Campagnes

Advertenties beheren

U kunt de status van uw advertenties bekijken om ervoor te zorgen dat ze worden weergegeven zoals verwacht. In de tabel Advertentiestatus wordt informatie weergegeven over de advertenties in die campagne. De kolom Advertentiestatus geeft aan of uw advertenties beschikbaar zijn voor weergave, of ze onderbroken zijn of afgekeurd zijn. 

Waar u de status van een advertentie kunt vinden

 1. Log in op uw AdMob-account via https://apps.admob.com.
 2. Klik op Campagnes.
 3. Scrol naar de rij van de campagne waarvan u de status van de advertenties wilt bekijken.
 4. Klik rechts naast de rij van de campagne op Pijl-omlaag. Hiermee wordt de advertentiestatustabel geopend.

Inzicht in de status van een advertentie

In onderstaande tabel ziet u de diverse advertentiestatussen die kunnen worden weergegeven, evenals de betekenis hiervan.

Status Wat dit betekent
Green circle icon De advertentie is beschikbaar voor weergave.
De advertentie is niet beschikbaar voor weergave omdat de advertentie is onderbroken.
Red exclamation point icon De advertentie is niet beschikbaar voor weergave omdat de advertentie is afgekeurd. Advertenties binnen een campagne moeten voldoen aan het platformbeleid van Google. Meer informatie

De status van een advertentie wijzigen

 1. Log in op uw AdMob-account via https://apps.admob.com.
 2. Klik op Campagnes.
 3. Klik op de naam van de campagne met de advertentie die u wilt wijzigen.
 4. Click the Ads tab.
 5. Zoek de advertentie die u wilt wijzigen en klik op het dropdownmenu naast het statuspictogram. Wijzig de status:
  • Ingeschakeld: als u deze status selecteert, kan de advertentie worden weergegeven.
  • Onderbroken: als u deze status selecteert, wordt deze advertentie onderbroken en niet meer weergegeven totdat u deze weer inschakelt.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen