Създаване на рекламен елемент с поощрение

За повече информация относно рекламните елементи с приложение вижте Общ преглед на рекламните елементи с възнаграждение.

Рекламните елементи за видеореклами с поощрение дават възможност на потребителите да гледат видеоклипове, за да печелят поощрения в приложението, като например монети, допълнителни животи или точки. Можете да зададете различни поощрения за различните рекламни елементи и да посочите стойността на поощренията и артикулите, които потребителите ще получат.

Възнаградени рекламни елементи могат да покажат възнаградени видео реклами и интерактивни реклами. Максималната продължителност на видеорекламите е 60 секунди.

 

Правила на AdMob за видеорекламите с поощрение

Когато внедрявате в приложенията си рекламни елементи за видеореклами с поощрение, не забравяйте да прегледате раздела за правилата за рекламните места с поощрение в Помощния център на AdMob.

Инструкции

 1. Влезте в профила си в AdMob на адрес https://apps.admob.com.
 2. Кликнете върху Приложения в страничната лента.
 3. Изберете името на приложението, за което създавате този рекламен елемент. Ако не го виждате в списъка със скорошни приложения, можете да кликнете върху Добавяне на приложение, за да добавите ново, или върху Всички приложения, за да търсите в списък с всичките си приложения в AdMob.
 4. Кликнете върху Рекламни елементи в страничната лента.
 5. Кликнете върху Добавяне на рекламен елемент.
 6. Кликнете върху Избор за рекламния формат „Видеореклама с поощрение“.
 7. Въведете име за рекламата си. Препоръчително: Нека то включва подходяща информация, като например рекламния формат и местоположението на приложението Ви, за да можете по-лесно да го идентифицирате впоследствие.
 8. Попълнете настройките за поощрения за този рекламен елемент:
  • Количество на поощрението: Въведете броя поощрителни елементи, които потребителят ще получи. Трябва да бъде цяло число.
  • Поощрителен елемент: Въведете името на поощрителния елемент, който потребителят ще получи. Примери: монети, допълнителни животи.
  • Квадратче за отметка: Отменя настройките за поощрение, предоставени от рекламни мрежи на трети страни. Поставена отметка по подразбиране.
 9. (Незадължително) Попълнете разширените настройки за този рекламен елемент:
  • Тип реклама: Изберете типа или съответно типовете реклами, допускани за този рекламен елемент. Можете да изберете всяка комбинация от типове реклами, като поставите отметка в квадратчетата. Премахването на отметките от всички квадратчета ще доведе до грешка. За всеки рекламен елемент трябва да изберете поне един тип реклама. Предложение: За да се опитате да увеличите максимално приходите си за този рекламен елемент, предлагаме да поставите отметки във всички квадратчета.
  • Потвърждаване от страна на сървъра: Потвърдете всяко завършено гледане на реклама с поощрение, за да сте сигурни, че поощрявате само потребители, които действително са изгледали докрай видеорекламата в приложението Ви.. Научете повече.
  • Ограничаване на честотата: Определя колко пъти този рекламен елемент може да показва реклама на един и същ потребител. Може да изберете да не задавате ограничение или да ограничите рекламите за всеки потребител в зависимост от показвания брой на минута, на час или на ден.
  • Минимална eCPM: Можете да зададете минимална eCPM за всеки създаден от Вас рекламен елемент. По този начин инструктирате мрежата на AdMob да не показва в съответния рекламен елемент реклами, за които eCPM е под зададения от Вас минимум.
   1. Кликнете върху превключвателя Минимална eCPM, за да го включите и да активирате минимални eCPM за рекламния си елемент.
   2. Въведете глобална стойност на eCPM, която да се използва като минимална от мрежата на AdMob.
   Тази минимална eCPM се отнася само за мрежата на AdMob. Тя не се отнася за рекламни мрежи на трети страни и за персонализирани събития, конфигурирани като източници на рекламите в група за посредничество.
  • (Незадължително) Минимални стойности за конкретни държави: Ако в предишната стъпка сте активирали минимална eCPM, можете да добавите към този рекламен елемент минимални eCPM за конкретни държави, като кликнете върху Добавяне на минимални стойности за конкретни държави. Минималните eCPM за конкретни държави заменят глобалната стойност на eCPM за този рекламен елемент само когато заявките за реклами идват от избраната държава.
   1. Изберете държава, за която искате да зададете конкретна минимална стойност. Тя ще се добави в списъка с избраните държави. Можете да избирате цели региони или да разгънете съответната секция, за да разгледате отделните държави в региона.
   2. Кликнете върху иконата Редактиране до избраната държава или регион и въведете минимална стойност на eCPM. 
   3. Кликнете върху Задаване, за да запазите стойността на eCPM. 
   4. Повторете тези стъпки за всяка избрана държава.
 10. Кликнете върху Създаване на рекламен елемент.
 11. Следвайте инструкциите в ръководството Първи стъпки за Google Developers (Android, iOS), за да внедрите рекламния елемент в кода на приложението си, така че да започне да показва реклами. В процеса на внедряване ще са Ви необходими идентификационният номер на приложението и този на рекламния елемент.
  Този рекламен елемент няма да показва реклами, докато не изпълните тази стъпка. Ако не сте готови да внедрите рекламния елемент, можете да кликнете върху Изпращане по имейл на това за изпращане на инструкциите по имейл или да кликнете върху Готово , за да излезете от страницата.
 

Server-side verificationПотвърждаване от страна на сървъра

Server-side verification acts as an additional layer of validation for rewarded ad views in your app.Потвърждаването от страна на сървъра действа като допълнително ниво на потвърждение за гледането на реклами с поощрение в приложението Ви. It’s performed in addition to the standard client-side callback.То се извършва в допълнение към стандартното обратно повикване от страна на клиента. Можете да използвате потвърждаване от страна на сървъра, за да потвърдите всяко завършено гледане на видеореклама с поощрение и да сте сигурни, че предоставяте поощрение само на потребители, които действително са завършили гледането ѝ в приложението Ви.Можете да използвате потвърждаването от страна на сървъра, за да потвърдите всяко завършено гледане на видеореклама с поощрение и да сте сигурни, че предоставяте поощрение само на потребители, които действително са завършили гледането й в приложението Ви.

Each time a user finishes viewing a rewarded video ad, Google will use the postback URL you provide to validate the view.Всеки път, когато потребител завърши гледането на видеореклама с поощрение, Google ще използва предоставения от Вас URL адрес за обратно изпращане, за да потвърди гледането. Функцията за обратно повикване за потвърждаване от страна на сървъра ще добави параметрите на заявката към URL адреса Ви за обратно изпращане, описвайки взаимодействието с видеорекламата с поощрение. Обърнете се към ръководството за програмисти за потвърждаване от страна на сървъра за поощрения за повече подробности.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?