นโยบาย

การบ่อนทำลายคืออะไร และจะป้องกันได้อย่างไร

เราทราบดีว่าบุคคลที่สามอาจสร้างกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องกับโฆษณาของคุณโดยที่คุณไม่รู้หรือไม่อนุญาต การกระทำนี้อาจทำได้ในสองวิธี:

  • กระทำด้วยตัวเอง: บุคคลนั้นสร้างกิจกรรมด้วยตนเอง หรือกระตุ้นให้ผู้อื่นทำ
  • กระทำโดยอัตโนมัติ: บุคคลนั้นใช้กระบวนการอัตโนมัติบางอย่าง เช่น โปรแกรมบอตคลิก

เนื่องจากกิจกรรมประเภทนี้ไม่ได้แสดงถึงความสนใจในโฆษณาของผู้ใช้อย่างแท้จริง เราจึงพัฒนาระบบตรวจจับของเราอยู่เสมอ เพื่อระบุรูปแบบเหล่านี้และกรองเป็นกิจกรรมที่ไม่ถูกต้อง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Google ป้องกันกิจกรรมที่ไม่ถูกต้อง

อย่างไรก็ตาม ท้ายที่สุดแล้วผู้เผยแพร่โฆษณาเป็นผู้ที่รับผิดชอบการตรวจสอบว่ากิจกรรมในโฆษณาของตนนั้นเป็นกิจกรรมที่ถูกต้อง ด้วยเหตุนี้ เราจึงขอแนะนำให้คุณอ่านเคล็ดลับในการป้องกันกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องของเรา และคุณสามารถแจ้งให้เราทราบถึงเหตุการณ์บ่อนทำลาย

หากบัญชีของคุณถูกปิดใช้งานเนื่องจากกิจกรรมที่ไม่ถูกต้อง และคุณเชื่อว่าเป็นการบ่อนทำลาย โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับบัญชีที่ถูกปิด

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร