Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Tạo đơn vị quảng cáo xen kẽ

Đơn vị quảng cáo xen kẽ hiển thị quảng cáo toàn trang trong ứng dụng của bạn. Hãy đặt những quảng cáo này vào khoảng nghỉ và chuyển tiếp tự nhiên trong giao diện của ứng dụng, chẳng hạn như sau khi hoàn tất cấp độ trong ứng dụng trò chơi.

Đơn vị quảng cáo xen kẽ có thể hiển thị các loại quảng cáo sau: Văn bản, hình ảnh và đa phương tiệnVideo.

Lưu ý: Thời điểm hiển thị tùy chọn đóng cho quảng cáo xen kẽ phụ thuộc vào việc quảng cáo xen kẽ có được chọn tham gia vào video hay không. Nếu chúng được chọn tham gia vào video, một số quảng cáo có thể có thời gian trễ là 5 giây trước khi hiển thị tùy chọn đóng. Theo chính sách, quảng cáo xen kẽ không cho phép video sẽ có tùy chọn đóng ngay lập tức. SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google sẽ bắt đầu áp dụng chính sách này nhiều hơn với các bản phát hành SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google: phiên bản 7.21 trở lên đối với iOS và 11.4 trở lên đối với Android.

 

Hướng dẫn về quảng cáo xen kẽ của AdMob

Khi bạn triển khai đơn vị quảng cáo chuyển tiếp trong ứng dụng của mình, hãy nhớ xem lại phần Chính sách trung tâm trợ giúp AdMob. Bạn có thể tải hướng dẫn triển khai quảng cáo xen kẽ và tìm hiểu thêm về triển khai quảng cáo xen kẽ mà chúng tôi không khuyến khích.

 

Các bước sau đây sẽ giúp bạn tạo đơn vị quảng cáo mới trong tài khoản AdMob của mình, sau đó triển khai đơn vị quảng cáo đó trong mã của ứng dụng. Bạn phải hoàn thành tất cả các bước sau để bắt đầu hiển thị quảng cáo trong đơn vị quảng cáo này.

Hướng dẫn

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Ứng dụng trong thanh bên.
 3. Chọn tên của ứng dụng mà bạn đang tạo đơn vị quảng cáo này. Nếu bạn không ứng dụng đó trong danh sách ứng dụng gần đây, bạn có thể nhấp vào Thêm ứng dụng để thêm ứng dụng mới hoặc nhấp vào Tất cả ứng dụng để tìm kiếm danh sách tất cả các ứng dụng bạn đã thêm vào AdMob.
 4. Nhấp vào Đơn vị quảng cáo trong thanh bên.
 5. Nhấp vào Thêm đơn vị quảng cáo.
 6. Nhấp vào Chọn cho Định dạng quảng cáo xen kẽ.
 7. Nhập tên cho đơn vị quảng cáo này. Được đề xuất: Bao gồm thông tin có liên quan, chẳng hạn như định dạng và vị trí quảng cáo trong ứng dụng của bạn để giúp bạn xác định dễ dàng hơn sau này.
 8. (tùy chọn) Hoàn tất các cài đặt nâng cao cho đơn vị quảng cáo này:
  • Loại quảng cáo: Chọn (các) loại quảng cáo được phép hiển thị cho đơn vị quảng cáo này. Bạn có thể chọn bất kỳ kết hợp loại quảng cáo nào bằng cách chọn các hộp. Việc bỏ chọn tất cả các hộp sẽ dẫn đến lỗi. Bạn phải chọn ít nhất một loại quảng cáo cho mỗi đơn vị quảng cáo. Đề xuất: Để thử và giúp tối đa hóa doanh thu cho đơn vị quảng cáo này, chúng tôi khuyên bạn nên chọn tất cả các hộp.
  • Giới hạn tần suất: Xác định số lần đơn vị quảng cáo này có thể hiển thị quảng cáo cho cùng một người dùng. Bạn có thể chọn không đặt giới hạn hoặc giới hạn quảng cáo cho mỗi người dùng theo số lần được hiển thị trên mỗi phút, giờ hoặc ngày.
  • eCPM sàn: Bạn có thể đặt eCPM sàn (còn được gọi là eCPM tối thiểu) cho mỗi đơn vị quảng cáo bạn tạo. Điều này cho phép Mạng AdMob không phân phát quảng cáo đến đơn vị quảng cáo này với giá trị eCPM thấp hơn eCPM tối thiểu mà bạn đã đặt.
   1. Nhấp vào chuyển đổi eCPM sàn để bật eCPM này và bật các eCPM sàn cho đơn vị quảng cáo của bạn.
   2. Nhập giá trị eCPM toàn cầu cho Mạng AdMob để sử dụng làm giá trị sàn.
   ECPM sàn này chỉ áp dụng cho Mạng AdMob. Giá trị này không áp dụng cho các mạng quảng cáo của bên thứ ba và các sự kiện tùy chỉnh được định cấu hình làm nguồn quảng cáo trong một nhóm hòa giải.
  • (tùy chọn) Các giá trị sàn theo quốc gia: Nếu đã bật eCPM sàn trong bước trước, bạn có thể nhấp vào Thêm các giá trị sàn theo quốc gia để thêm eCPM sàn theo quốc gia cho đơn vị quảng cáo này. eCPM sàn cụ thể theo quốc gia sẽ chỉ ghi đè giá trị eCPM toàn cầu của đơn vị quảng cáo này khi yêu cầu quảng cáo bắt nguồn từ quốc gia đã chọn.
   1. Chọn quốc gia mà bạn muốn đặt một giá trị sàn cụ thể. Quốc gia này sẽ được thêm vào danh sách các quốc gia đã chọn. Bạn có thể chọn toàn bộ khu vực hoặc mở rộng từng phần để xem từng quốc gia trong một khu vực.
   2. Nhấn vào biểu tượng Chỉnh sửa bên cạnh quốc gia hoặc khu vực bạn đã chọn và nhập một giá trị eCPM sàn. 
   3. Nhấp vào Đặt để lưu giá trị eCPM. 
   4. Lặp lại các bước này cho mỗi quốc gia bạn chọn.
 9. Nhấp vào Tạo đơn vị quảng cáo.
 10. Làm theo hướng dẫn trong Hướng dẫn bắt đầu của Google Developers (Android, iOS, Unity) để triển khai đơn vị quảng cáo này trong mã của bạn để bắt đầu hiển thị quảng cáo. Bạn sẽ cần có mã ứng dụng và mã đơn vị quảng cáo trong quá trình triển khai.
  Đơn vị quảng cáo này sẽ không hiển thị quảng cáo cho đến khi bạn hoàn tất bước này. Nếu chưa sẵn sàng triển khai đơn vị quảng cáo, bạn có thể nhấp vào Gửi nội dung này qua email để gửi hướng dẫn qua email hoặc nhấp vào Xong để thoát khỏi trang.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73175
false