Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Liên kết các ứng dụng của bạn với Firebase

Khắc phục các lỗi liên kết Firebase thường gặp

Mở rộng các mục ở bên dưới để tìm hiểu thêm về những lỗi mà bạn có thể gặp phải khi liên kết (các) ứng dụng AdMob của bạn với Firebase.
Mở rộng tất cả  Thu gọn tất cả Không thể liên kết với Firebase. Hãy thay đổi quyền của bạn. 

Để liên kết ứng dụng AdMob với Firebase, bạn phải có các quyền sau đây đối với AdMob, Firebase và Google Analytics:

Không thể liên kết ứng dụng với Firebase. Vui lòng làm mới trang và thử lại.

AdMob đã gặp sự cố khi kết nối với Firebase trong khi bạn cố gắng liên kết ứng dụng của mình. Vui lòng làm mới trang và thử liên kết ứng dụng của bạn một lần nữa.

Nếu bạn vẫn gặp sự cố, hãy:

  • Xác nhận rằng bạn đang sử dụng cùng một địa chỉ email cho cả AdMob và Firebase.
  • Xác nhận rằng dự án mà bạn đang liên kết chưa bị xóa.
Bạn đã đạt đến hạn mức dự án trong Firebase

Mỗi tài khoản Firebase có một hạn mức cụ thể về số lượng dự án có thể tạo. Nếu đạt đến hạn mức, bạn sẽ nhận thông báo lỗi khi cố gắng liên kết ứng dụng AdMob với một dự án mới.

Lỗi này thường xảy ra nhất khi bạn cố gắng tạo nhiều hơn 11 dự án trong vòng 24 giờ đầu sau khi liên kết ứng dụng AdMob đầu tiên với Firebase.

Không thể tạo dự án Firebase mới

Bạn không thể tạo dự án Firebase mới vào lúc này. Điều này có thể là do AdMob đã gặp sự cố khi kết nối với Firebase, hoặc tài khoản Firebase của bạn có thể đã đạt đến hạn mức dự án.

Không thể tạo ứng dụng Firebase

Không thể tạo ứng dụng Firebase mới vào lúc này. Điều này có thể là do AdMob đã gặp sự cố khi kết nối với Firebase, hoặc một ứng dụng có cùng mã gói đã tồn tại trong dự án Firebase của bạn.

Bạn không có quyền truy cập vào Google Analytics cho Firebase từ tài khoản AdMob này

Một người dùng khác đã liên kết một ứng dụng từ tài khoản AdMob dùng chung của bạn với Firebase, nhưng chưa cấp cho bạn quyền truy cập vào dữ liệu Google Analytics cho Firebase.

Để có quyền truy cập vào dữ liệu Google Analytics cho Firebase, bạn cần phải liên hệ với người dùng đó và yêu cầu họ cấp cho bạn quyền truy cập thông qua bảng điều khiển của Firebase.

Một người dùng khác trên tài khoản này đã có được quyền truy cập vào Google Analytics cho Firebase

Một người dùng khác đã liên kết một ứng dụng từ tài khoản AdMob dùng chung của bạn với Firebase, nhưng chưa cấp cho bạn quyền truy cập vào dữ liệu Google Analytics cho Firebase.

Để có quyền truy cập vào dữ liệu Google Analytics cho Firebase, bạn cần phải liên hệ với người dùng đó và yêu cầu họ cấp cho bạn quyền truy cập thông qua bảng điều khiển của Firebase.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
' data-mime-type=
Tăng doanh thu bằng việc chuyển sang dùng tính năng đặt giá thầu cho nhiều khoảng không quảng cáo hơn!

Chúng tôi nhận thấy rằng bạn chưa chuyển sang dùng tính năng đặt giá thầu AdMob cho tất cả lưu lượng truy cập đủ điều kiện của mình. Tính năng đặt giá thầu giúp bạn đạt được mức doanh thu cao nhất từ số lượt hiển thị vì các nguồn quảng cáo cạnh tranh theo thời gian thực. Hãy đặt giá thầu ngay hôm nay để tăng doanh thu và hiệu quả hoạt động!

Di chuyển ngay!

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
73175
false
false