số truy vấn với url đăng lại của bạn để mô tả hoạt động tương tác với quảng cáo video có tặng thưởng. Hãy tham khảo hướng dẫn dành cho nhà phát triển SSV có tặng thưởng để biết thêm thông tin chi tiết.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73175
false