Активиране или деактивиране на данни за местоположението за реклами

Една от уникалните функции на мобилните приложения е възможността да се знае точното местоположение. Мобилните потребители носят устройствата си навсякъде със себе си и когато добавите към приложението си тази функция, можете да предложите на потребителите по-контекстна практическа работа. Същото може да се каже за мобилните реклами. Когато става дума за показването на реклами на потребителите, рекламите въз основа на местоположение обикновено са по-подходящи за нуждите им и имат по-добра ефективност.

Ако приложението Ви вече иска разрешения за местоположение от потребителите, AdMob автоматично ще подава данните за местоположението им към комплекта за разработване на софтуер (SDK) и ще използва тези данни, за да подобри насочването на рекламите без промени по кода на приложението Ви. AdMob никога няма автоматично да подава данни за местоположението, освен ако потребителят вече не е предоставил на приложението Ви разрешения за местоположение. Можете да изключите тази функция по всяко време, като отворите Настройки на приложението.

Никога не трябва да искате разрешения за местоположение от потребителите единствено с цел рекламиране.

Ако деактивирате тази функция, AdMob вече няма автоматично да подава данни за местоположението към комплекта за разработване на софтуер (SDK) или да използва тези данни за насочването на реклами за приложението, независимо дали потребителят е предоставил разрешение на приложението.
 

За да направите промени в настройката за данни за местоположението, изпълнете следните стъпки:

  1. Влезте в профила си в AdMob на адрес https://apps.admob.com.
  2. Кликнете върху Приложения в страничната лента.
  3. Изберете името на приложението. Забележка: Ако не го виждате в списъка със скорошни приложения, кликнете върху Преглед на всички приложения. След това кликнете върху името на приложението.
  4. Кликнете върху Настройки на приложението в страничната лента.
  5. Използвайте превключвателя, за да промените настройката Използване на данни за местоположението за реклами.
    • Включено: Данните за местоположението на потребителите ще се подават към комплекта за разработване на софтуер (SDK) и ще се използват, за да им се показват реклами въз основа на местоположението.
    • Изключено: Данните за местоположението на потребителите няма да се подават към комплекта за разработване на софтуер (SDK), нито ще се използват, за да им се показват реклами въз основа на местоположението, дори ако тези данни са налични.
  6. Кликнете върху Запазване. Ако деактивирате данните за местоположението за реклами, може да Ви бъде поискано да потвърдите този избор.
Данни за местоположението на потребителя се подават към открития търг на AdX. Тези данни не се използват за AdMob Посредничество.

Метод на Android за установяване на местоположението

Съществуват допълнителни методи за установяване на местоположението за Android и iOS, които могат да бъде внедрени в кода на приложение. Те ще се използват само ако няма достъп до данните за местоположението на потребител или сте деактивирали данните за местоположението за реклами в раздела „Настройки“ на приложението.

Ако данните за местоположението за реклами са активирани в раздела „Настройки“ на приложението, по подразбиране ще използваме местоположението, подавано автоматично на комплекта за разработване на софтуер (SDK).

За да запазим поверителността на потребителите, Google изисква да посочите местоположение само ако тази информация вече се използва от приложението Ви.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?